Alerjik Rinitin Tedavisinde Yeni Bir Yöntem

Evde Rinofototerapi (630 nm- Soft Lazer) Tedavisi;

 Işık teknolojileri son yıllarda pek çok hastalığın tedavisinde tıbba yeni bir bakış açısı yaratmıştır. NASA uzay çalışmalarında ışık teknolojisi artık uzayda bitki büyümesi için kullanılmaktadır. Bitkilerin 150-200 kat daha hızlı büyümesinden yola çıkan Amerikalı tıp bilim adamları bu özellikleri kullanarak kemik iliği nakli olan hastalarının iyileşmesini hızlandıran bir tedavi olarak kullanılmaya başlamışlardır. Işık yayan bu diyot teknolojisi kanserli hastada ağrıyı hafifletmekte olduğu çalışmalarda ortaya konmuştur. Ayrıca pek çok cilt hastalıklarında veya dokuların yenilenmesinde günümüzde kullanılan özellikleri vardır. Bu özellikler den yola çıkılarak burun alerjilerinde rahatlama ve şikayetlerin giderilmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

nezle nedeniyle burun içindeki mukoza adı verilen dokuların oluşturduğu tepki nedeniyle kişilerde sık hapşırmalar, gene bu mukoza yapılarının şişmesi ile burun tıkanıklıkları, bu reaksiyonlarla beraber seyredebilen bazen gözlerde sulanma, yanma ve kaşıntılar süreğen olarak kişide yıl boyunca devam etmekte veya mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanmaktadır. Alerjik rinit adı verilen burunun bu tepkimesinde şikayetleri azaltmak ve kişiyi rahatlatmak için bir takım ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca uzun süre devam edebilen bir tedavi şeklide immunoterapi adı verilen aşı tedavisidir. Tüm bu tedavilerin yanı sıra günümüzde soft lazer yöntemi adı verilen bir yöntemde bu tedaviler arasına eklendi. Bilimsel çalışmalar ile desteklenen bu yöntem günümüzde kişilerin sıkıntılarının rahatlatılmasında yeni tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

5 dakikalık seanslar halinde uygulanan soft lazer tedavisi ağrısız bir uygulamadır ve birkaç seanslık tedaviden sonra olumlu etkileri izlenmeye başlayabilmektedir.

Hem mevsimsel hem de tüm yıl süren (perenial) alerjik nezlesi olan hastalarda ışık tedavisi ile burunda alerjiye bağlı gelişen kaşıntı, akıntı, tıkanma, hapşırık gibi her türlü şikayet başarı ile azaltarak düzene sokar  ve bu açıdan hayat konforunu artırır.

Burun içi Rinofototerapi (630 nm- soft lazer)  tedavisi alerjik nezlesi olan bütün hastalarda uygulanabileceği gibi bazı hasta gruplarında özellikle tercih edilmektedir.

Bunlar;

• Alerjik nezle ile ilgili şikayetleri burun spreyleri ve ağızdan alınan alerji ilaçları ile kontrol edilemeyen hastalar,

• Standart tedavilerin, yan etki ya da başka hastalıklar için kullanılan diğer ilaçlarla etkileşim gibi çeşitli nedenlerle uygulanamadığı hastalar, 

• Uzun dönem ilaç kullanmak istemeyen hastalardır.  Soft lazer tedavisinde özel dalga boyunda ışınlar kullanılır. Bu uygulama burun delikleri yolu ile yapılır. uygulama sırasında herhangi bir sıcaklık ya da ağrı hissi oluşmamaktadır . Dokuda herhangi bir kalıcı hasar oluşmadığından alerji hastalarında bir sorun yaşanmadan uzun dönemler kullanılabilmektedir.

Kaç Tedavi Gereklidir ?

Kişinin alerjik hastalığının ciddiyetine ve şiddetine bağlı tedavi şeklide değişebilmektedir. Evde mobil cihazla  5 er dakika uygulayacağınız bu  tedavi bulguların gerilemesinde yeterli olabilmektedir. Alerjik burun rahatsızlığı süreğen bir hastalık olması nedeniyle zaman zaman bu tedaviyi uygulamak gerekebilir.

Sürekli Bir Tıbbi Merkezde Seanslar İçin Bulunmam Gerekiyor Mu?

Günümüzde özellikle çalışan kişiler açısından bakılacak olursa bu tür seanslı tedaviler kabusa dönüşebilmektedir. 8 gün boyunca sürekli zaman ayırmak kişileri bu tedavinin olumlu yönleri dikkate alınsa bile kişiyi yıldırabilmektedir. Hele ki İstanbul’un trafik veya ulaşım sorunları göz önüne alındığında kişiler haklı olarak bu tedaviler için zaman bulamamaktadırlar. Üstelik Kişiler 5 dakikalık 8- 10 seanslık bir işlem için zaman ve maddi boyut kısmı düşünüldüğünde vaz geçmektedirler. Bunları göz önünde bulundurup ev tipi mobil Rinofototerapi (630 nm- soft lazer) cihazı ile kişi bu işlemler için zaman kaybı oluşturmadan uygulamayı kendi gerçekleştirebilmektedir.  Üstelik mali boyutu da ekonomik olmakta ve zaman kaybı yaşanmamaktadır.

Tedavi acı verir mi?

Rinofototerapi (630 nm- soft lazer) ve diğer lazer uygulamaları dermatolojide kullanılmaktaydı bu çalışmalarda uzun zamandır soft lazer uygulamalarının bağışıklık sistemine etki edebileceği biliniyordu. Rinofototerapi (630 nm- soft lazer), Uygulama tamamen ağrısızdır.

Hamilelik Sırasında Soft Lazer Tedavisi Yapılabilir Mi?

Evet, tavsiye edilmektedir,  Allerjide kullanılan  ilaçların büyük bir çoğunluğu anne sütüne geçmektedir. Hamilelikte ilaç kullanımı tavsiye edilmez. Rinofototerapi güvenle kullanılır.

Rinofototerapi (630 Nm- Soft Lazer) Uygulaması İle Burunda Oluşan Başlıca Etkiler;

Mukozada alerjik reaksiyona bağlı histamin maddesi salınmasının engellenmesi,

Histamini üreten mast hücrelerinin salgı yapmasının önlenmesi,

T lenfosit ve eozinofil adı verilen hücrelerin miktarında azalma,

Hastanın burun salgılarında eozinofil, ECP ve Interlökin-5 gibi alerjik reaksiyonlarda artan maddelerin miktarında azalmadır. Tüm bu süreçte burun şikayetlerinde gerileme.

Kullanılmaması Gereken Hastalar;

Burun tıkanıklık nedeni farklı sebeplere bağlı olanlar ( Deviasyon gibi)  ciddi burun eğiklikleri olan hastalar,

Alerjik nezlenin yanı sıra diğer akut viral ya da bakteriyel burun iltihapları bulunan hastalar,

Burun içinde ya da genizde tümörleri olan hastalar,

Ciddi burun kuruması ve burun içinde kabuklanma şikayeti olan hastalar,

Daha önce cilde yönelik soft lazer sırasında ciltte ciddi sorunlar yaşamış olan hastalardır.

Çocuklarda yaş sınırı nedeniyle uygulama farklılık arz eder.

Kalp pili veya kökler implant kullananlar.

Rinofototerapi Tedavisi İçin Ne Yapmalıyım:

Bu tedavi için yanınızda taşıyabileceğiniz cihazlar avantaj sağlayacaktır. Bu cihazların kullanımı doktor tavsiyesi ile olmaktadır. Kişiye kesin allerjik rinit teşhisi konulmalıdır. 

Bilimsel Çalışmalar:

Leong SC. Rhinophototherapy: gimmick or an emerging treatment option for allergic rhinitis. Rhinology2011;49:499-506.

Rhinophototherapy: A new therapeutic tool for the management of allergic rhinitis ;Journal of Allergy and Clinical Immunology;Volume 115, Issue 3, Pages 541–547, March 2005

Andrea I. Koreck, MD, PhDemail, Zsanett Csoma, MD, Laszlo Bodai, Ferenc Ignacz, Anna Szabo Kenderessy, Edit Kadocsa, MD, PhD, Gabor Szabo, DSc, Zsolt Bor, DSc, Anna Erdei, DSc, Barnabas Szony, MD, PhD, Bernhard Homey, MD, Attila Dobozy, MD, DSc, Lajos Kemeny, MD, DScReceived: June 8, 2004; Received in revised form: November 3, 2004; Accepted: November 4, 2004; Published Online: January 04, 2005Szeged and Budapest, Hungary, and Duesseldorf, Germany

Web:

Bilimsel Yayımları Ekte Bulabilirsiniz

http://www.ataytek.com.tr/pdf/JACiRhinophototherapy.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-016-4358-x

http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2003/03-199.html

https://mdsmed.co.il/files/files/2013_09_20_Phototherapy%20for%20Allergic%20Rhinitis_Rev_%204_2_BMTA.PDF

http://www.syrolight.com/info/effect-of-nasa-light-emitting-diode-led-irradiation-on-wound-healing

http://www.yperion.com/technology/led-technology/nasa-space-technology.html?sl=EN

 

12

  **** Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. ****