Kulak Çınlamasında Yeni Teknoloji, r-Tms (Repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör)

Kulak çınlamasında yeni tedavi teknolojisi olan  bilimsel çalışmalarda tinnitusta  başarı sunduğu kanıtlanan  r-TMS (repetetif transkraniyel manyetik stimülatör) cihazı terapilerde uygulanmaktadır.  

Hastalarımızda bilimsel tedavi değeri kanıtlanmış terapiler uygulanmakta yüksek oranlarda başarılar elde edilmektedir.

r- Tms (repetetif transkraniyel manyetik stimülatör) nöroloji, psikiyatri alanlarında kullanılırken bilimsel çalışmaların sonucunda  kulak çınlamasında başarı sağladığı kanıtlanmış  bir cihazdır. Yapılan çalışmalar ve tıbbi litaratürlerde tms cihazı kulak çınlamasında (tinnitus) % 75 'lere varabilen başarı sağladığı bilinmektedir.. Diğer klasik tedavi yöntemlerinde başarı şansı maksimum %1-5 arasıdır. Bizim kapsamlı tedavi çeşitliliğimiz içinde oranlarımızda başarı şanslar  % 65 -70 lere varabilmektedir. En son gelişmeler dahilinde amerikan FDI dan onay alarak, tıbbi tedavi protokolü  içinde yer almıştır. Alternatif tedavi değil tıbbi tedavi yöntemidir.Yan etkileri söz konusu olmayıp, hamilelerde bile güvenle kullanılabilir.

tms-tedavisiKulak çınlaması tedavisi zor hastalıklar arasındadır. Doktor ve hasta için sorundur. Bilimsel olarak yayımlanmış  tıbbi makalelerde  r- TMS cihazı dünyada kulak çınlaması  tedavisinde başarıyı artıran yeni bir gelişme olarak bildirilmiştir. Çalışmalar sonucunda  tedavi başarısı kanıtlanmış uluslar arası ileri tedavi merkezlerinde tedavi protokollerinde yer almıştır.  

Kulak burun boğaz uzmanı olarak, profesyonel ekibimizle  kulak çınlamasın da yeni gelişen bu yöntemlerin öncüsü olarak kulak çınlamasında kişinin bulgularına uygun terapiler yapmaktayız. 

Yeni tedaviler ve gelişşmelerle tinnitus  tedavi başarıları   % 65 - 70 lere varabilmektedir. Bu başarı oranı hastadan hastaya bulgulara bağlı değişkenlik göstermekle beraber, klasik tedavi yöntemlerine göre yeni tedaviler çok daha belirgin fark ve başarı sağlamaktadır.

Türkiye’de KBB Alanında Tinnitus Tedavilerinde  Birimimiz Olarak Öncüyüz

Kulak çınlamasının tedavilerine başlamadan öncelikle  tetkiklerin yapılması gerekir. Yeni tetkik yöntemleri alışa geldik yöntemlerden artık çok farklıdır. Dünyada son gelişmeler artık klasik MR tetkiklerinin yerine FMRI tetkiklerinin kullanılmasını önermektedir.  Bazı KBB ve diğer branşlar hekimlerince yeterince araştırma yapmadan yani kulak çınlamasının gerçek nedenini objektif olarak bulmadan  tedaviye başlandığına şahit oluyoruz. Nedene yönelik olmayan tedaviler ve kişinin tetkik sonuçlarına uygun olmayan tedaviler ile başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Biz  tedavi  önce hastanın tam tanısını koyup başlamaktayız.

Tanı aşamalarında; mp 3-D wideband timpanometri/akustik reflex testleri, yüksek frekans odyogram tetkikleri, tinnometer level test ile tinnitusun karakteri, frekansı, DB tespiti yapılmakta Ayrıca radyolojik görüntüleme işlemi Hücresel düzey multi paremetrik fonksiyonel MR gerekebilmektedir. Şayet tinnitusla beraber vertigoda eşlik ediyorsa;  VHİT, FHİT, statik posturagrafi, vitual realty  gibi ek tetkiklerde ilave edilebilmektedir. Tüm bu çalışmalar ile  net olarak sorunlu bölgeyi tespit edilme şansı vardır. Sonuçların ve bulgular doğrultusunda uygun tedavi protokolünü planlaması yapılır.

kulak-cinlamasi-r-tmsÇınlama hafife alınmamalı ve detaylı bir çalışma yapılmalıdır.Eksik tanı ve yaklaşım tedavi başarısını düşürür. Kulak çınlaması ( tinnitus) hastalığında uygulanan klasik eski de kalan ilaç tedavileri yeterince başarı sağlayamamaktadır. Hasta bir süre sonra tedavide başarısızlık nedeniyle umutsuzluğa kapılır ve ilaç kullanmaktan bıkar. Bu tür kulak çınlaması gibi dirençli hastalıklarının tedavisi için ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, büyük bütçeler ayrılarak araştırma yapılmaktadır. 50 yıldan bu yana süren bir araştırmanın sonucunda son yılların yeni buluşu olan r-TMS tedavi yöntemi keşfedilmiştir. Bu tedavi nöro-psikiatri alanı içindeki hastalıkların yanı sıra, KBB alanında  kulak çınlaması rahatsızlığında başarıya kullanılmaya başlanmıştır.  Uygulaması kolay ve yan etkisi olmayan bu tedavi aynı zamanda ilaç alması riskli olan hamile ,karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalarda da güvenle uygulanmaktadır. Yan etkisi yoktur. Seyrek olarak Seans sonrası hafif bir baş ağrısı olabilmektedir. ( hastaların onda birine görülür ) .Bu durum kasların uyarımından kaynaklanmaktadır, yaklaşık bir saat sonra geçmektedir. Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. İşitsel yollar iç kulaktaki algılayıcı resöptörler, iletiyi sağlayan sinir hücreleri ve beyindeki işitme merkezi ve depolanma alanıdır. Ayrıca bu alanların beyinde psişik alanlar, hormonal kontrol mekanizmalar, Genel işletim sistemi ( network alanlar ) ile yakın ilişkilidir. rTMS cihazları Çalışma prensibi olarak manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollar  ve ilişkili Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerinde düzenleyici etkiler oluşturur. Kulak bölgesin ve beyindeki aktivitesini kaybeden veya bozulmuş olan bölgelerde bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Bu tıpta  nöroplastisite ve aksonal filizlenme olarak adlandırılmaktadır. Klinik deneylerde ve tıbbi araştırmalarla r-TMS tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir Amerikan FDA tarafından kullanımı onaylanmıştır. Bu konuda dünyanın önemli tıp dergilerinde yayımlanmış pek çok tıbbi makale mevcuttur. Dünyada tedavi şekli olarak tıbbi kitaplarda yer almıştır. Bu çalışmalarda önemli ölçüde r-TMS nin kulak çınlamasını geçirdiği tespit edilmiştir.

TMS tedavisinin  Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı bilim çevrelerinde  yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür. Tedavi oranı % 65 -70 ler varabilmektedir. Çınlama konusunda en son geliştirilen yöntem olup, günümüzde cihaz bazında üstünlük açısından tedavide başarı oranlarına ulaşabilen yegane tedavilerdendir. 

kulak-cinlamasi-ve-yeni-tedavi-yontemleri

kulak-cinlamasi-tms-tedavisi

r-tms

 

 

 

 

 

 

 

uygulama

 

1

2

3

4

İlgili Makaleler