Kulak Çınlamasında Yeni Teknoloji, Yüksek Başarı, R-Tms (Repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör)

Kulak çınlamasında yeni tedavi teknolojisi olan  tinnitusta yüksek başarı sunan r-Tms (repetetif transkraniyel manyetik stimülatör) cihazını  artık Ülkemizde  kullanmaya başladık. Hastalarımızı yaklaşık iki yıldır bu tedavi şekli ile tedavi etmekteyiz.  

r- Tms (repetetif transkraniyel manyetik stimülatör) kulak çınlamasında yüksek  başarı sağlayan ve son tıbbi çalışmalarla geliştirilen  bir cihazdır. Yapılan çalışmalar ve tıbbi litaratürlerde tms cihazı kulak çınlamasında (tinnitus) % 75 'lere varabilen başarı sağladığı bilinmektedir.. Diğer klasik tedavi yöntemlerinde başarı şansı % maksimum 1-5 arasıdır. Bizim tedavi oranlarımızda % 65 -70 lere varabilmektedir. Bu denli yüksek başarı sunabilecek başkacada tedavi şekliyoktur. En son gelişmeler dahilinde amerikan FDI dan onay alarak, tıbbi tedavi protokolü  içinde yer almıştır. Alternatif tedavi değil tıbbi tedavi yöntemidir.Yan etkileri söz konusu olmayıp, hamilelerde bile güvenle kullanılabilir.

tms-tedavisiKulak çınlaması tedavisi zor hastalıklar arasındadır. Doktor ve hasta için sorundur. Bilimsel olarak yayımlanmış  tıbbi makalelerde  r- TMS cihazı dünyada kulak çınlaması  tedavisinde başarıyı artıran yeni bir gelişme olarak bildirilmiştir. Çalışmalar sonucunda  tedavi başarısı kanıtlanmış ve tedavi protokollerinde yer almıştır.  

Kulak burun boğaz uzmanı olarak, profesyonel ekibimizle  kulak çınlamasın da yeni gelişen bu yöntemi öncüsü olarak kulak çınlamasında uygulamaya başladık. 

Bu güne kadar yurt dışında yapılan bilimsel çalışma sonuçlarında ve bizim hastalarımızın sonuçlarında tedavi başarılarının  % 65 - 70 lere varabilmektedir. Bu başarı oranı hastadan hastaya değişkenlik göstermekle beraber, çınlama da, klasik tedavi yöntemlerine göre çok daha belirgin fark ve başarı sağlamaktadır.

 

 

 

Türkiye’de KBB Alanında r-Tms Uygulayan Birim Olarak Öncüyüz

Kulak çınlamasının tedavilerine başlamadan öncelikle  tetkiklerin yapılması gerekir. Yeni tetkik yöntemleri alışa geldik yöntemlerden artık çok farklıdır. Dünyada son gelişmeler artık klasik MR tetkiklerinin yerine FMRI tetkiklerinin kullanılmasını önermektedir.  Bazı KBB ve diğer branşlar hekimlerince yeterince araştırma yapmadan yani kulak çınlamasının gerçek nedenini objektif olarak bulmadan  tedaviye başlandığına şahit oluyoruz. Nedene yönelik olmayan tedaviler ve kişinin tetkik sonuçlarına uygun olmayan tedaviler ile başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Biz r-TMS tedavilerini  önce hastanın tam tanısını koyup başlamak tayız. Zira hastanın bulguları bazen ek ilaç tedavilerine de ihtiyaç duymaktadır. 

kulak-cinlamasi-r-tmsÇınlama hafife alınmamalı ve detaylı bir çalışma yapılmalıdır.Eksik tanı ve yaklaşım tedavi başarısını düşürür. Kulak çınlaması ( tinnitus) hastalığında uygulanan klasik eski de kalan ilaç tedavileri yeterince başarı sağlayamamaktadır. Hasta bir süre sonra tedavide başarısızlık nedeniyle umutsuzluğa kapılır ve ilaç kullanmaktan bıkar. Bu tür kulak çınlaması gibi dirençli hastalıklarının tedavisi için ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, büyük bütçeler ayrılarak araştırma yapılmaktadır. 50 yıldan bu yana süren bir araştırmanın sonucunda son yılların en büyük buluşu olan r-TMS tedavi yöntemi keşfedilmiştir. Bu tedavi nöro-psikiatri alanı içindeki hastalıkların yanı sıra, KBB alanında  kulak çınlaması rahatsızlığında başarıya kullanılmaya başlanmıştır.  Uygulaması kolay ve yan etkisi olmayan bu tedavi aynı zamanda ilaç alması riskli olan hamile ,karaciğer ve böbrek yetmezliği ....gibi hastalarda da başarı ile uygulanmaktadır. Yan etkisi yoktur. Seyrek olarak Seans sonrası hafif bir baş ağrısı olabilmektedir. ( hastaların onda birine görülür ) .Bu durum kasların uyarımından kaynaklanmaktadır, yaklaşık bir saat sonra geçmektedir. Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. İşitsel yollar iç kulaktaki algılayıcı resöptörler, iletiyi sağlayan sinir hücreleri ve beyindeki işitme merkezi ve depolanma alanıdır. Çalışma prensibi olarak TMS ’de oluşturulan manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollarda ve Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerine ulaşır, Kulak bölgesin ve beyindeki aktivitesini kaybeden veya bozulmuş olan bölgesel işitsel merkez hücrelerine bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Klinik deneylerde ve tıbbi araştırmalarla r-TMS tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir Amerikan FDA tarafından kullanımı onaylanmıştır. Bu konuda dünyanın önemli tıp dergilerinde yayımlanmış pek çok tıbbi makale mevcuttur. Dünyada tedavi şekli olarak tıbbi kitaplarda yer almıştır. Bu çalışmalarda önemli ölçüde r-TMS nin kulak çınlamasını geçirdiği tespit edilmiştir.

TMS tedavisinin  Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı bilim çevrelerinde  yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür. Tedavi oranı % 65 ler varabilmektedir. Çınlama konusunda en son geliştirilen yöntem olup, günümüzde cihaz bazında stünlük açısından tedavide başarı oranlarına ulaşabilecek başkaca bir unsur yoktur. Bu nedenle geliştirilen bu teknik kişilerce denenmelidir.

kulak-cinlamasi-ve-yeni-tedavi-yontemleri

kulak-cinlamasi-tms-tedavisi

r-tms

 

 

 

 

 

 

 

uygulama

 

1

2

3

4

İlgili Makaleler