TMS nin anlamı Transkraniyal Manyetik Uyarım dır. TMS cihazları zaman içinde gelişen teknolojiler ile yenilenerek r-TMS adı ile ileri versiyonu Tinnitusta kullanılmaya başlamıştır.  

r-TMS, Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım (rTMS) adıyla etkisi, TMS’ye benzer bir elektromanyetik terapidir. Etki olarak TMS cihazına göre üstünlüğü vardır.

TMS ve rTMS arasındaki farkları gözden geçirirken, ana fark "tekrar eden" kelimesinde yatmaktadır. TMS cihazı işlemi sırasında cihazın manyetik bobinler polaritesini değiştirerek sabit bir elektromanyetik darbe oluşturur. r-TMS'de, manyetik bobinlerin polariteyi değiştirme hızı hızla artar, genellikle sadece mikrosaniyede pozitif ve negatif kutuplar arasında geçiş yapar. Bu, "tekrarlayan" elektromanyetik darbeler oluşturur.  Bu da daha güçlü elektromanyetik indüksiyon oluşturur. Güç artışına bağlı olarak, r-TMS, beyindeki daha uzun süreli değişimleri sağlamlaştırma potansiyeline sahiptir. TMS yalnızca kısa vadeli değişiklikleri indükleyebilir.

Bu farklılıklar tinnituslu hastalarda çok önemlidir. Yani r-TMS versiyon cihazı çınlama tedavisinde tercih edilmeli diğer psikiyatri ve nöroloji alanında kullanılan versiyon farkı olan TMS cihazları tercih edilmemelidir.

Uyarılma parametreleri olarak adlandırılan r-TMS'nin birçok yönü değiştirilebilir. Belirli beyin bölgelerini doğrudan hedef alırken parametreleri değiştirme kabiliyeti ile  r-TMS'nin değerli tedavi edici potansiyele sahiptir.

TMS İle r-TMS Arasındaki Teknik Farklılıklar Nelerdir?

TEKNİK OLARAK R-TMS / TMS FARKI

  R -TMS

  TMS

 Uyarıcı sayısı

 Ayarlanabilir

 Sınırlı

 Uyarıcıların gücü

 Ayarlanabilir

 sabit

 Uyarıcıların süresi

 Ayarlanabilir

 sabit

 Uyarıcılar arasındaki aralığın uzunluğu

 Ayarlanabilir

 Ayarlanamaz

 Beynin hedeflenen bölgesi

 Ayarlanabilir derinlik

 Sınırlı derinlik

Tedavi Açısından TMS ve r - TMS nin Farkı Nedir?

Tedavi farkı

            TMS

      r - TMS
Çınlamada  (Tinnitus )        yetersizdir      Yeterlidir
Başarı          20       % 65 - 70

Biz Hangi Tip Cihazı Kullanıyoruz r-TMS mi ?, TMS mi?

Biz son versiyon olan çınlamada üstün tedavi kabiliyeti olan '' r-TMS '' cihazını kullanıyoruz.

Tinnitusta Hangi Tip TMS Cihazı Kullanılır ?

Tinnitus tedavisinde r -TMS cihazı kullanılır. 

r-TMS nin Yan Etkisi Var Mıdır?

Uygulanma yerinde çok nadiren geçici baş ağrısı. Kısa sürede kaybolan veya basit ağrıkesicilere kolay cevap veren. Hamilelerde güvenle uygulanır. çok sınırlı gurup hastalığı olanlarda kullanılmaz. Aşağıda bilgileri verilmiştir.

Uygulama Yaş Sınırı Nedir?

17 yaş alt sınırdır.

r-TMS Tedavisi Uygulanma Süresi Nedir?

Kişinin bulgularına bağlı 10-12 gün nadir olarak iki hafta

Tıbbi Onayı Var Mıdır?

Evet. Amerikan FDI, Avrupa, Japonya, Avusturalya, Kanada ülkeleri cihaz kullanım onayları ile tıbbi tedavi yöntemi kabul edilmiştir.

Alternatif Tedavi Midir ?

Hayır. Tıbbi bilimsel kanıtlanmış tedavi yöntemidir.

r-TMS nin Çınlamada Başarı Oranı Nedir ?

Bizim çalışmalarımızda başarı oranı % 65-70 lere ulaşmaktadır. Tıbbi literatürde bu konuda çalışan dünyanın değişik yerlerinde ki klinklerde benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Klasik tedaviler % 0,1 ile 5 arasında başarı sunar. 

Çınlamam Var TMS Cihazına Girdim Başarısız Oldu Neden?

Tedavi öncesinde tedavi aldığınız cihazın TMS cihazımı veya r-TMS cihazımı olduğunu hekiminize sorun. Klasik TMS cihazı ile başarı sınırlıdır. r-TMS cihazı ile tedavi başarısı % 65 - 70 lerdedir.

r-TMS Tedavisinde İyileşme Kalıcı İyileşme Midir?

EVET. Tedavi kalıcıdır. Bilimsel çalışmalarda ispatlanmıştır.

Tinnitus Tedavisinde Sadece r-TMS Tedavisi Yeterlimidir?

Kişinin bulguları, çınlama yapan unsur çok önemlidir. Bazen r-TMS tedavisi ilaçla desteklenebilir. Bu destek ile şayet hücresel bozulmaların derecesi yüksekse bir müddet ilaç kullanmak gerekecektir. Bu süreç bulguların derecesine göre belirlenir.

Sadece Tms Tedavisi Oldum İyileşemedim. Neden?

Çınlama şikayetiniz varsa salt TMS değil r-TMS tedavisi almalısınız.  Çınlama tedavisinde r-TMS kullanılır. % 65-70 tedavi değeri sağlarken BasicTMS de bu  20 civarındadır.

r-TMS İle Tinnitus Tedavisinde Başarısızlık Var Mıdır?

r-TMS tedavisindeki başarı oranı % 70 civarındadır. % 30 başarısızlık vardır. Bu şu anlam gelir; her 10 çınlaması olan hastanın 7 si iyi olacak 3 tedaviden fayda görmeyecek anlamındadır.  

Tüm Yenilikçi Çalışmalar Dikkate Alındığında Şimdiye Kadar % 100 Lük Tedavi Şekli Var Mıdır?

Hayır. Dünyada en fazla tedavi yetisine sahip kabul gören tek cihaz vardır, o da r-TMS tedavisidir.

r-TMS Tedavisini Kim Uygular?

Hekimin belirlediği dozajlar ve uygulama alanları ile hekim kontrolü ile hekim veya uzman eğitimli personel

Gelişi Güzel Uygulama Yapılır mı ?

Hayır. Öncesinde sorunlu çınlama bölgeleri tespit edilmelidir. Yoksa başarıya ulaşmak mümkün olmayabilir. kişiye özel frakans ve süreler bulgularla doğru orantılı yapılmalıdır.

r-TMS Nin Çalışma Prensibi Nasıldır?

Çalışma prensibi olarak r-TMS cihazı ile  oluşturulan manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollarda ve Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerine ulaşır, Kulak bölgesin ve beyindeki aktivitesini kaybeden veya bozulmuş olan bölgesel işitsel merkez hücrelerine bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. ( nöroplastisite, aksonal filizlenme, hücresel depolarizasyon)

r-TMSAlanında Bilimsel Çalışmalar Var Mıdır?

Evet pek çok bilimsel çalışma vardır. Bilimsel tıbbi dergilerde çalışmalar yayımlanmıştır. Yayınların bir kısmına web sayfamızdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

r-TMS Uygulamasının Kısıtlandığı Durumlar Nelerdir?

Beyin anevrizması olupda metal  klips kullanılanlar ( plastik klipler hariç)

Epilepsi ( sara ) hastalığı olanlar

Boyun veya beyindeki metal stentler

Kulak ve gözlerinde metalik implantlar ( biyonik kulak gibi)

Kafanın içinde  bulunan şarapnel ya da kurşun parçaları

Metalik veya manyetik duyarlı mürekkeple yüz dövmeleri

Kafaya  veya içine  implante edilen diğer metal cihazlar veya nesne

Not :  Tinnitus ile ilgili paylaşımlarımız 2019 yılında yayına alınmış olup, Düzenli olarak son gelişmeler update edilip düzenlenip ile paylaşılmaktadır. Yukarıda yer alan bilgiler 2022 yılı son bilgilere göre düzenlenlemelerle sunulmuştur. 2023 yılındaki tıbbi literatür yayınlarına göre yeniden düzenlemelerle sunulacaktır.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.