Buluşumuz; Detection Of İdeal Reservoir Level After Laryngectomy Using Endoilluminator İn Voice Rehabilitation.

Bize göre Ses protezlerinde başarılı bir ses rehabilitasyonuna ulaşabilmek için ösefagusta ( Yemek borusu)  yeteli hava basıncı ve vibrasyonu oluşturabilecek ideal bir rezervuar alanın olması temeldir. Bu alan multi faktöriyel sebeplerle değişiklik göstermektedir. Ses protezi başarısında yerleştirilecek protez ile alanın uyumlu olması gerekir. Bu lokalizasyon ve konuşma başarısını sınama için uygulanan test klasik '' bloom singer insfülasyon testidir ''. Bu test ideal rezervuar alanın tespitinde ve protez uygulama lokalizasyonunda tam manasıyla yeterli değildir. Bu yolla yapılan uygulamalarda testin objektifliğini tartışmalıdır. Bu test sonucunda uygulanan protezlerde konuşma başarısı % 60-80 orasında olduğu literatürde bildirilmiştir. Bu % 20 ila 40 oranınındaki başarısızlık çeşitli nedenlerle açıklanmasına rağmen net bir konsensüs oluşmamıştır. Buda klasik testin sebep, sonuç ilişkisini ortaya koyamamasından kaynaklanmaktadır. Klasik test pozitifliği ile yapılan girişim sonrası % 40 varan hasta da konuşama gibi bir durum oluşması hem iş güç kaybına, gereksiz uygulamaya ve hasta beklentilerine cevap verememeye neden olmaktadır. Tüm bunlar göze alındığında kayıpların önlenmesinde objektif bir yönteme ihtiyaç vardır. Buluşumuz olan ve Geliştirdiğimiz objektif test aparatı ile ses protezi uygulamalarında olası başarısızlıkları sıfıra indirdik.

Çalışmalarımızın dünyada ilk kez gırtlak kanserli hastaların konuşturulma çabalarıyla beraber 1992 li yıllarda ülkemizde başladık. Bu konuda ülkemizin ilklerindeniz. Çalışmalarımızın bilimsel yansımalarının ilk bölümü 1996 yılında sonuçlanıp, Budapeşte 3.EUFOS kongresinde yayınlandı.23 hasta ile başlanılan bu çalışmamız da bunu kanıtladık. Bu çalışmanın devamı 2003–2007 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi KBB kliniğinde devam ettirildi.  30 hasta daha çalışma kapsamında değerlendirildi. Toplam 53 hasta uygulanan isfulatuvar endoiluminatörü ile yapılan test ve sonuçlarında kabul edilebilir verilerle % 100 başarı elde edildi. Ayrıca uyguladığımız bu yöntemle hem per operatuvar ( ameliyat öncesi) hem post operatuvar ( ameliyat sonrası) önceden anlaşılmayan başarısızlığa nedenleri daha iyi anlaşıldı. Başarısızlıktan kaynaklanan önceden fikir birliğine varılmamış sebepler net ortaya konuldu.

Çalışmamızın sonunda  oluşturulan kriterler. Larenjektomi sonrası ses protezi uygulayan hekimlere yol gösterici yöntem olucağı düşüncemizle bu yöntemin kullanılması başarısızlıkları ortadan kaldıracaktır. Ancak üretici firmaların kolay üretebileceğine inandığımız bu test apareyini rutin üretime almaları bu konuyla uğraşan hekimlere büyük avantajlar sunacaktır. Ayrıca Bu konuda literatürlerdeki bilgilerde gözden geçirilerek ana kriterler çalışmamızda oluşturuldu. Yeni kriterlerin Ses rehabilitasyonunda başarı ve sorunların çözümünde önemi vurgulamış olduk.

Gırtlak kanserinde ses protezi uygulamasında kullanılan kendi buluşum olan '' endoiliminatör ''  KBB camizsının en önemli tıp dergilerinden biri olan ve Amerika'da  '' laryngoscope '' dergisinde ( Temmuz 2015) kabul görüp  yayımlanarak Dünyada kabul gördü. Bizlere ülkemizin adını bir buluşla duyurma gururunu yaşattı. 

1

2

3

4

5

6

 

7