Çınlamaya Yaklaşımımız ve Tedavi prensiplerimiz

Gerek sosyal medya olsun,  gerekse çeşitli kişilerin kendi aralarındaki formlar olsun, Bilimsel bir tabana sahip olmadan yorumda bulunmak ve yazı yazmak çok kolaydır. Kişilerin kendi aralarında ilaç tavsiyeleri, tedavi maksatlı uygulama önerileri tıbbi bir tabana sahip olmadan kolaylıkla paylaştıklarını görüyoruz. Bunun yanı sıra kaldı ki tıbbi gelişmeleri ve tıbbi literatürü yakından takip etmeyen bazı hekimin olduğu ve bilinçsizce tedaviler uyguladığı düşünülürse...

Geni bir bakış açısıyla bakıldığında aslında bu durum tinnitusa yaklaşımların önünü kesmekte ve konuyu karmaşaya sokmaya ve bilgi kirliliğine neden olmaktadır.  Hekim açısından bakılırsa son literatür bilgilerini takip etmek çok önemlidir. Her türlü şeyin geliştiği son yıllarda tinnitus ile ilgili pek çok şeyde gelişmiş veya gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde Tinnitus ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 2011 yılında Amerika’da yayımlanan en son basılmış olan tinnitus kitabında farklı bakış açılarıyla tinnitusun nedenleri konusunda yeni teoriler, nedenler sunulmuştur. 2011 yılından sonrada bilimsel çalışmalar bu bilgilerin eşliğinde yeniden yapılmaya başlanarak, kitapta bulunan teorilerin bilimsel açıdan ispatları da bilim çevrelerinde tamamlanmıştır.  Artık pek çok yeni bilgi olmasına rağmen bazı hekimlerin konu ile ilgilerinin olmaması ve hala eskiden kalan klasik bilgileriyle hareketleri konuyu daha da kaosa sokmuştur.  Maalesef bu durum ülkemizin sosyal medyada tüm bilinen klasik söylemleri, paylaşım sayfalarında yazılanlar bilgi kirliliklerine artık geçerliliği olmayan bilgilerin hala paylaşılmasına neden olmaktadır. Sıklıkla ben şu hekime gittim ‘’tedavisi yok’’ dendi, ''bununla yaşamaya alışacaksınız’’ gibi söylemeler ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Akla sığmayan bu yaklaşımlar her şeyin geliştiği günümüzde anca acziyeti ifade etmektedir. Biz bu ifadelere ve söylemlere  şiddetle karşıyız. Bu karşı duruşumuzda bilimsel tabanla hareket edip, literatürleri yakından takip etmemiz ve uygulamamızdan kaynaklanıyor. 

Biz kimiz ve Tinnitus konusunda ne gibi çalışmalar yapıyoruz? :

Biz tinnitus konusunda yenilikçi tedavileri ülkemizde uygulayan, Tinnitus konusunda bilimsel  araştırma geliştirmelere katkı sağlayan, Ülkemizi tinnitus konusunda yurt dışıında temsil eden Gurubuz. Bu çalışma grubu alt çalışma grupları ve değerlendirme kurulları olan bilimsel tabanlı özel bir kurumdur.

Dünyada araştırma ve bilimsel alanda sayılı kurumları arasında olmak ve ülkemizi söz sahibi yapmak için çok yönlü bilimsel çalışmalar ve yatırımlar yapmaktayız. Bu çalışmaları yaparken Amerika’da Avrupa’da yer alan bu konuda tedavi uygulayan birimlerle ortak paylaşımları ve çalışmaları yürütüyoruz. Tanısal bazda çalışmalarımız dünyada en ileri seviyedeki merkezlerin arasında yer almakta ve üstünde gitmektedir. Çalışmalarımız pek çok bilim çevresine ilham kaynağı olmuştur. Çok yönlü bizim bilimsel çalışmalarımızın sonuçları tıbbi literatürlerde yakında yer alacaktır. webdeki bilgi kirlilikleri zihinlerinin bulandırıldığını yakından biliyor ve takip ediyoruz.  Her türlü cihaz ve çalışmanın ilerlediği ve bulunduğu günümüzde bu konuda da geri kalınmadığını bilmenizi isteriz. Bize müracaat eden hastalarımız da öncelikle tinnitus konusunda çok detaylı taramalara tabi tutuktan sonra, tetkik, tanı ve tedavi aşamalarından geçeriz. Uluslar arası kullanılan 3 değişik değerlendirme anket leriyle beraber kendi değerlendirme formlarımızlada kişinin durumu ve kendilerinde bulunan tinnitusun öyküsü formsal olarak  standardize edilir.  Sonraki aşamada kişinin  muayenesi yapılır. Bütün bu değerlendirmeler,  sorgulmalar ve bulgular eşliğinde  2. aşama olan  tetkik aşamasına geçilir. Tetkik aşamasında günümüzde artık yeni gelişmiş olan yöntemler ilk sırada tercih edilir. Aşağıda ayrıca tetkik aşamasında yapılanlar bahsedilecektir. 

Tetik aşamasından sonra kesin olarak tinnitusun yeri tespit edilir. Tespit edilen ve tinnitusa neden olan sebebe yönelik tedavi işlemine başlanır. Tedavilerin çeşitliliğinin içinde kullandığımız yeni tedavi yöntemlerinden sayılan r-TMS ( repetetif transkraniyal manyetik uyarı) tedavisi de vardır. Bu tedaviden kısaca bahsedersek;  Bu konuda çalışmalar 2008 yılında yoğunluk kazanmıştır. İlerleyen dönemlerde pek çok bilimsel çalışmalar yapılarak cihazlar modifiye edilerek son hali olan  ‘’ r-TMS ‘’  olarak tinnitus tedavisinde başarı ile kullanılmaya başlanmıştır. Bilimsel çalışmalar;  r-TMS tedavisinin günümüzde cihaz bazlı tinnitus tedavisinde kullanılan yegane cihaz olduğunu ve  hiç bir kuşkuya yer kalmadan ispatlanmıştır.. 2008 öncesi ‘’tms’’ adıyla uygulanan cihaz dalga boyları 2008 yılında modifiye edilerek r- TMS olarak tinnitusun kullanımına sunulmuştur. Bu tedaviyi 2008 yılında 20 civarındaki tıp fakültesinde ( Amerika- Avrupa ) onay verilerek halende tedavilerde uygulamalara devam edilmektedir. TMS Cihazları zaman içindeki modifikasyon çalışmaları yapılmakta ve yeni versiyoları düzenlenmektedir.  Bilim çevreleri de gelişmeler ve çalışmaların sonuçlarına bakarak tedavi protokolleri ile desteklemektedirler. Bizler en son versiyon olan r-TMS cihazını kullanmaktayız. Eski versiyonlarla arasında çok büyük farklılıklar arz etmektedir. Tıbbi bilimsel çalışmalar, literatür bilgilerine bakıldığında ilk versiyon TMS cihazları ile tedaviler % 40 kadar başarı sunarken yeni r-TMS cihazı ile tedavi değerleri % 75 e kadar ulaşmıştır. Bazen şu ifadeler ile karşılaşmaktayız, ‘’Ben TMS cihazı ile tedavi oldum başarılı olmadı’’ zayıf tedavi değeri olan ve 2008 yılı öncesi kullanılan cihazlar tinnitusu tedavi ederken zayıf sonuçlar veririler. TMS tedavisi çınlama alanının dışında nöroloji ve psikiyatri alanlarında kullanılan yöntemlerdir. Alt versiyon olan Klasik cihazlar çınlamada yetersiz performans ve sonuç göstereceği akıldan çıkarılmamalıdır. r-TMS çınlama tedavisinde esastır.  Kısaca tedavi bilinçsizce uygulanmamalıdır.  

Tedaviye başlamadan önce tanısal olarak tetkiklerin yeterli olması son derece önemlidir. Tinnitusu olan kişi hekime müracaat ettiğinde çok yönlü değerlendirmelerden geçmeli ve çınlma odağı tam olarak tespit edilmelidir. Hekimin bu değerlendirmeleri yapmadan tinnitusun tam tanımlaması ve odağını tespit etmeden bu tedavilere kalkıştığında başarı oranı daha düşük olur.  Gelişi güzel bilinçsizce yapılan tms tedavilerine şahit olmaktayız. Tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi,  tinnitusta körlemesine yapılan tms tedavilerinin sonuca ulaşması beklenemez. Bazı hekimlerin bu işi körlemesine yaptığına şahit olmaktayız. Çınlama tedavisinde  başarılı olmak için bilinçli disipliner  yaklaşım gerekir r-TMS tedavisinde bu çok önemlidir. Bu konuda da bilinçli ve disipliner çalışan tek birim olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.   

Tinnitusta tetkik aşamasında neler yapmaktayız ?  :

Tetkik bazlı çok ileri düzey çalışmaları tedavi öncesi kullanmaktayız. Sinir bilime hitap edebilecek tinnitus için spesifik tasarlanmış Fonksiyonel Manyetik rezonans görüntüleme cihazlarını kullanmaktayız. Bu cihazlar Hücresel düzeyde iç kulak, beyine kadar olan işitsel yolların tüm nöron aktiviteleri ile durumlarını tespit edebilmekteyiz. Kulak içi yapılar, pons, beyincik, beyin, hechel gyrusu ( beyindeki işitme merkezi)  tüm işitsel bölgelerin detaylı nöronal analizlerini, patolojilerini artık tespit edebiliyoruz. Bu tespit oranı % 100 e yakın net sonuç alınmaktadır. Ayrıca diğer yapılarda olası çınlama nedenleri de titiz bir şekilde tetkiki yapılıyor. İlave olarak ileri düzey Bilgisayarlı tomografik tetkikler ile çalışmaları da ekleyebiliyoruz. Daha pek çok olası paremetre tetkiki detaylandırılıp en ince nokta atlanmadan tarıyoruz. Bu tetkiklerin yanı sıra Odiyolojilk ( işitsel testler) , Laboratuvar çalışmaları da tetkik aşamasına eklenebilmektedir. 

Tinnitusta tedavi aşamasında neler yapmaktayız ?  :

Genel anlamıyla başlangıçta objektif veya subjektif tinnutus başlıkları altında toplanan sebepler, Yani tinitus odağının tespiti net olarak yapıldıktan sonra tedavi aşamasına geçilmektedir. Tinnitusa neden olan pek çok sebebin olmasına rağmen, hasrın kaynaklandığı iç kulak veya tüm işitsel yollar üzerindeki patolojilerde r-TMS tedavisi iyi yanıt vermektedir Biz bu gruba giren bu şikayetle gelen hastalarımızda Kesin olarak çınlama patolojileri tespit ettikten sonra kişinin bulgularına bakarak tedavileri uygulamaya başlıyoruz. Kulak içi ve dışı nedenler, işitsel yollara ait nedenler kendi içinde değerlendirilip uygun tedavi protokollerini uyguluyoruz. İç kulak hücresel bozulmalar, sinirin devamında beyin içinde seyir eden kısımlarındaki elektro patolojik aktivite veya nöron fiberlerinin bozulması sonucu oluşan dezorganizasyon, aktivite azlığı, defektler gibi belirlenen  patolojilerin durumuna bağlı tedavi ve uygulamalara başlıyoruz. Kişinin durumuna uygun dozajlamalar ve protokolleri tarafımızdan oluşturuluyor. 10 seans şekliyle uygulana tedavi ortalama tetkik aşamaları ile birlikte total 2 haftayı aşmayacak şekilde ayarlanıyor.

Tedavi bir planlama dahilinde yürütülmektedir. Kişinin bulgularına göre planlama yapılır. Tinnitus tedavisine başlarken akıldan çıkarılmaması gereken, tinnitusun kişiye özel olduğudur. r- TMS tedavisi ilk hedef olmayabilir. Kişinin bulguları burada tedavinin şeklini belirlemektedir. Bazen ön ilaç tedavileri ile hasta takibe alınır. Bu bize müracaat eden hastaların yaklaşık % 25 ini kapsar. Gene ileride bu % 25 lik hastanın yarısı r-TMS tedavisi olmadan iyileşme sürecine girer. % 25 lik dilimin geriye kalan % 12 lik kısmı takiplerde bulgulara göre r-TMS tedavisine alınır. Bize müracaat eden % 25 lik hasta grubunun dışında kalan yaklaşık % 75 lik hasta grubuna r-TMS tedavisi uygulanır ve ek ilaç tedavileride ilave edilebilir. Tetkikler sonrası bulguları uygun olan tinnitus hastalarında Hemen r-TMS tedavisine başlanan bu % 75 lik hasta gurubunun tedavisi 12-14 gün sürmektedir. Bu tedavinin sonunda gene hastanın ileri planlamaları yapılır. Bir yıl boyunca kişinin takibi yapılmalıdır. Diğer ek tedavilerin planı kişinin r-TMS den sonraki durumu ile alakalıdır. 10 seanslık r-TMS uygulansa bile e-TMS dalgalarının olumlu etki süresi 1-1,5 ay kadar devam etmektedir. Bu süreç sonrasında hasta tekrar değerlendirmeye alınır. İlk üç aya kadar her ay kontroller daha sonrasında 6.-9.-12. Aylarda da devam eder. Bu kontrol periyotlerında kişinin bulguları esas alınarak ek tedavi süreleri belirleriz. Bu durum şunun için gereklidir; sinir hücrelerinin bozulan aktivitelerinin geri gelmesi için bazen 6 -12 aya ihtiyaç olduğudur. Hle işitme hücrelerinin diğer sinir hücrelerine göre daha zayıf yapılarının olduğu düşünülürse sabırla takip çok önemlidir.

Tinnitusta r-TMS nin tedavi değeri ne kadardır  ?  :

r-TMS tedavisinin % 65 -70 'e varan  oranda tedavi başarısı vardır. Bu şu anlama gelir; her on çınlaması olan kişinin 6,5 veya 7 si  düzelecek, 3,5 veya 3 kişi düzelmeyecek. Tedavide başarısızlığında olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Ancak,  şu da vardır ki klasik tedaviler göre, tedavi değeri açısından çok büyük üstünlüğü vardır. Bu oran klasik tedavilerde son derece düşüktür. Klasik tedaviler ile % 1-5 oranında maksumum sonuç alınırken ,  r_TMS tedavisi alan ve başarılı sonuç alınan  % 65 lik grupta ilk etapta görülen sonuçlar şöyledir; Ya çınlama tamamen kaybolur Yada önemeli derecede azalır. Bu azalma oranı % 50- 90 arasında olabilmektedir. Azalması tamamen geçmeyecek anlamına gelmez. Hastaya ilave ek tedaviler ile belirlenmiş süreler dahilinde plan çizilerek takip edilir. Genellikle 3 ayda tama yakın sonuçlar alınır bu süreç bazen yani tam olarak sıfırlanma 8. aya kadar devam edebilir. Bu durum sinir hücrelerinin tedaviye tepkisinin yavaşlığından ve hasarın kişideki durumundan kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle tinnitus tedavisinde sabır çok önemlidir. Her şeye rağmen altı aylık uğraşı sonunda en ufak bir tedavi değeri elde edilememiş ise tedavi başarısız kabul edilerek sonlandırılır. 

Tinnitusta  tedavi değeri nasıl takip edilir  ?  :

Tinnitusun subjektif bir bulgu olduğu düşünülürse, değerlendirme için bir takım skalalara ihtiyaç vardır. Bazen kişi tedavinin başındaki durumunu unutur. İyileşmiş haline kolayca adapte olur. Bu durumlar dünyada tinnitus çalışmalarında bilinen gerçektir. Yani hasta bazen iyileşme sorgulandığında net oran verirken zorlanır. Bu nedenle başarının çok yönlü uluslararası kullanılan değerlendirme formları ile çek ederek tinnitusun durumu objektif değerlendirilir. Kullandığımız değerlendirme formları tinnitus konusunda tıbbi çalışmalarda esas alınan formlardır.  Çok yönlü değerlendirme hastayı daha iyi anlamayı sağlar  ''tinnitus inventory handicap'' '' Beck depresyon ölçeği '' '' visual analog scala '' Ayrıca kendimizin geliştirdiği sorgulama ve ölçekleme formları ile de tinnitus konusunda iyileşme takibi açısından  hastadan bilgiler ediniriz. İlk üç aya kadar her ay kontroller, daha sonrasında 6.-9.-12. Aylarda da devam eder. Bu kontrol periyotlerında kişinin bulguları esas alınarak ek tedavi süreleri belirleriz. Bu durum şunun için gereklidir; sinir hücrelerinin bozulan aktivitelerinin geri gelmesi için bazen 6 -12 aya ihtiyaç olduğudur. Hele işitme hücrelerinin diğer sinir hücrelerine göre daha zayıf yapılarının olduğu düşünülürse sabırla takip çok önemlidir. Bazı çok ağır patolojiye sahip tinnitus hastaları için takip süreler 2 - 3 yıl kadar sürebilmektedir. İyileşmiş olan tinnitus hastalarından bir veya bir buçuk yıl sonra mukayese için FMRI tetkiki tekrar istenir. Böylelikle değişim bulguları objektir görülür. Tabi bu durum kişinin imkanları ile sınırlıdır. Genellikle iyileşen hastalarımız. İkincil bir tetkik yaptırmamaktadırlar.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ile ilgili sorunlarınız varsa sosyal medyada bizi takip ederek en son tedavi yöntemlerinden haberdar olabilirsiniz. İlgilendiğiniz sosyal medya hesaplarından birine tıklayabilirsiniz...