Horlamada hastanın şikayetinin giderilebilmesi için kişinin neden horladığını ve sebebin ne olduğunun öğrenilmesi gerekir . Burada altta yatan neden ağız yol...