Kulak çınlaması tedavisinde yenilikler

Dünyadaki en son tıbbi gelişmelerle eş zamnlı  yeni tedavi şekli olan r-TMS yöntemini  çınlama tedavisinde birimimizde  uygulamaya başladık.

Kulak çınlaması (Tinnitus)  son yıllarda toplumda yaygın şekilde gözlemlenmektedir. Amerika’da 50 milyon kişi kulak çınlamasından mustariptir. Klasik bilgi olarak her 15 kişiden birinde olduğu söylensede, ABD de yapılan son anket çalışmaları toplumlarında  % 15 oranında olduğunu bildirmektedir. Aslında Ülkemizde de her on kişiden birinde veya ikisinde çınlama şikayeti olduğu düşünülmetedir.

Geçmişte veya klasik ilaç tedavisi yanısıra  pek çok yöntem denenmiş r-TMS dışında diğer  yöntemler başarısız olmuştur. Alternatif tedavilerde de başarılar elde edememiştir. Kişiler sıklıkla hekimler tarafından  ‘’ tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın’’  gibi klişeleşmiş  ifadelerle karşı karşılaşmaktaydılar.  Son gelişen bu tedavilerle ve yenilikler bu ifadeleri anlamsız kılmıştır. Kulak çınlaması tedavi edilebilir hastalıklar içine girmiştir.  

Tıpta son yıllardaki gelişmeler, çınlamanın  çözümünde büyük umut olmuştur.  En son tıbbi bilimsel yayımlarda yeni tedavi planları ve yöntemleri bildirilerek,  Çınlamada r-TMS ( repetetif  transkranyel nanyetik stimulasyon) tedavisi kullanılmaya başlanmıştır.

r-TMS, Tüm dünyada önemli tıp dergilerinde sonuçları yayımlanarak kabul görmüştür.  Böylelikle r-TMS  tedavisi cihaz bazlı tedavilerde son geliştirilen cihaz olarak litaratüre girmiştir. Yapılan çalışmalarda ilaç bazlı pek çok yenilik;  kulak çınlamasının tedavisinde kullanımına girmiştir.

Kulak çınlamasında bu yeni gelişmelerle bizde kulak çınlamasının tedavisinde yeni yöntemi ( r-TMS yöntemi)  uygulamaya başlayalı iki  yıl oldu ve pek çok olumlu sonuç elde ettik. Bu yeni yöntem, Eski klasik tedavilerle kıyaslandığında tedavi başarısı çok daha yüksek olmaktadır. Kulak çınlaması olanların bu hastalığı tolere edebilecek düzeye gelmeleri veya bu hastalıktan kurtulmalarını artık sağlayabiliyoruz. Yeni geliştirilen tanısal cihazlarla da eskiden tespit edilemeyen kulak çınlamasına neden olan sebebi de artık bulabiliyoruz. Kulak burun boğaz alanında ülkemizde öncü olarak kulak çınlaması konusunda bu hastalığa bu kadar kapsamlı ve başarılı yaklaşabiliyoruz. 

 

Yeni r-TMS tedavisi nedir?

r-TMS'nin açılımı, repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör demektir. Çalışma prensibi olarak r-TMS ’de oluşturulan manyetik alan, Kulak bölgesin ve beyin hücrelerine bir akım iletir. r-TMS ile oluşan   manyetik akım  işitsel alanlarda ( Kulaktan beyindeki işitme merkezine) yer alan sinir hücrelerinin ,  hücresel aktiviteleri düzenler. İşitme yollarının kulaktan başlayıp beyindeki son noktası olan beyinde bulunan temporal bölgeye kadar uzandığı ve işitme korteksi olarak adlandırılan bölgenin aynı bir bilgisayarın işelmcisi ve harddiski gibi çalıştığı akıldan çıkarımamalıdır. İşte tüm bu sistem tek yönlü değil bir bütün olarak bakıldığında ve gerekli tetkikler yapıldığında sorunlu bölgeler kolayca tespit edilebilir. Sinir hücreleri nöron fiberi olarak adlandırılan dizilimlerle beyindeki işitme merkezine kadar uzanır. Her bir fiber uzantı üzerinde pek çok hücre bir araya gelerek bu uzantılaraı sağlar. Sinir hücrelerinin 70 milivoltluk bir enerji uyarımı ile iletileri merkezlere taşıdıkları bu gün için bilinen bir bilimsel gerçektir. İşte tinnitusta hücre hasarı veya aktivite bozulması çınlamanın belli başlı nedenlerindenidir. Pek çok çınlama yapan neden olmasına rağmen, Özellikle bu tip tinnitus nedenleri sıklıkla raslanan nedenlerdendir.  Bu bozulan noktalardaki elektiriksi aktiviteleri düzeleyebilme yetisi r-TMS adı verilen cihazla sağlanabilmektedir. r-TMS ile İç kulakta, beyinde işitsel merkezlerde hücrelerin  elektriksel aktiviteleri düzenlenir ve  hücrelerin normal çalışma düzenlerine döndürme işlevini sağlamaktadır. Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı tek ve yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür.Tüm dünya ülkelerinin kabul ettiği FDI onayını ve,Tıp kitaplarında tedavi şekli olarak yerini alarak, kulak çınlamasında uygulanmaya başlamıştır.

r-TMS tedavisi nasıl uygulanır?

Öncelikle kulak çınlamasına neden olan sorun tespit edildikten sonra hasta, r-TMS tedavisi almasına karar verilirse, bu tedavi için zaman ayırması gerekir. Tedavi genellikle günlere bölünerek 10 seans süren ardışık tedavi şekli uygulanır. Hastalığın nedeni, siddeti, süresine göre değişik uygulama şekilleri vardır. Bizim uygulamamızda  süreç tetkiklerle beraber 12 ile 14  gün arasında değişmektedir. Her bir seans  ortalama 20-35 dakika kadar sürmektedir. Bu işlem hasta bir koltukta oturur ve uyanık halde iken uygulama yapılır. Ağrı sızı vermez. Çok nadir uygulama noktasındaki akımın geçiş bölgesinde bulunan kasların etkileşimi bağlı geçici bir baş ağrısı oluşabilmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra hasta işine dönebilir. 

r-TMS cihazının çalışma ve etki mekanızması nasıldır?

50 yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmiş cihazdır.İlk versiyon cihazlar r-TMS  olarak tedavilerde yerini almış, sonrasında cizhazlar  zaman içinde gelişerek düşük başarılardan günümüzde r-TMS versiyonu olarak yüksek başarılara çıkılmıştır. İlk çalışmalar ve ilk versiyon cihazlarda  % 30 - 40 iken, Günümüzde cihazın son versiyonu olan r-TMS cihazı ile tıbbi literatür dahil % 75 lere kadar başarı yakalanmıştır. Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. İşitsel yollar iç kulakataki algılayıcı resöptörler, iletiyi sağlayan sinir hücreleri ve beyindeki işitme merkezi ve depolanma alanıdır. Çalışma prensibi olarak r-TMS ’de oluşturulan manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollarda ve Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerine ulaşır Kulak bölgesin ve beyindeki işitsel merkez hücrelerine bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan ve dezorganize olan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Aktivitesi düzelen hücreler normal çalışan yapılar haline gelir. Anormal olan çınlaması sesi bu aktivitelerin normale gelmesiyle azalmakta ve kaybolmaktadır. Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı tek ve yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür.

r-TMS uygulamasını yan etkisi var mıdır?

r-TMS uygulamasının hem vücüt hemde beyin açısından yan etkisi yoktur. Yan etkiler açısından çok yönlü tıbbi çalışmalar yapılmıştır. Herhangi bir yan etkisi gözlemlenmemiştir. Zaten bozulan aktiviteleri yerine getiren ve tekrar kazandıran bir cihazdır. Özellik açısından farklı olan bu  yararlı manyetik akımlar vücuda zararsızdır. Hamilelerde, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi önemli hastalıkları olanlarda güvenle kullanılabilir. Bazı durumlarda uygulamada kısıtlamalar vardır bunlar; Beyin anevrizması olupda metal  klips kullanılanlar ( plastik klipler hariç), Epilepsi ( sara ) hastalığı olanlar,  Boyun veya beyindeki metal stentler, Kulak ve gözlerinde metalik implantlar ( biyonik kulak gibi), Kafanın içinde  bulunan şarapnel ya da kurşun parçaları, Metalik veya manyetik duyarlı mürekkeple yüz dövmeleri, Kafaya  veya içine  implante edilen diğer metal cihazlar veya nesne

 

Kulak çınlamasının sebebi nasıl bulunur?

Detaylı ileri tetkiklerle kişinin kulak çınlamasının nedeni önce tespit edilir. Bu tetkiklerden bir tanesi yeni jenerasyon 3 tesla'dan 5 tesla'ya yaklaşablen  FMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazı) görüntüleme çalışmasıdır. Son iki yıldır gelişmiş olan tetkik yöntemleri bu hastalığın tanısında devrim niteliğindedir. 3 tesla lık FMRI görüntüleri ile en ayrıntılı detayları tespit etmek mümkündür. Tabi ki sadece cihazın olması yetersizdir. Bu cihazda bu görüntüleri oluşturabilmek için bu cihazlara ek ilave apereylerle modifiye ve  entegre edilmesi gerekir.  Özellikle tinnitus alanında çalışmalara uygun karekterde olmalıdır. Bunların yanısıra özellikle işitsel yollarının FMRI da ayrıntılarını sağlayabilecek kulak çınlamasının görüntüleme yöntemleri konusunda uzmanlaşmış radyoloji uzmanına ihtiyaç vardır. Bu işi yapacak olan radyoloji uzmanı yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olması, aynı zamanda ciddi eğitimlerle bu üstün cihazı hakkıyla kullanabilme yetisine sahip olmalıdır. Böylelikle titiz bir şekilde yapılacak olan fonksiyonel FMRI görüntülemeleriyle işitsel yollar ve merkezlerdeki sorunlu bölgeyi objektif ortaya koymak mümkündür. 

Bizim çalışma grubumuz radyoloji ekibimizle senkronize çalışmaktadır. Bu hassas çalışmalar sonucunda kulak çınlamasının gerçek nedenine artık 0' e varabilen   oranlarda artık bulabiliyoruz Bu Multiparemetrik FMRI çalışmaları ile beynin haritalandırmaları yapılabilmekte. Çalışmalarımızda FMRI görüntülerinde , Sinirlerin içinde yer alan  her bir life, her bir aksonal hücre detayına inebiliyoruz. Böylelikle kulak çınlamasında neler yapabileceğimizi ve nasıl tedavi edebileceğimizi daha iyi biliyoruz. Bu tetkiklerin sonucunda kulak çınlamasının nedenini tespit ederek, tedavi başarımızı artırıyoruz. FMRI görüntüleri dışında, ayrıca İşitsel ayrıntılı tetkikler ve laboratuvar çalışmaları tanıyı koydurmakta da yardımcı olmaktadır.

Kulak çınlamasında ne bibi  tedaviler vardır?

Eski Klasik tedavilerle kulak çınlamasının tedavisiinden  fayda sağlanması son derece azdır. Bize hastalar bizlere gelesiye kadar genellikle  bu sınırlı kalasik tedavileri denerler. Pek çok kişi bize gelesiye kadar değişik tedavi seçenekleri veye ilaçlar kullanmışlardır. Bu geçmişte kalan klasik yöntemler netice alan neredeyse yok sayılacak derecede azdır.

Tinnitusta tedavi için gerek geçmişte gerekse şimdilerde kullnılan bilimsel yöntemlere şöylece bakılacak olursa;   

  • İşitme cihazları: ( + maskeleme entegrasyonlu) Genellikle kulak çınlaması ile birlikte işitme kaybı olan kişiler için faydalıdır. Yeni nesil işitme cihazlar kullanmakla hem duyma hem de kulak çınlama sesi baskılanması olasıdır.
  • İlaç tedavileri: klasik ilaç tedavileri popülaritesini kaybetmiştir. Çınlamada yeni ilaç tedavi protokollerini uygulamaktayız. Yeni ilaç çalışmaları Amerika ve İngiiltere'de Tıp fakültelerin araştırma birimlerince sürmektedir. beş ayrı birimde değişik moleküllerle araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları en ereken 3-5 yıl sonrası açıklanacağı düşünülmektedir. 
  • Danışmanlık: kulak çınlaması ile yaşamayı öğrenmekte size yardımcı olur.
  • Maskeleme cihazı: kulak çınlaması maskeleme ye yarayan yani sesi baskılayan küçük elektronik cihazlardır. Geçici olarak sesi baskılar. 2000 li yıllarda bulunan bu teknik popülaritesini kaybetmiştir.Tedavi geçici olup sesler tekrar ortaya çıkmaktadır. Tek kullanım alanı Maskaleme özelliğinin işitme cihazlarına entegre edilmesi, işitme kaybıyla olan kulak çınlamalarında çözüm sağlıyabilmektedir.
  • Ses üreten cihazlar: uyumaya yardımcı olan cihazlardır.Yatak yakınında yer alan, size keyif verecek şekilde deniz dalgaları gibi sesler, şelaleler, yağmur veya yaz gece sesleri vererek, kulaktaki sesi baskılar. Tedavi etmez.  Anca kulak çınlaması hafif ise, uykuya dalmada yardımcı olabilmektedir.
  • Akustik sinir stimülasyonu : Geniş bant akustik sinyal adı verilen bir uyarı vererek kulak çınlaması için duyarsızlaştırmayı amaçlar. Kulaklık ile kullanır. Başarı değeri düşüktür.
  • Orta kulak içi enjeksiyon tedavileri: Kulak içine kortizon enjeksiyonları bir müddet sıkça kullanılmıştır.Fakat bu uygulamalardada yeterli başarı elde edilememiştir. Sıvı şekilde uygulanan kortizon kulak kanalı olan östaki tüpünden akıp genize drene olmaktadır.Bu nedenle kortizonu jel haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Genellikle ani işitme kaybı veya meniere hastalığının ilk başlangıç günlerinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Kronik tinnitusta başarı şansı yok sayılabilecek kadardır.. 
  • YENİ r-TMS (repetetif transkranial manyetik stimülasyon) tedavisi:  En yeni tedavilerden biridir. Dünyada saygın tıp fakültelerinde 2011 yılından bu yana yoğun olarak  kulak çınlamasında kullanılan bu cihaz, son iki yılda versiyonları genişletilerek Son şeklini almış ve bu hali ile yeni 4. jenerasyon r-TMS cihazını kulak çınlamasında birimimizde kullanmaya başladık. r- TMS cihazı ile kulaktaki çınlamanın nedenine bağlı olarak  %65 lere  varabilen başarılar elde edilebiliyoruz. Türkiye'de çınlama alanında bilimsel bakış açısıyla ve ilk kez bu tedaviyi dünya  ile aynı zamanlı kullanımlarına başladık.Günümüzde  yüzde yüz çözüm sağlayan bir tedavi  bulunmamaktadır. Ancak yeni buluş ve yöntemlerle tedavilerden başarı elde etme önemli oranda artmıştır. Bu artış bile kulak çınlaması tedavisinde devrim niteliğinde sayılmaktadır.

Kulak çınlamasının bitkisel tedavisi var mıdır?

Labaratuvar ve tıbbi çalışmaları yapılmayan, ilaç maksatlı dönüşüme tabi tutulmayan hiç bir bitkisel ürünün bir anlamı yoktur. Üstelik bu işlemlerden geçmeden bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlığa zararları oluşturabilir. Bilinçsiz şekilde ehli olmayan kişilerce pek çok bitki önerisi yapıldığı bildirilmektedir. Bu tür uygulamaların bilimsel bir temeli olmadığı gibi, tedavi değerleride yoktur. Gene pek çok hastamız bize gelesiye kadar hiç bir tedavi değeri olmayan bazı şeyleri çaresizliklerinden deneyerek gelmektedirler. Bir misalle koulağa sarımsak veya soğan sokmanın hiç bir değeri yoktur. Üstelik çınlamanın dışında birde bu uygulamalar dış kulak yolunu veya kulak zarında ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Sülük, Hacamat gibi uygulamaların çınlamada hiç bir etkisi yoktur. Bu tür çınlamada tıbbi değeri olmayan uygulamalarda çok az miktarda plesebo etki denilen  yalancı iyileşme olmaktadır. Bu yalancı iyileşme gerçek tedaviler gibi değildir. Geçicidir. Kişi psikolojik olarak iyi olduğunu zanneder ve inanaır. Fakat aslında iyileşme yoktur ve çınlama aynı şiddete geri döner. Bu yalancı iyileşmeye kişiler bazen o kadar çok kendini kaptırırlarki, defalarca bu işlemi yaptırırlar. Bu bir kısır döngüdür. Bize baş vuran hastalarımızın bir kısmı maalesef bu iptidai uygulamaları yaptırmış hiç bir sonuç alamamış olarak gelmektedir. 

Amerika ve İspanya'da bu tür bitkisel ürünler Tıp fakültelerinin bünyesinde bulunan gelişmiş  araştırma labaratuvarlarında araştırılmaktatadır. Üstelik bu ülkeler bu tür araştırmalarda ve çalışmalarda ülkemizden çok daha ileridir. Bitkisel tedaviler ciddi araştırmalara tabi tutulmadan sonuçları bilinmeden kullanıldığında vücut fonksiyonları ve sistemini olumsuz etkileyebilecek pek çok soruna yol acabilmektedir. Hiç bir tıbbi vasfa sahip olmadan veya konunun uzmanı olamayan pek çok kişi bilinçsizce bu tür uygulamaları yapmaktadır. Zaman zaman medya haberlerinde karaciğer, böbrek yetmezlikleri veya organ iflaslarına neden olan insanları sıklıkla duymuşunuzdur. Günümüzde bu araştırma labaratuvarlarında yirminin üstünde kulak çınlamasına iyi gelen bitki tespit edilmiştir. Bu bitkisel ürünler uzun çalışma ve denemeler sonucunda vücuda toksik olmayacak, zararı dokunmayacak olanlar ilaç haline getirilmektedir. Bitki iyi gelecek diye her ürünü kendinizde uygulamanız telafisi münkün olmayacak zararlara neden olabileceğini unutmayın. Ne geçmişimizde  nede Osmanlı tıp tarihinde günümüze kadar gelebilen böyle bir hastalıkta  bitki  ile tedavi şeklide yoktur. 

Kulak çınlaması neden olur?

·  Stres, yoğun iş aktivitesi

·  İç kulak bölgesinde sesi algılayan hücrelerin hasarı,

·  Sesin beyne taşınmasını sağlayan sinirlerde olan sorunlar.

·  Psikolojik nedenler, depresyon, anksiyete,

·  Beyin içinde işitsel bölgelerde  elektiriksel aktivite bozuklukları

·  Vücutta bazı vitamin, mimeral eksiklikleri.

·  Kadınlarda hormonal değişikliklere

·  Tiroid bezi (guatr) anormallikleri

·  Yaşa bağlı; Tinitus bazen yaşlı kişilerde işitme kaybının ilk işaretidir

·  İlaçlara bağlı bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. 200'den fazla ilaç cinsi kulak çınlaması neden olduğu bilinmektedir.

·  Kuvvetli ses travmasına maruz kalma bunlar Patlamanın şok dalgası işlemi (patlamalar maruz kalan askerlerde, polislerde tinitus gelişebilir. 

·  Gürültüye bağlı işitme kaybı (Müzisyenler, gürültülü fabrika veya iş ortamında çalışanlar)

·  Hafıza ve konsantrasyon ile ilgili sorunlar kulak çınlamasına neden olabilir.   

·  Orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesi

·  Kulak zarı delikleri

.  Diğer nedenler (östaki tüpü tıkanıklıkları, kulakta sıvı, lokal enfeksiyonlar).          

·  Kulak ve sinüs enfeksiyonları

.  Vücutta bazı sistemik hastalıklar

.  Kanda, Çinko, B vitamini, Bazı mineral eksiklikleri

·  Kalp veya kan damarları hastalıkları

   Beyin içi damar hastalıkları, anevrizmalar, hemanjionlar, artero- venöz şantlar vs.

·  Beyin tümörleri

·  Baş dönmesi ile karakterize bazı hastalıklarda beraber olabilir (Meniere hastalığı)nda 

.  Ani işitme kaybı hastalığında ilave olarak görülebilir.

·  Kulak kirleri

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

 

 

 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ile ilgili sorunlarınız varsa sosyal medyada bizi takip ederek en son tedavi yöntemlerinden haberdar olabilirsiniz. İlgilendiğiniz sosyal medya hesaplarından birine tıklayabilirsiniz...