Kulak Çınlamasında Yeni Teknoloji, r-Tms (Repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör)

Tinnitusun r-TMS cihazı tinnitusun tedavisinde günümüzde giderek yayınlaşmaktadır. Tıbbi bilimsel çalışmalarda olumlu sonuçları ile tinnitus terapilerin de önerilmektedir.

rTMS uygulamaları nöroloji, psikiyatri alanlarında kullanılmaktadır. Son bilimsel çalışmalarda Tinnitusta başarı sağladığı bildirilmektedir.  Kliniğimizde bu uygulama cihazı mevcuttur.  Bizim tedavi çeşitliliğimiz içinde başarı oranları  % 65 -70 lere varabilmektedir.  Diğer klasik tedavi yöntemlerinde başarı şansı maksimum %1-5 arasıdır. Alternatif tedavi değil tıbbi tedavi yöntemidir. Yapılan bilimsel çalışmalarda Yan etkileri olmadan güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir.

Kliniğimizde yer alan profesyonel ekibimizle sadece rTMS cihazı tedavileri değil, farklı tedavileri de uygulamaktayız. Tinnitusta da yeni gelişen bu yöntemlerin uygulayıcı öncüsü olarak,  kişinin bulgularına uygun terapiler yapmaktayız.

Tinnitus  tedavilerinden önce tinnitusu olan kişinin durumunu öğrenebilmek için,  detaycı tetkik aşamaları gerekir. Detaylı tetkikler ile tinnitus yapan sebeplere ulaşılabilir. Şayet nedenlere ulaşılmadan yapılan tedavilerde sonuç almak zordur. Bu durum Doktor ve hasta için sorundur.

Tinnitusta  yeni tetkik yöntemleri,  alışa geldik yöntemlerden artık çok farklıdır.  Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken, İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. İşitsel yollar iç kulaktaki algılayıcı resöptörler, iletiyi sağlayan sinir hücreleri, nöron fiberleri ve  kulaktan gelen girdileri analiz yapan beyindeki işitme merkezi ve depolanma alanıdır. Bu alanlarla ilişkili olan network çalışma alanları olan singulat, entegre hormonal alan kontrolü olan limbik sistem ve amiglada,  Ayrıca beyinde psişik alanlar olan frontal lopların aktiviteleri, daha pek çok ilişkili alan detaylıca tetkikler ile analiz edilmelidir.

 

Kliniğimizde yer alan ve Tetkik aşamalarında kullandığımız cihazlar;

Mulltifrekans 3-D wideband timpanometri / 3-D akustik reflex testleri, Östaki borusu fonksiyon testi, Yüksek frekans odyogram tetkikleri, Tinnometer level test ile tinnitusun karakteri, frekansı, desibel tespiti, radyolojik görüntüleme işlemi Hücresel düzey multi paremetrik fonksiyonel MR Belli başlı yapılması gereken tetkiklerdir.

Şayet tinnitusla beraber vertigoda eşlik ediyorsa;  vestibuler tetkiklerden; VHİT (video head impulse test), FHİT (functional Head Impulse Test ), statik posturagrafi, vitual realty ( sanal gerçeklik )  gibi ek tetkiklerde uygulanabilmektedir. Tüm bu çalışmalar ile net olarak sorunlu bölgeyi tespit edilme şansı vardır. Sonuçların ve bulgular doğrultusunda uygun tedavi protokolünü planlaması yapılır. Dünyada son gelişmeler artık klasik MR tetkiklerinin yerine FMRI tetkiklerinin kullanılmasını önermektedir.Kulak çınlaması hafife alınmamalı ve detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Yetersiz, eksik tetkiklerler nedene yönelik sonuç vermiyerek, tanı konulmasında fayda sağlamaz ve tedavi başarısını düşürür. Eskilerde kalan klasik tedaviler ugulandığında yeterince sonuç vermemekte, ve sonuç olarak başarı sağlanamadığında kişi  umutsuzluğa kapılmasına neden olur. Halbuki yeni tedavi çeşitliliği çözümler üretebilmekte ve tedavi şansını artırabilmektedir.   

 

Bazı KBB ve diğer branş hekimlerince yeterince araştırma yapmadan yani kulak çınlamasının gerçek nedenini objektif olarak bulmadan tedaviye başlandığına şahit oluyoruz. Nedene yönelik olmayan tedaviler ve kişinin tetkik sonuçlarına uygun olmayan tedaviler ile başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Biz tedavi öncesinde yeni tetkikler ile kişide soruna neden olan tinnitusun nedenine ve sorunlu bölgelere ulaşıyoruz. Böylece tanıya ulaşıldıktan sonra tedavilerde başarı şansıda artmaktadır. Uygulamalarımızda yer alan rTMS tedavisini bulguların sonuçlarına göre uygulamaktayız.

Bu tür kulak çınlaması gibi dirençli durumlar ve hastalıklarının tedavisi için dünyada geniş çalışmalar büyük bütçeler ayrılarak araştırma yapılmaktadır. Uzun yıllardan bu yana süren bir araştırmanın sonucunda son yılların yeni buluşu olan r-TMS tedavi yöntemi keşfedilmiştir.  Uygulaması kolay ve yan etkisi olmayan bu tedavi aynı zamanda ilaç kullanma riskli olan hamile, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalarda da güvenle uygulanmaktadır.

rTMS cihazları Çalışma prensibi olarak manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollar ve ilişkili Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerinde düzenleyici etkiler oluşturur. Kulak bölgesin ve beyindeki aktivitesini kaybeden veya bozulmuş olan bölgelerde bir akım iletir. Bu manyetik akım ile oluşan elektriksel aktiviteler iki işlem yapar. Bunlardan birisi hiperpolarize kalmış yani elektrik yükünü diğer hücreye iletememiş birikmiş hücresel sinir hücrelerin potansiyellerini depolarizasyon denilen işlem ile yükü boşaltır. Bu düzensiz çalışan ve iletisel kopukluk arz eden hücrelerin elektirik birikimleri ve göllenmeleri nörodejeneratif kaynaklı tinnitusun ana nedenlerindendir. Ayrıca daha önemlisi kopuk, düzensiz, dejenere sinir elektriksel iletisi olmayan hücrelerde rTMS uyarımları  sinir iletisel ağları yeniden sağlıklı işlevsel sinir ağları oluşturarak bozulan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Bu tıpta nöroplastisite ve aksonal filizlenme olarak adlandırılmaktadır. Klinik deneylerde ve tıbbi araştırmalarla r-TMS tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir.  Bu konuda dünyanın önemli tıp dergilerinde yayımlanmış pek çok tıbbi makale mevcuttur. Dünyada tedavi şekli olarak tıbbi kitaplarda yer almıştır.

TMS tedavisinin Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı bilim çevrelerinde yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür. Tedavi oranı % 65 -70 ler varabilmektedir. Çınlama konusunda en son geliştirilen yöntem olup, günümüzde cihaz bazında üstünlük açısından tedavide başarı oranlarına ulaşabilen yegane tedavilerdendir

Türkiye’de tinnitus konusunda profesyonel ekip ile öncülerdeniz. 

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Nedir?

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon  1990'ların başından beri kullanılmaktadır ve 2008'de FDA tarafından onaylanmıştır. rTMS'li hastaların uzun süreli takibinde uzun süreli herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. 

Uygun hastalar, epilepsi nöbet öyküsü olmayan ve beyninde metal benzeri aperey olmayan herkesi içerir. Diğer beyin stimülasyon biçimlerinde olduğu gibi, tedavinin faydaları genellikle kalıcıdır

İlk bilimsel çalışmalarla beraber araştırmacılar, kullanılan hastalık çeşitliliğine göre iyileştirmeye ek olarak, başka yararlı etkiler de gözlemlenmiştir. Bunlar, hafıza geliştirme, yürütme işlevi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, bazı vakalarda, alkol, uyuşturucu kullanma veya kendine zarar verici davranışlarda bulunma isteklerinin azaldığını veya kaybolduğunu fark ettiler.

Daha uzun bir tedavi sürecinde kullanan bazı klinisyenler, bazı çocukların otizm semptomlarında önemli bir azalma olduğunu bildirdiler. Parkinson Hastalığında da semptomlarda dikkate değer bir azalma ve fonksiyonda iyileşme görüldü. Bu çalışmalarla beraber TMU nun kullanım alanları giderek artı. Bazı hastalıklarda ilaç kullanımına göre uygulanan tedavilerde ilaçlardan daha başarılı olduğu gözlemlendi. İlaç kullanımlarını %58 oranında azalttığı gibi, ilaçsız %37ortadanda tamamen ilaç kullanımını ortadan kaldırdığı bildirilmiştir.

KBB alanında değişik kullanım alanları bilimsel çalışmaları yapılarak; Tinnitus, vertigo, yutma bozuklukları, tat ve koku bozuklukları, bazı objektif tinnituslarda bilimsel çalışmalar yapılmış tedavilerde olumlu sonuçlar yayımlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde Tedavi maliyeti 8.000 $ ile 16.000 $ arasında değişmektedir. 

Tedavi Olarak rTMS Kullanım alanları ve destekleyen bilimsel çalışmalar

DEHB (Dikkat Eksikliği) (Zaman 2014, Bloch 2010)

Otizm Spektrum Bozuklukları ( Casanova 2014, Oberman 2013, Oberman 2014, Sokhadze 2014)

Bipolar Bozukluklar (Canali 2014, Zendjidjian 2014, Harel 2010, Dell'Osso 2009, Li 2004, Michael 2004, Nahas 2003)

Yaygın Anksiyete , Panik Bozukluğu, Sosyal Anksiyete ve TSSB (White 2015, Paes 2011, Pallanti 2009)

Demans (Alzheimer Hastalığı veya Vasküler) (Cantone 2014, Isaac 2013, Pennisi 2011)

Tinnitus (Kulak Çınlaması) ve işitsel halüsinasyonlar. (, Peng 2012, De Ritter 2013, Lehner2014, Goldstein 2014, Yilmaz 2014, Forogh 2014, Folmer 2015,  peter, kleınjung 2018, Sahlsten 2019, Schoisswohl, Voytenkov 2021, Langguth 2022, Cheema MRS 2023, Vaziri 2023 Schoisswohl 2023,  Watson 2023 )

Baş Ağrısı (Migren, Stres ve Küme) (Lipton 2010, Dodick 2010, Brighina 2013, Schwedt 2014)

Parkinson Hastalığı (Vonloh 2013, Rothwell 2013)

ALS - Amyotrofik Lateral Skleroz (Di Lazarro 2006, Di Lazarro 2009, Zanet 2008)

Majör depresif bozukluk (MDB) ( tedaviye dirençli depresyon dahil ).

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB).

Sigarayı bırakma

Bağımlılıklar

Sınırda kişilik bozukluğu (BPD) .

Kronik ağrı, fibromiyalji

Yeme bozuklukları

Esansiyel tremor

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) .

şizofreni

İnme komplikasyonları

Travmatik beyin hasarı

rTMS'nin Faydaları

• rTMS ile tedavi, diğer tedavi yöntemlerinin başarısızlığına karşı daha efektif ve daha başarılıdır.

• Ayakta tedavi prosedürü olarak tedavi sağlanır.

• Hastalar tedaviden sonra normal aktivitelerine dönebilir

• Anestezi veya sedasyon gerekmez

• Tedaviler vaka, hasta çeşitliliğine göre değişken olup, protokoller ile uygulanır.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS) Uyarıcı Beyin ve Sinir aktivasyonu:

Nöronlar (beyin sinir hücresi) enerjiyi kimyasal ve elektrik sinyallerine dönüştürerek iletişim kurduğundan, elektrik akımının dışarıdan uygulanması beyin aktivitesini artırır. Dikkatlice uygulandığında beynin belirli bölgeleri harekete geçirilebilir ve olumlu etkileri ile işlevi iyileştirebilir. 

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS) nasıl çalışır?

Özel bir manyetik bobin kullanılarak, belirli bir frekans ve düzende, beynin dış kısmındaki (serebral korteks) nöronları harekete geçiren küçük ve yumuşak bir elektrik akımı oluşturulur. Bu ağrılı değildir, anestezi gerekmez. O kadar güvenli ki neredeyse hiçbir yan etkisi yok. Tedavi devam ederken bir klik sesi duyulur (ağaçkakan gibi). Bazen bir seğirme hissedilir veya nadiren hafif bir baş ağrısı yaşanır ve bu geçicidir.

Derin rTMS

D-B80 gibi elektriksel ve manyetik özellikler. Derin stimülasyon için uygundur. Çok yüksek sayıda stimulus gerektiren zorlu stimülasyon protokolleri için tasarlanmıştır."

Derin transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), beyindeki bir elektrik alanının elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanan bir nöromodülasyon ve nörostimülasyon tekniğidir. Derin TMS'de kullanılan sarmal (H-sarmal), kortikal uyarılabilirliği maksimum 6 cm derinliğe kadar modüle edebilir ve bu nedenle yalnızca serebral korteksin aktivitesini değil, aynı zamanda daha derin nöral devrelerin aktivitesini de modüle edebilir. Derin TMS büyük ölçüde ilaca dirençli majör depresif bozukluğun (MDB) tedavisinde kullanılır ve çok çeşitli nörolojik, psikiyatrik ve tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Kısa Tarihçe:

1994 Mark George, MD Depresyon Tedavisinde TMS kullanımına ilişkin ilk gözlemleri yayınladı

2007 4.392 Çalışma yayınlandı (MedLine). Depresyona ek olarak, GMS'nin diğer tinnitus, psikiyatrik ve nörolojik durumlar için de etkili olduğu bulunmuştur. TMS'si olan 60.000 kişiden sadece 2'si nöbet geçirdi. Nöbetleri önlemek için iyileştirilmiş güvenlik önlemleri getirildi. (2008'den beri nöbet bildirilmemiştir) Baş ağrısı veya cilt rahatsızlığı gibi diğer yan etkiler hafiftir ve genellikle 15 dakikadan az sürer. 2, 3, 4 ve 10 yıllık uzun vadeli takip, güvenlik (geç başlangıçlı problemler yok) ve uzun süreli olumlu etkiler gösterir. TMS'nin ilaç tedavisine göre 50-100 kat daha güvenli olduğu gösterilmiştir. 

2015 yılına kadar 11.000'den fazla bilimsel çalışma ve inceleme yayınlandı. TMS'nin güvenli ve etkili olduğu gerçeği, çözülmüş bir konudur.

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) nedir?

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), beyninizin doğal elektriksel aktivitesini etkilemek için manyetik bir bobin kullanmayı içeren invazif olmayan bir tedavidir. İlk olarak 1985 yılında geliştirilen bu tedavi, şimdi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir mıknatıs neden beynimin çalışma şeklini etkiler?

Transkraniyal manyetik stimülasyon, fiziğin iki temel ilkesine dayanır: elektrik ve manyetizma. Bu iki ilke işbirliği içinde de çalışabilir ve TMS, bunların birlikte çalışabilme yeteneklerine güvenir.

Bir mıknatısı çevreleyen boşluk manyetik olarak aktiftir ve bir mıknatısın bu boşluktaki etkisi manyetik alan olarak bilinir. Onu göremezsiniz, ancak o boşluk hala merkezindeki mıknatısın etkilerini gösterir. Elektriği ileten bir şeyin yanına bir mıknatıs getirdiğinizde, iletken madde ile manyetik alan arasındaki etkileşim elektrik üretir.

Peki tüm bunlar neden önemli?  Önemli çünkü beyniniz elektriksel olarak aktif. Beyninizdeki beyin hücreleri ve sinirler (nöronlar olarak bilinir), beyniniz ve vücudunuz boyunca bilgi göndermek ve iletmek için çok az miktarda elektrik kullanır. Beyninize bir mıknatıs yaklaştırmak beyninizin elektriksel aktivitesini düzenleyerek etkileyebilir. Bu nedenle TMS, beyninizin belirli bölümlerini, yani sorunun kaynağı ile ilgili bölümleri hedefler.

Bununla birlikte, TMS yapmak, açılıp kapanan bir mıknatıs gerektirir.  Bunu yapmak, mıknatısın ne zaman açık veya kapalı olduğunu kontrol etmek için elektrik kullanarak mümkündür. ( rTMS nin prensibi)

TMS uygulamaları kontrol edilebilir protokollerle farklı uygulama prosedürleri vardır.  

Mıknatıs gücü . Bir mıknatısın gücünü ölçmek için kullanılan birim tesladır (T). Çoğu TMS mıknatısı, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tarayıcısına benzer şekilde, 1,5 ila 2 T arasında bir güce sahip bir manyetik alan oluşturur. Bununla birlikte, manyetik alanın alanı, MRI dan çok daha küçüktür çünkü TMS mıknatısı çok daha küçüktür ( genellikle 0,25 -0,75 tesla kadardır)

Uyarı darbesinin frekansı Manyetik alan her açılıp kapandığında bir darbedir. Saniyedeki darbe sayısı frekanstır (hertz olarak ölçülür, Hz olarak kısaltılır). TMS, 1 Hz'de (saniyede 1 darbe) düşük frekanslı darbeleri veya 5 Hz ila 10 Hz'de (saniyede 5 darbe ila saniyede 10 darbe) yüksek frekanslı darbeleri içerebilir. Tekrarlayan darbeler kullanan TMS, tekrarlayan TMS (rTMS) olarak bilinir.

Uyarı darbesinin desenleri . TMS ayrıca tedavi için farklı darbe modelleri kullanabilir. Bunun bir örneği, teta patlaması uyarımıdır (TBS). TBS sırasında, saniyede toplam 15 darbe olmak üzere 5 Hz'lik bir üçlü patlama meydana gelir. Bu patlama modellerini kullanmak, tedaviyi hızlandırır ve diğer yöntemlerden yaklaşık beş veya altı kat daha hızlı hale getirir.

Manyetik bobin tipi ve stimülasyon hedefi. Farklı türde manyetik bobinler, farklı beyin yapılarını hedef alabilir.

TMS’in 3 temel çeşidi vardır:

 1. TMS: tek vuru (single pulse),
 2. rTMS: çift vuru (paired pulse) ve tekrarlayan TMS
 3. Derin TMS.

Tek vuru TMS’te, uyarım her birkaç saniyede sadece bir kez uygulanır. Çift vuruda faz dışında iki darbe vardır ve aynı hemisferde eksitasyon ya da inhibisyon sağlamak ya da bir hemisferde eksitasyon karşı hemisferde inhibisyon meydana getirmek üzere uygulanır.

Tekrarlayan TMS’te (rTMS) manyetik darbeler hızlı bir seri halinde gelir. Yoğunluk, zaman aralığı ve frekansın ayarlanabilir olması tekrarlayan TMS’in eksitasyon ya da inhibisyon özelliğini kolaylaştırmaktadır.

KAYNAKÇA:

 1. ADHD (Attention Deficit) (Zaman 2014, Bloch 2010)
 2. Autism Spectrum Disorders (Casanova 2014, Oberman 2013, Oberman 2014, Sokhadze 2014)
 3. Bipolar Disorders (Canali 2014, Zendjidjian 2014, Harel 2010, Dell'Osso 2009, Li 2004, Michael 2004, Nahas 2003)
 4. Generalized Anxiety, Panic Disorder, Social Anxiety & PTSD (White 2015, Paes 2011, Pallanti 2009)
 5. Dementia (Alzheimer's Disease or Vascular) (Cantone 2014, Isaac 2013, Pennisi 2011)
 6. Tinnitus (Ringing in the Ears) (Yilmaz 2014, Forogh 2014, Peng 2012, De Ritter 2013)
 7. Headache (Migraine, Stress & Cluster) (Lipton 2010, Dodick 2010, Brighina 2013, Schwedt 2014)
 8. Parkinson's Disease (Vonloh 2013, Rothwell 2013)
 9. ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosis (Di Lazarro 2006, Di Lazarro 2009, Zanet 2008)
 10. Working Memory & Executive Function
 11. Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE) in Football Players and other athletes with concussions (Pape 2006, Demirtas-Tatlidede 2012, Rodger 2015, Lu 2015, Li 2015)
 12. clevelandclinic.org
 13. https://brainstimulationclinic.squarespace.com/magnetic-stim
 14. https://www.researchgate.net/figure/Round-and-figure-of-eight-TMS-coils-and-their-induced-electric-field-Adapted-from_fig7_235985630
 15. http://brainstimulationclinic.squarespace.com/about
 16. Non-Invasive Neuromodulation for Tinnitus Berthold Langguth, review:  J Audiol Otol 2020;24(3):113-118 pISSN 2384-1621 / eISSN 2384-1710 https://doi.org/10.7874/jao.2020.00052
 17. Neuromodulation for tinnitus treatment: an overview of invasive and non-invasive techniques; Nicole PETER, Tobias KLEINJUNG,  J Zhejiang Univ Sci B. 2019 Feb; 20(2): 116–130. doi: 10.1631/jzus.B1700117 Review : Received Mar. 5, 2017; Revision accepted July 17, 2017; Crosschecked Jan. 10, 2018; Published online Mar. 12, 2018
 18. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (Rtms) Treatment for Chronic Tinnitus: Effects of Active Stimulation on Study Participants who Initially Received Sham Rtms, Robert L. Folmer , Sarah M Theodoroff, Susan Griest and Jay Vachhani, Department of Otolaryngology, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, U.S.A ISSN: 2250-0359 Research Article Volume 6 Issue 3: 134 2016
 19. One way or another: Treatment effects of 1 Hz rTMS using different current directions in a small sample of tinnitus patients Stefan Schoisswohl, Berthold Langguth, Franziska C Weber 2, Mohamed A Abdelnaim 2, Tobias Hebel 2, Wolfgang Mack 3, Martin Schecklmann 2 PMID: 36535466 DOI: 10.1016/j.neulet.2022.137026. 2023 Feb 16;797:137026.
 20. Repetitive transcranial magnetic stimulation improves both hearing function and tinnitus perception in sudden sensorineural hearing loss patients, Dai Zhang & Yuewen Ma,  Scientific Reports,  5:14796 | DOI: 10.1038/srep14796  09 September 2015 Published: 14 October 2015
 21. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment for Chronic Tinnitus A Randomized Clinical Trial, Robert L. Folmer; Sarah M. Theodoroff; Linda Casiana, MS, CCRP; Yongbing Shi, MD;Susan Griest; Jay Vachhani, AuDjamaotolaryngology.com (Reprinted) JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery Published online July 16, 2015
 22. Structural Brain Changes Following Left Temporal Low-Frequency rTMS in Patients with Subjective Tinnitus /  Astrid Lehner, Berthold Langguth, Timm B. Poeppl, Rainer Rupprecht, Göran Hajak, Michael Landgrebe, andMartin Schecklmann Received 26 February 2014; Revised 6 May 2014; Accepted 14 May 2014; Published 3 June 2014
 23. Modalities Tinnitus Treatment - Neuromodulation, Instrumentation, Pharmacology, Electric stimulation, Surgery, and Neurofeedback – 2014 Barbara Goldstein, Michael E. Hoffer, Abraham Shulman, International Tinnitus Journal. 2013;18(2):102-114. DOI: 10.5935/0946-5448.20130012
 24. Neuronavigated Versus Non-navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Chronic Tinnitus: A Randomized Study, Hanna Sahlsten 1, Anu Holm 2, Esa Rauhala 2, Mari Takala 2, Eliisa Löyttyniemi 3, Max Karukivi 4 5, Johanna Nikkilä 4 5, Kirsi Ylitalo 6, Janika Paavola 7, Reijo Johansson 8, Tero Taiminen 9, Satu K Jääskeläinen Randomized Controlled Trial Trends Hear 102019 Jan-Dec;23:2331216518822198. doi: 10.1177/2331216518822198.
 25. [Transcranial magnetic stimulation for tinnitus treatment]. Voytenkov VB, Ekusheva EV, Bedova MA, Komazov AA. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2021;98(5):74-79. doi: 10.17116/kurort20219805174. PMID: 34719911

 

  Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

  Sayfa içeriğindeki bilgiler izinsiz kullanılamaz.

  Güncelleme : 06.07.2023

  kulak-cinlamasi-ve-yeni-tedavi-yontemlerikulak-cinlamasi-r-tmsr-tms

  kulak-cinlamasi-tms-tedavisi