Türkçe English

Damarsal Bozukluklar ve Tinnitus İlişkisi

Kulak çınlaması kan damarı hastalıklarından da kaynaklanabilir. Bu tip çınlamalar objektif tinnitus ile sübjektif tinnitus arasında bir noktada sıkışıp kalmıştır. Bu tip kulak çınlamasında genellikle iki şekli vardır. Bunlardan birisi pulsatil, Yani nabız tarzında ses hissi vardır. Diğeri ise daha ziyade uğultuyu andıran ses hissi ile algılanır. Geçmişte Boyun damarlarından vertebrobaziller arter sıklıkla suçlu olarak görülmüştür. Bu damarın darlığı bulgularında tinnitus sebebi olarak algılanmıştır. Halbuki bu damar sağda ve solda bulunur. Biri daralma durumuna dahi gelse bu sağ ve sol damar arasında onlarca bağlantı noktası vardır. Bu bağlantılar Kan geçişleri açısından ve tinnitus açısından bir sebep oluşturmaz. Zaten son bilimsel çalışmalarda bu yöndedir. Kan damarları ile oluşan bir çınlama sebebi de boyunun ön bölgesinin sağlı sollu yanında kalan ana şah damarı ile oluşan çınlamadır. Bu daha ziyade nabazan tarzda bazen de beyinde uğultu tarzında hissedilir. Şah damarı darlığından ziyade genişlemesi sorunu daha çok oluşturabilir. Ana şah damarı yüksek basınçla kanın geçtiği boyunun en geniş damarıdır. Bu yüksek volüm ki tansiyonla da ilişkili olabilir sesi ortaya çıkarır. Bu bölgelere elle bastırıldığında veya boyun gergin şekilde sağa veya sola çevrildiğinde seste azalma kaybolma olur. Bu durum için bu oldukça tipiktir.

 

 

Şakak bölgesinden geçen temporal arter olarak adlandırılan damar. Kafa tasının dış kısmında yer alır. Bu damar bazen şakak bölgesi kaslarının sertleşmesi veya kan basıncının artması ( Tansiyon)  ile bu damarın dolgunluğunun artması nabız tarzında his yaratır. Genellikle uyku esnasında başın yastığa gelen kısmında hissedilir. Kulağınızın civarında kalp atışlarının hissetmesine neden olur.

Hemen kulağın arkasından geçmekte olan Juguler bulb, sigmoid sinüs adı verilen kirli kanı taşıyan damar kısmı, kronik orta kulak iltihaplarının bazen kulak içi kemiklerin eritmesi nedeniyle damar kulak arasındaki yapılar incelir veya ortadan kalkar. Bu durumda kulakta uğultular hissedilir.

 

 

 

Diğer bir damarsal sebepte beyin içindeki damarların durumuyla ilgilidir. Beyin içinde normal olmayan fakat sadece çınlama açısından anlamı olan,  kişiye önemli belirti vermeyen ekstradan oluşmuş damar yumakları ( hemanjiomlar) , damar yapılarının genişlemesi  ( anjiomlar), arteryovenöz malformasyon adı verilen atar damar toplar damar bağlantılarındaki anormallikler çınlayamaya neden olabilir. Genellikle bu tür damarsal yapılar beyini zarı olan bölgede ve beyin dokusunda görülürler. Bu damarların akış yönleri de çınlama açısından anlamlıdır. Her damar patolojisi çınlama yapmaz. Kan akım yönü ve patolojinin durumu önemlidir.

Ayrıca damar içindeki bozulmalar Türbülanslı kan akışını etkileyerek damarsal nedenli çınlamalara neden olabilir. Kanın viskositesinin yüksek olması gene çınlama yapan nedenler içindedir. Yüksek rakımda yaşayanlar, Polsitemi vera gibi hastalıklarda kanın yapı elemanlarının yoğunluğu nedeniyle kan viskositesi yüksekliği çınlamaya neden olabilir.

Gene beyin içindeki patolojiler ile kan akımının yavaşlaması kanın göllenmesi neden olur ve beyin içi basınç artışı nedeniyle nöral alanlara baskı yaratarak çınlamayı oluşturabilir. Beyin içindeki mikro damar yapılarının tıkanmaları bulunduğu bölgenin yerine bağlı çınlama oluşturabilir.

 

Gene iç kulaktan işitme ve denge sinirin çıktığı noktadan sinirlerin pons adı verilen sinirlerin beyin içine doğru girdiği noktada bulunan interacustik kanal adı verilen kemik kanal içinde seyreden labirentin arterin siniri sıkıştırması belli başlı damarsal çınlama yapan sebeplerdir. Bu patolojik durumlar hakkında klasik MR lar ile bilgi edinebilmek oldukça zordur detaylı özellikli tetkiklerle anca bilgi sahibi olunabilir. Daha pek çok damarsal yapı bozuklukları çınlamaya neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Tedavi: Damarsal yapı bozuklukları ve / veya , kan akım sıkıntılarına bağlı işitsel yapı içinde yer alan nöral alanların etkilenmesine bağlı gelişen tinnitusun tedavisi mümkün olabilmekte veya tinnitus kontrol altına alınabilmektedir. Bu patolojilerin çok az bir kısım tedavi sınırları dışında kalmaktadır. Tabi tedaviye başlamadan önce hastanın tam olarak değerlendirmelerini yapıp, ileri tetkiklerle sorunu ve tinnitus oluşturan nedeni net olarak tespit etmekteyiz.  Kişide Tetkikler ile elde edilen durumlarına bağlı tedavilerimizi uygulamaktayız.Tedavilerde gelişi güzel olmamalı ve kulaktan dolma ilaç tavsiyelerine itibar edilmemelidir. Bilinçsiz ve tam teşhis konmadan  ilaç kullanımları çok ciddi hayati sonuçlar doğurabildiğini çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle genellikle sosyal medyadan yazışmalarda  kişilerden nasıl bir ilaç kullanmalıyım sorusu ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu şekilde bilgi edinme doğru bir yöntem değildir. Doğrusu yeterli tetkikler ile tam sorunun tespitinin yapılıp kişinin bulgularına uygun tedaviyi uygulamaktır.

 Bu bilgilerin bir kısmı tıbbi kaynaklara dayalı bilgiler olup, Bir kısmıda kendi bilimsel çalışmalarımız soucunda tespit edilen durumlar ve bilgilerdir. Bilgi amaçlıdır ve Her hakkı saklı olup, Op.Dr.A.Ahmet Şirin'e  aittir.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ile ilgili sorunlarınız varsa sosyal medyada bizi takip ederek en son tedavi yöntemlerinden haberdar olabilirsiniz. İlgilendiğiniz sosyal medya hesaplarından birine tıklayabilirsiniz...