Derinin malign(kötü huylu ) tümörleri arasında bazal hücreli karsinom, yassı epitel hücreli karsinom, malign melanom ve deri eki tümörleri yer alır. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl tanı konulan kanser vakalarının yarısını malign deri tümörleri oluşturmaktadır. Bu tümörler içinde bazal hücreli karsinom vakaların büyük bir kısmını oluşturur. Malign deri tümörlerinde tanı insizyonel veya eksizyonel biyopsi sonucunun patolojik değerlendirmesiyle konulur. Tümör eksizyon marjinleri, patolojik tip ve yerleşime göre farklılık gösterir. Tümör eksizyonu sonrasında oluşan defekt çeşitli cerrahi yöntemlerce kapatılır. Bazal hücreli karsinom ve yassı epitel hücreli karsinom lezyonlarının %80’den daha büyük bir kısmı, çoğunlukla güneşe maruz kalan deri bölgelerinde özellikle de baş ve boyunda görülür.

Baş - Boyun Tümörleri Nedenleri

Yüz bölgesinde tümör eksizyonu sonrası oluşan defektlerin bir kısmı etraf dokular serbestleştirildikten sonra primer olarak kapatılacak kadar küçüktür. Fakat bazen primer kapama kaş, gözkapağı ve dudaklar gibi yüzün hareketli yapılarında deformiteye neden olabilir. Bu durumda doku defektlerini kapatmak için deri greftleri veya fleplerle onarım gerekir. Deri greftlerinin yüzün diğer yapılarıyla renk ve deri kalitesi açısından uyumu iyi olmayabilir ve yüzde kontur deformitelerine neden olabilir. Diğer taraftan komşu veya yakın bölgelerden hazırlanan lokal fleplerin renk ve deri kalitesi uyumu yüksektir. Onarımın çoğunlukla tek seansta yapılması, göz kapağı, dudak gibi hareketli yapıların korunması gibi avantajları vardır. Her ne kadar primer kapamaya nazaran insizyonları daha fazla olsa bile,uygun planlamayla insizyonlar yüz çizgilerine paralel hazırlandığı için skarları daha az belirgin olur ve yüzün bütünlüğünün korunmasını sağlayarak daha iyi estetik sonuçlar verir.. Cerrahi işlem, kullanılacak teknik ve hastaya ait faktörlere bağlı olarak genel anestezi veya lokal anestezi altında olabilir

İlgili Makaleler