Kulak Çınlamasında Yeni Teknoloji, r-Tms (Repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör)

Tinnitusun  yeni tedavileri içinde yer alan t  r-TMS (repetetif transkraniyel manyetik stimülatör) cihazı günümüzde giderek yayınlaşmaktadır. Tıbbi bilimsel çalışmalarda başarılı sonuçları ile tinnitus terapileri içinde yerini almıştır. 

tms-tedavisir- Tms (repetetif transkraniyel manyetik stimülatör) nöroloji, psikiyatri alanlarında kullanılırken bilimsel çalışmaların sonucunda  kulak çınlamasında başarı sağladığı kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalar ve tıbbi litaratürlerde tms cihazı kulak çınlamasında (tinnitus) % 75 'lere varabilen başarı sağladığı bilinmektedir.. Diğer klasik tedavi yöntemlerinde başarı şansı maksimum %1-5 arasıdır. Bizim kapsamlı tedavi çeşitliliğimiz içinde oranlarımızda başarı şanslar  % 65 -70 lere varabilmektedir.  Alternatif tedavi değil tıbbi tedavi yöntemidir.Yan etkileri söz konusu olmayıp, hamilelerde bile güvenle kullanılabilir.

Kulak burun boğaz uzmanı olarak, profesyonel ekibimizle  kulak çınlamasın da yeni gelişen bu yöntemlerin öncüsü olarak kulak çınlamasında kişinin bulgularına uygun terapiler yapmaktayız. 

Yeni tedaviler ve gelişşmelerle tinnitus  tedavi başarıları   % 65 - 70 lere varabilmektedir. Bu başarı oranı hastadan hastaya bulgulara bağlı değişkenlik göstermekle beraber, klasik tedavi yöntemlerine göre yeni tedaviler çok daha belirgin fark ve başarı sağlamaktadır.

Türkiye’de tinnitus konusunda profesyonel ekip ile öncülerdeniz.

Kulak çınlaması tedavisi detaycı tetkk aşamaları yapılmadan nedenlere ulaşılmadan tedavisilerde sonuca ulaşmak zordur. Buda Doktor ve hasta için sorundur. 

Kulak çınlamasının tedavilerine başlamadan öncelikle  tetkiklerin yapılması gerekir. Yeni tetkik yöntemleri alışa geldik yöntemlerden artık çok farklıdır. Dünyada son gelişmeler artık klasik MR tetkiklerinin yerine FMRI tetkiklerinin kullanılmasını önermektedir.  Bazı KBB ve diğer branşlar hekimlerince yeterince araştırma yapmadan yani kulak çınlamasının gerçek nedenini objektif olarak bulmadan  tedaviye başlandığına şahit oluyoruz. Nedene yönelik olmayan tedaviler ve kişinin tetkik sonuçlarına uygun olmayan tedaviler ile başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Biz  tedavi  öncesinde yeni tetkikler ile kişide soruna neden olan tinnitusun nedenine ve sorunlu bölgelere ulaşıyoruz. Böylece tanıya ulaşıldıktan sonra tedavilerde başarı şansıda artmaktadır. Uygulamalarımızda yer alan rTMS tedavisini  bulguların sonuçlarına göre uygulamaktayız.

Tanı aşamalarında; mp 3-D wideband timpanometri/akustik reflex testleri, yüksek frekans odyogram tetkikleri, tinnometer level test ile tinnitusun karakteri, frekansı, DB tespiti yapılmakta Ayrıca radyolojik görüntüleme işlemi Hücresel düzey multi paremetrik fonksiyonel MR gerekebilmektedir. Şayet tinnitusla beraber vertigoda eşlik ediyorsa;  VHİT, FHİT, statik posturagrafi, vitual realty  gibi ek tetkiklerde ilave edilebilmektedir. Tüm bu çalışmalar ile  net olarak sorunlu bölgeyi tespit edilme şansı vardır. Sonuçların ve bulgular doğrultusunda uygun tedavi protokolünü planlaması yapılır.

kulak-cinlamasi-r-tmsÇınlama hafife alınmamalı ve detaylı bir çalışma yapılmalıdır.Eksik tanı ve yaklaşım tedavi başarısını düşürür. Kulak çınlaması ( tinnitus) hastalığında uygulanan klasik eski de kalan ilaç tedavileri yeterince başarı sağlayamamaktadır. Hasta bir süre sonra tedavide başarısızlık nedeniyle umutsuzluğa kapılır ve ilaç kullanmaktan bıkar.

Bu tür kulak çınlaması gibi dirençli hastalıklarının tedavisi için dünyada geniş çalışmalar  büyük bütçeler ayrılarak araştırma yapılmaktadır. 50 yıldan bu yana süren bir araştırmanın sonucunda son yılların yeni buluşu olan r-TMS tedavi yöntemi keşfedilmiştir.  Uygulaması kolay ve yan etkisi olmayan bu tedavi aynı zamanda ilaç alması riskli olan hamile ,karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalarda da güvenle uygulanmaktadır. Seyrek olarak Seans sonrası hafif bir baş ağrısı olabilmektedir. ( hastaların onda birine görülür ) .Bu durum kasların uyarımından kaynaklanmaktadır, yaklaşık bir saat sonra geçmektedir. Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. İşitsel yollar iç kulaktaki algılayıcı resöptörler, iletiyi sağlayan sinir hücreleri, nöron fiberleri ve  kulaktan gelen girdileri analiz yapan beyindeki işitme merkezi ve depolanma alanıdır. Ayrıca bu alanların beyinde psişik alanlar, hormonal kontrol mekanizmalar, Genel işletim sistemi ( network alanlar ) ile yakın ilişkilidir.

rTMS cihazları Çalışma prensibi olarak manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollar  ve ilişkili Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerinde düzenleyici etkiler oluşturur. Kulak bölgesin ve beyindeki aktivitesini kaybeden veya bozulmuş olan bölgelerde bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Bu tıpta  nöroplastisite ve aksonal filizlenme olarak adlandırılmaktadır. Klinik deneylerde ve tıbbi araştırmalarla r-TMS tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir.  Bu konuda dünyanın önemli tıp dergilerinde yayımlanmış pek çok tıbbi makale mevcuttur. Dünyada tedavi şekli olarak tıbbi kitaplarda yer almıştır.

TMS tedavisinin  Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı bilim çevrelerinde  yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür. Tedavi oranı % 65 -70 ler varabilmektedir. Çınlama konusunda en son geliştirilen yöntem olup, günümüzde cihaz bazında üstünlük açısından tedavide başarı oranlarına ulaşabilen yegane tedavilerdendir. 

kulak-cinlamasi-ve-yeni-tedavi-yontemleri

kulak-cinlamasi-tms-tedavisi

r-tms

 

 

 

 

 

 

 

uygulama

 

1

2

3

4

İlgili Makaleler