Da Vinci Ameliyat Robotunun Kulak Burun Boğaz Alanında Kullanımı

Ülkemizde da Vinci Transoral Robotik Cerrahi Sistemi ile bademcik (tonsil) kanseri ilk kez 10 şubat 2010 tarihinde eğitim kadrosunda bulunduğum, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra klinik içinde klinik ekibi tarafından larinks (gırtlak), tonsil ( bademcik) ve orofarinksin (Ağız ve boğaz) malign ve bening (iyi huylu ve kötü huylu) tümöral ve kistik hastalıklarında Transoral robotik cerrahi yöntemi ile 27 olgunun ameliyatı başarı ile gerçekleştirilmiştir. Transoral Robotik Cerrahi, seçilmiş Baş ve Boyun bölgesi kanseri olgularında; tümörün transoral yolla mandibulotomi gibi invaziv açık yaklaşımlara gerek kalmadan çıkarılmasını sağlamaktadır. Robotik Cerrahi ile Anatomik hedefe üç boyutlu üstün bir görüş altında, konvansiyonel transoral yaklaşımların sınırlamalarını aşarak yaklaşmayı sağlaması en önemli avantajıdır. Ayrıca Robotik cerrahi bu 3 boyutlu, 40 büyütmeli görüş avantajı sayesinde dokuların hassas disseksiyona, iyi bir tümör cerrahi sınırı sağlanmasına, iyi kanama kontrolü yapılmasına ve organın korunmasına imkan vermektedir.

FDA onayını alan TORS yöntemi ile bademcik kanseri, dil kökü kanserleri, geniz, yumuşak damak, yanak, gırtlak (Larinks) bölgesinin iyi ve kötü huylu tümöral hastalıklarına ağız yoluyla yaklaşım sağlanmaktadır.

Robotik Ameliyat İle Klasik Açık Cerrahi Arasındaki Farklar

Robotik Ameliyat:

 • Ameliyat ağız yoluyla yapılır.
 • Cilt, cilt altı doku ve bazı olgularda yapılan çene kemiğinin kesilmesi (mandibulotomi) gerekmez.
 • Yara yerindeki defekt minimaldir.
 • Trakeotomi (solunum yoluna delik açılması) yapılmaz.
 • Ameliyatta kan kaybı olmaz.
 • Yüksek çözünürlüklü, 3 Boyutlu ve 40 misli büyütmeli görüş altında ameliyat yapılır.
 • Robotun el bileğini taklit eden, titremesi önlenmiş, 5 ile 8 mm boyutlarındaki çok küçük robotik aletlerle işlemler yapılır.
 • Beraberinde Lazerde kullanılabilir.
 • Ameliyat süresi robot kurulumu ile birlikte 1-2 saati bulmaktadır.

Klasik Açık Ameliyatlar:

 • Ameliyat yolu olarak boyun ve yüz cildine yapılan kesiler kullanılır.
 • Bazı olgularda çene kemiğinin kesilmesi (mandibulotomi) ve oluşan doku defektinin kapatılması için başka bölgelerden alınan deri, kemik flepleri ve greftleri ile onarım yapılır.
 • Trakeotomi (solunum yoluna delik açılması) işlemi yapılır.
 • Ameliyatta kan kaybı olur. Kan replasmanı gerekebilir.
 • Ameliyat süresi en kısa 2 saat sürerken vakasına göre 10 saaati aşabilir.

Hasta Açısından Sağlayacağı Avantajlar

 • Boyun veya yüzde klasik açık ameliyatlarda yapılan ameliyat kesisi ve yarası ile yara izi oluşmaz
 • Mandibulotomi ( çene kemiğinin kesilmesi ) gibi kötü bir iz bırakacak invaziv işlemlerden kaçınılmış olur.
 • Kemo ve radyoterapi ihtiyacını en aza indirger.
 • Trakeotomiye gereksinimi azaltır.
 • Normal konuşma ve yemeye ameliyattan hemen sonra veya daha kısa sürede dönmeyi sağlar.
 • Daha az ağrı oluşur.
 • Daha az kan kaybı oluşur.
 • Daha az yara yeri enfeksiyonu riski vardır.
 • Hastanede kalış süresini kısaltır.
 • Daha kısa sürede iyileşme.
 • Minimal skar ( yara izi) oluşur. Yüz ve boyun cildinde yara izi oluşmaz.

robot

İlgili Makaleler