Dünyadaki en son tıbbi gelişmelerle eş zamanlı tinnitus ( çınlama -uğuldama) tedavilerinde yeni tedavi şekillerini ve  yöntemlerini birimimizde uygulamaktayız. Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) yeni tedavilerinden biriside r- TMS (Repetitive transcranial magnetic stimulation) tedavisidir.  

Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) toplumda yaygın şekilde gözlemlenmektedir. Amerika’da her 15 kişiden birinde olduğu söylense de, Son anket çalışmaları toplumlarında  % 15 oranında olduğunu bildirmektedir. Ülkemizde de her on kişiden birinde veya ikisinde çınlama şikayeti olduğu düşünülmektedir.

Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) tedavileri için geçmişte pek çok yöntem denenmiş bunun yanı sıra klasik ilaç ileride dahil yeterli sonuç elde edilememiştir. Ayrıca kişilerin kendilerine sunulan  alternatif tedavilerde de yeterli sonuç elde edilememektedir. Ayrıca kişiler sıklıkla hekimler tarafından ‘’ tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın’’  gibi klişeleşmiş  ifadelerle karşı karşılaşmaktaydılar. Son gelişen bu tedavilerle ve yenilikler bu ifadeleri anlamsız kılmıştır. Kulak çınlaması tedavi edilebilir hastalıklar içine girmiştir. Tıbbi bilimsel yayımlarda yeni tedavi planları ve yöntemlerinin içinde yer alan,  r-TMS tedavisi tinnitus kliniklerinde  kullanılmaya başlanmıştır. Tinnitusta ( çınlama - uğuldamada ) r-TMS ( repetetiv Transkranyel manyetik uyarı tedavisi)  önemli bir tedavi şeklidir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında başarı oranı çok yüksektir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında tedavi değeri kat ve kat yüksektir.

r-TMS, Tüm dünyada önemli tıp dergilerinde sonuçları yayımlanarak kabul görmüştür.  Böylelikle r-TMS  tedavisi cihaz bazlı tedavilerde son geliştirilen cihaz olarak tıbbi litaratüre girmiştir.  Amerikan FDI onayını almış ve aynı zamanda 2017 yılında dünyada en iyi klinik çalışmalar ödülünü almıştır. Tinnitusda ( çınlama - uğuldamada )  bu yeni gelişmelerle bizde kulak çınlamasının tedavisinde yeni yöntemler kabul edilen  rTMS, tDCS, tRNSyöntemleri  Eski klasik tedavilerle kıyaslandığında tedavi başarı oranlarının çok daha yüksek olduğu bilimsel makalelerle de ispatlanmıştır.

Yeni gelişmeler ve birimizde yer alan yenilikçi tedavilerle Kulak çınlaması olanların bu hastalığı tolere edebilecek düzeye gelmeleri veya bu hastalıktan kurtulmalarını artık sağlayabiliyoruz. Kulak burun boğaz alanında ülkemizde öncü olarak tinnitus konusunda bu hastalığa bu kadar kapsamlı ve başarılı yaklaşabiliyoruz.

Ayrıca tedavi öncesinde yeterli tanının sağlanabilmesi için ileri işitsel tetkiklerin yanı sıra rutin olarak FMRI görüntüleme işlemleri ve diğer tetkiklerle tinnitusu ( çınlama - uğuldamayı ) oluşturan noktaları tespit edebilmemiz mümkün olabilmektedir.

Yeni r-TMS Tedavisi Nedir?

r-TMS'nin açılımı, Repetitive transcranial magnetic stimulation demektir. Çalışma prensibi olarak r-TMS ’de oluşturulan manyetik alanın düzenleyici uyarıları, Kulak bölgesin ve beyin hücrelerine bir akım iletir. r-TMS ile oluşan manyetik akım  işitsel alanlarda ( Kulaktan beyindeki işitme merkezine) yer alan sinir hücrelerinin bozulmuş olan hücresel aktiviteleri düzenler. Anatomik yapı olarak İşitme yolları kulaktan başlayıp beyindeki son noktası olan beyinde bulunan temporal lop’a kadar uzandığı ve auditory cortex olarak adlandırılan bölgenin aynı bir bilgisayarın işlemcisi ve hard diski gibi çalıştığı akıldan çıkarılmamalıdır. İşte tüm bu sistem tek yönlü değil bir bütün olarak bakıldığında ve gerekli tetkikler yapıldığında sorunlu bölgeler kolayca tespit edilebilir. Sinir hücreleri nöron fiberi olarak adlandırılan dizilimlerle beyindeki işitme merkezine kadar uzanır. Her bir fiber uzantı üzerinde pek çok hücre bir araya gelerek bu uzantıları sağlar.  Sinir hücrelerinin - 70 mili voltluk bir enerji uyarımı ile iletileri hücreden hücreye beyindeki merkezlere taşıdıkları bu gün için bilinen bir bilimsel gerçektir. İşte tinnitusta hücre hasarı veya aktivite bozulması çınlamanın belli başlı nedenlerindendir. Pek çok tinnitus yapan neden olmasına rağmen, Özellikle bu tip tinnitus nedenleri sıklıkla rastlanan nedenlerdendir.  Bu bozulan noktalardaki elektrik aktivitelerini düzenleyebilme yetisi r-TMS adı verilen cihazla sağlanabilmektedir. r-TMS ile İç kulakta, beyinde işitsel merkezlerde hücrelerin  elektriksel aktiviteleri düzenlenir ve  hücrelerin normal çalışma düzenlerine döndürme işlevini sağlamaktadır. Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı tek ve yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür.

kulak-cinlamasi

r-TMS Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Öncelikle tinnitus neden olan sorun tespit edilmelidir. Tinnitusta muayene ve anemnez sonrasında hastalar  ankete tabi tutulmalıdır, durumları hakkında ön bilgi sahibi olmalıdır. Bu anketlerden THI (Tinnitus Handicap Inventory),  THQ ( tinnitus handicap questionnaire),  Beck Depression Inventory anketlerini tedavi öncesi ve tedavi sonrası uygulanan anketlerdir. Tetkik aşamalarından sonra durumu belirlenmiş hastalarda, r-TMS tedavisi almasına karar verilirse, kişi bu tedavi için zaman ayırması gerekir. Tedavi genellikle günlere bölünerek 10 seans süren ardışık tedavi şekli uygulanır. Hastalığın nedeni, şiddeti, süresine göre değişik uygulama şekilleri vardır. Bu süreç,  tetkiklerle beraber 11 ile 13  gün arasında değişmektedir. Her bir seans  ortalama 20-30 dakika kadar sürmektedir. Bu işlem hasta bir koltukta oturur ve uyanık halde iken uygulama yapılır. Ağrı sızı vermez. Çok nadir uygulama noktasındaki akımın geçiş bölgesinde bulunan kasların etkileşimi bağlı geçici bir baş ağrısı oluşabilmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra hasta işine dönebilir. 

r-TMS Cihazının Çalışma Ve Etki Mekanizması Nasıldır?

50 yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmiş cihazdır. İlk versiyon cihazlar daha sınırlı iken günümüzde yeni cihazlarla r-TMS versiyonu olarak yüksek başarılara çıkılmıştır. İlk çalışmalar ve ilk versiyon cihazlarda  tedavi başarısı % 30 - 40 oranında iken, Günümüzde cihazın son versiyonu olan r-TMS cihazı ile tıbbi literatürdeki çalışmalar dahil % 75 lere kadar başarı sağlayabilmektedir. Kulak çınlaması nedenleri araştırılırken İşitsel yollara bir bütün olarak bakılmalı ve araştırılmalıdır. İşitsel yollar iç kulaktaki algılayıcı resöptörler, iletiyi sağlayan sinir hücreleri ve beyindeki işitme merkezi ve depolanma alanıdır. Çalışma prensibi olarak r-TMS ’de oluşturulan manyetik alan esasına göre çalışır. r-TMS uyarıları tüm işitsel yollarda ve Beyin bölgesinde aktivitesi bozulmuş sinir hücrelerine ulaşır Kulak bölgesin ve beyindeki işitsel merkez hücrelerine bir akım iletir. Bu manyetik akım aktivitesi bozulan ve dezorganize olan hücrelerinin çalışmasını düzenler ve yeniden aktif hale getirir. Hücrelerin işleyişindeki Kaos doğuran ve oluşan anormal hiperaktiviteyi azaltarak hücrelerin işleyişinin normale gelmesini sağlar.  Aktivitesi düzelen hücreler normal çalışan yapılar haline gelir. Anormal olan ses bu aktivitelerin normale gelmesiyle tinnitus azalmakta ve kaybolmaktadır. Başarı şansı kişiden kişiye değişmekle beraber, günümüzde yüksek başarının sağlandığı tek ve yeni teknolojik gelişme olarak kabul görmüştür.

r-TMS Uygulamasını Yan Etkisi Var Mıdır?

r-TMS uygulamasının hem vücut hem de beyin açısından yan etkisi yoktur. Yan etkiler açısından çok yönlü tıbbi çalışmalar yapılmıştır. Herhangi bir yan etkisi gözlemlenmemiştir. Zaten bozulan aktiviteleri yerine getiren ve tekrar kazandıran bir cihazdır. Özellik açısından farklı olan bu  yararlı manyetik akımlar vücuda zararsızdır. Hamilelerde, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi önemli hastalıkları olanlarda güvenle kullanılabilir. Bazı durumlarda uygulamada kısıtlamalar vardır bunlar; Beyin anevrizması olup da metal  klips kullanılanlar ( plastik klipler hariç), Epilepsi ( sara ) hastalığı olanlar,  Boyun veya beyindeki metal stentler, Kulak ve gözlerinde metalik implantlar ( biyonik kulak gibi), Kafanın içinde  bulunan şarapnel ya da kurşun parçaları, Metalik veya manyetik duyarlı mürekkeple yüz dövmeleri, Kafaya  veya içine implante edilen diğer metal aperey taşıyan hastalar. Diş implant ve metalik apereyler bunların dışında yer almaktadır. Diş implantı olanlara rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Kulak Çınlamasının Sebebi Nasıl Bulunur?

Tinnitus Tanısında Tetkikler

Multiparemetrik FMRI görüntüleme işlemi yanı sıra,  Tinnometer, 3D multiparemetrik wideband tympanogram / acustic reflex, yüksek frekans odyogram, tinnitus seviyesini ölçen Tinnometer cihaz,  laboratuvar tetkikleri, Tinnitusa vertigo da eşlik etmiş ise VHİT, FHİT,, statik postürografi, Vitual reality ( sanal gerçeklik) tanı tedavi uygulamaları  gibi tetkikleri ilave edebilmektedir.

Tinnitus Tanısında Multiparemetrik FMRI Tetkikinin Yeri ;tedavi

Detaylı ileri tetkiklerle kişinin tinnitusun nedeni önce tespit edilebilmektedir. Bu tetkiklerden bir tanesi yeni jenerasyon 3 tesla'dan özel bilgisayar yazılımlarıyla yükseltilerek 7 tesla'lalık görüntü seviyesi oluşturan  FMRI ( Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazı ) radyolojik  çalışmadır.  Son iki yıldır gelişmiş olan tetkik yöntemleri bu hastalığın tanısında devrim niteliğindedir. Bu cihazda hücresel ve nöronla aktiviteleri tespit edilebilmesi ve bu görüntüleri oluşturabilmek için bu cihazlara ek ilave apereylerle modifiye ve entegre edilmektedir. Özellikle tinnitus alanında çalışmalara uygun karakterde spesifik olmalıdır. Bunların yanı sıra özellikle işitsel yollarının FMRI da ayrıntılarını sağlayabilecek kulak çınlamasının görüntüleme yöntemleri konusunda uzmanlaşmış radyoloji ekibine ihtiyaç vardır. Bu işi yapacak olan radyoloji ekibinin nöro-radyoloji konusunda yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olması, aynı zamanda ciddi eğitimlerle bu üstün cihazı hakkıyla kullanabilme yetisine sahip olmalıdır. Böylelikle titiz bir şekilde yapılacak olan fonksiyonel FMRI görüntülemeleriyle işitsel yollar ve merkezlerdeki sorunlu bölgelerin objektif olarak tespiti mümkündür. 

Bizim çalışma grubumuz radyoloji ekibimizle senkronize çalışmaktadır. Bu hassas çalışmalar  sonucunda kulak çınlamasının gerçek nedenini artık net olarak  artık bulabiliyoruz.  Bu multiparemetrik FMRI çalışmaları ile beynin kulak-cinlamasiharitalandırmaları yapılabilmektedir. Çalışmalarımızda FMRI görüntülerinde, Sinirlerin içinde yer alan  her bir life, her bir aksonal hücre detayına inebiliyoruz. Böylelikle kulak çınlamasında neler yapabileceğimizi ve nasıl tedavi edebileceğimizi daha iyi biliyoruz. Bu tetkiklerin sonucunda tinnitus nedenini ve jeneratör bölgesini tespit ederek, tedavi başarımızı artırıyoruz. FMRI görüntüleri dışında, ayrıca İşitsel ayrıntılı tetkikler ve laboratuvar çalışmaları tanıyı koydurmakta da yardımcı olmaktadır.

Kulak Çınlamasında Ne Gibi Tedaviler Vardır?

Eski Klasik tedavilerle tinnitus tedavisinden  fayda sağlanması son derece azdır. Bize hastalar bizlere gelesiye kadar genellikle  bu sınırlı klasik tedavileri denerler. Değişik tedavi seçenekleri veya ilaçlar kullanmışlardır. Bu geçmişte kalan klasik yöntemler netice alan neredeyse yok sayılacak derecede azdır. Klasik yöntemler % 1-5 oranında anca başarı sunabilirler.

Tinnitusta tedavi için gerek geçmişte gerekse şimdilerde kullanılan bilimsel yöntemlere şöylece bakılacak olursa;   

 • İşitme Cihazları: ( + maskeleme entegrasyonlu) Genellikle tinnitus ile birlikte işitme kaybı olan kişiler için faydalıdır. Yeni nesil işitme cihazlar kullanmakla hem duyma hem de kulak çınlama sesi baskılanması olasıdır.

 • İlaç Tedavileri: klasik ilaç tedavileri popülaritesini kaybetmiştir. tinniusta yeni ilaç tedavi protokollerini uygulamaktayız. Ayrıca bazı çalışmalar hala devam etmektedir. Beş ayrı birimde değişik moleküllerle araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları en erken 3-5 yıl sonrası açıklanacağı düşünülmektedir. 

 • Danışmanlık: kulak çınlaması ile yaşamayı öğrenmekte size yardımcı olur.

 • Maskeleme Cihazı: Tinnitusta sesi maskeleme ye yarayan yani sesi baskılayan küçük elektronik cihazlardır. Tedavi geçici olup sesler tekrar ortaya çıkmaktadır. Yegane kullanım alanı Maskeleme özelliğinin işitme cihazlarına entegre edilmesi, işitme kaybıyla olan kulak çınlamalarının destek sağlayabilmektedir.

 • Ses Üreten Cihazlar: Uyumaya yardımcı olan cihazlardır. Yatak yakınında yer alan, size keyif verecek şekilde deniz dalgaları gibi sesler, şelaleler, yağmur veya yaz gece sesleri vererek, kulaktaki sesi baskılar. Tedavi etmez.  Anca kulak çınlaması hafif ise, uykuya dalmada yardımcı olabilmektedir.

 • Akustik Sinir Stimülasyonu: Geniş bant akustik sinyal adı verilen bir uyarı vererek kulak çınlaması için duyarsızlaştırmayı amaçlar. Kulaklık ile kullanır.

 • Bilişsel Davranış Terapisi ( Cognitive Behavioral Therapy - CBT). tinnitusa karşı olumsuz yanıtı azaltmayı veya düzeltmeyi amaçlar. Ayrıca olumsuz otomatik düşünceyi daha pozitif ve gerçekçi düşünceye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Amaç kaygı ve depresyonu azaltmak ve genel yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ayrıca pek çok tedavi prosedürü tanımlanmıştır Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Acceptance and Commitment Therapy (ACT),  Tinnitus Activities Treatment (TAT), Tinnitus Retraining Therapy (TRT), Progressive Tinnitus Management (PTM) gibi..

  • Bu tedaviler oldukça uzun süreleri kapsayabilmektedir tedaviler 30 aya kadar devam edebildiği bildirilmektedir. Çok ciddi multidisipliner hekim çalışma grupları gerekmektedir. Hastanın sabırlı olması düzenli olarak tedavileri takip edebilmesi gerekmektedir. Zaman ve beklenti kavramları, yöntemlerin özellikleri göz önüne alındığında bu tür tedavilerde başarıda sorunlar olabilmektedir.
 • Orta Kulak İçi Transtimpanik Enjeksiyon Tedavileri: Kulak içine kortizon enjeksiyonları bir müddet sıkça kullanılmıştır. Fakat bu uygulama  sınırlı tip tinnitus çeşidinde kullanılmaktadır. Sıvı şekilde uygulanan kortizon kulak kanalı olan östaki tüpünden akıp genze drene olmaktadır. Bu nedenle kortizonu jel haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Genellikle ani işitme kaybı veya meniere hastalığının ilk başlangıç günlerinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Kronik tinnitusta başarı şansı olmamaktadır.

  • Ayrıca orta kulağa enjekte edilebilir Ani işitme kayıpları akut tinnituslarda kullanılmak üzere programlanmış AM-101 kodlu çalışılan;  Esketamine hydrochloride, yani N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) receptor antagonisti olan ilaçın  deneme araştırmaları devam etmektedir. Ayrıca hücre rejenerasyonu için TrkB antigonisti (7,8 dihydroxyflavone ) ile yeni araştırmaların olduğu japonya’dan bildirilmektedir.
 • Deep Brain Stimulation (DBS) : Derin Beyin Uyarımı (DBS) Parkinson Hastalığı, titreme ve diğer kronik tıbbi durumları olan hastalar için kabul edilmiş bir klinik prosedürdür. Elektromanyetik enerjiyle beyni uyarmak kavramına dayanır. Bununla birlikte, rTMS ve tDCS'nin aksine, DBS, doğrudan elektrotların beyin içine  cerrahi olarak yerleştirilmesini içeren invaziv bir prosedürdür. DBS'nin etkililiğine ilişkin verilerin çoğu, öncelikle başka bir durum için (Parkinson gibi) tedaviyi alan, ancak çevresel bir fayda olarak tinnitusu azalttığını bildiren kişilerden gelmektedir. DBS, yalnızca kulak çınlaması için uygun bir tedavi olarak düşünülebilirse, araştırmacılar uyarı için yerleştirilecek elektrotların beyindeki sınırlarının iyi belirlenmesi gerekir. Bu nedenle tinnitusta günümüzde henüz kullanımı başlamamıştır. Araştırma aşamasındadır. Günümüzde henüz uygulamalar rutin kullanıma girmemiştir.

 • Beyin Yüzey İmplantları (Brain Surface Implants): Bazı araştırmacılar tarafından , beyin yüzeyindeki implantların, yani cerrahi olarak beynin dış tarafına yerleştirilmiş elektrotların kullanımı amaçlanır. Diğer beyin stimülasyon teknikleri gibi, beyin yüzeyindeki implantlar hakkında bazı umut verici ön kanıtlar vardır. Ancak beyindeki ideal elektrod yerleşimini belirlemek için daha fazla araştırma gerekmektedir. Dahası, bu yaklaşım sinir cerrahisiyle ilgili önemli riskler nedeniyle karmaşıktır. Günümüzde henüz uygulamalar rutin kullanıma girmemiştir.

 • Vagus Nerve Stimulation (Vagus Sinir Uyarımı -VNS):  Vagus siniri boynundan geçerek beyni kalbe ve sindirim sistemine bağlar. Elektro stimülasyonu vagus sinirine uygulamak için implante edilmiş elektrot kullanımı epilepsi ve depresyonun tedavisinde etkili olarak gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar, aynı uygulamanın kulak çınlaması olan hastalara yardımcı olabileceğine bildirmişlerdir. Vücuttaki diğer cihazlarda olduğu gibi, VNS de cerrahi implantasyonla ilgili risk taşır. Henüz 11 kişide denenmiş olup çok pahalı maliyet açısından en son çare olarak günümüzde düşünülmüştür.

 •  R-Tms (Repetetif Transkranial Manyetik Stimülasyon - Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım ) Tedavisi : En yeni tedavilerden biridir. Dünyada saygın tıp fakültelerinin tinnitus birimlerinde  2011 yılından bu yana  kulak çınlamasında kullanılan bu cihaz, son iki kulak-cinlama-tedavisiyılda versiyonları genişletilerek  son şeklini almıştır. Bu hali ile yeni jenerasyon r-TMS cihazını birimimizde tinnitus tedavilerinde başarılı sonuçlarıyla kullanmaya başladık. r- TMS cihazı ile kulaktaki çınlamanın nedenine bağlı olarak  % 65 - 70 lere  varabilen başarılar elde edilebiliyoruz. Türkiye'de çınlama alanında bilimsel bakış açısıyla ve ilk kez bu tedaviyi Günümüzde  yüzde yüz çözüm sağlayan bir tedavi  bulunmamaktadır. Yeni buluş ve yöntemlerle tinnitusta tedavilerden başarı elde etme önemli oranda artmıştır. Bu artış bile kulak çınlaması tedavisinde devrim niteliğinde sayılmaktadır. Güçlü elektromanyetik uyarıların bozulan  sinirsel hiperaktiviteyi azalttığı bilinmektedir.  Tinnitus,  beynin sinir korteksinde hiperaktivitenin bir fonksiyonu olduğuna inanılmaktadır, bu nedenle birçok araştırmacı bu uyarının tinnius algısını ve ciddiyetini azaltabileceğine inanmaktadır. Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım, elektromanyetik titreşimleri altta yatan beyin dokusuna iletmek için kafatası üstünde konumlanmış güçlü, noninvazif bir manyetik sargı ( bobin ) kullanır. r-TMS’nin  klinik etkinliğini için ve etkinliği yeterince sağlayabilmek için ideal bobin yerleşimi, stimülasyon frekansı, stimülasyon yoğunluğu ve hasta tedavilerinin sıklığı gibi tedavi protokollerini çok önemlidir. Bu nedenle işlem konuya hakim birimlerde bilinçli yapılması sonuçların başarısı için önemlidir 

 • High Defination Transcranial Direct Current Stimulation (Hd-tDCS) Tedavisi : Transkraniyal Doğru Akım Uyarısı, kulak çınlamasına neden olan sinirsel hiperaktiviteyi asgariye indirir. noninvaziv tedavinin bir başka formudur. Hastalar saçlı derisinde uyarı atımları kafatasından alttaki beyin dokusuna ileten elektrotlarla uygulanır. Elektriksel uyarı miktarı, her bir elektronun altındaki sinirsel uyarılmaya bağlı olarak değişir. Tinnitusta , Hd- tDCS  ile yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Amerika Teksas ve Avusturalya’dan yapılan bilimsel çalışmalar, hastaların% 48 oranına kadar tedaviden yararlandığını göstermiştir.

 •  Transkraniyal rastgele gürültü stimülasyonu ( tRNS ) : non-invaziv bir elektrikli beyin stimülasyon yöntemi olan uygulama yakın zamanda yapılan çalışmalarda , günlük tRNS seanslarından sonra kulak çınlaması yüksekliğini ve sıkıntısını azaltabildiği gösterilmiştir. Özellikle tınısal ( tonal ) tinnitus türlerinde başarılıdır.  

Kulak Çınlamasının Bitkisel Tedavisi Var Mıdır?

Laboratuvar ve tıbbi çalışmaları yapılmayan, ilaç maksatlı dönüşüme tabi tutulmayan hiç bir bitkisel ürünün bir anlamı yoktur. Üstelik bu işlemlerden geçmeden bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlığa zararları oluşturabilir. Bilinçsiz şekilde ehli olmayan kişilerce pek çok bitki önerisi yapıldığı bildirilmektedir. Bu tür uygulamaların bilimsel bir temeli olmadığı gibi, tedavi değerleride yoktur. Gene pek çok hastamız bize gelene kadar hiç bir tedavi değeri olmayan bazı şeyleri çaresizliklerinden deneyerek gelmektedirler. Bir misalle kulağa sarımsak veya soğan sokmanın hiç bir değeri yoktur. Üstelik çınlamanın dışında birde bu uygulamalar dış kulak yolunu veya kulak zarında ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Sülük, Hacamat gibi uygulamaların çınlamada hiç bir etkisi yoktur. Bu tür çınlamada tıbbi değeri olmayan uygulamalarda çok az miktarda plesebo etki denilen  yalancı iyileşme olmaktadır. Bu yalancı iyileşme gerçek tedaviler gibi değildir, geçicidir. Kişi psikolojik olarak iyi olduğunu zanneder ve inanır. Fakat aslında iyileşme yoktur ve çınlama aynı şiddete geri döner. Bu yalancı iyileşmeye kişiler bazen o kadar çok kendini kaptırırlar ki, defalarca bu işlemi yaptırırlar. Bu bir kısır döngüdür. Bize başvuran hastalarımızın bir kısmı maalesef bu iptidai uygulamaları yaptırmış hiç bir sonuç alamamış olarak gelmektedir. 

Amerika, İspanya’da ve bazı ülkelerde bu tür bitkisel ürünler Tıp fakültelerinin bünyesinde bulunan tamamlayıcı tıp bölümlerinde gelişmiş  araştırma laboratuvarlarında araştırılmaktadır. Bitkisel tedaviler ciddi araştırmalara tabi tutulmadan sonuçları bilinmeden kullanıldığında vücut fonksiyonları ve sistemini olumsuz etkileyebilecek pek çok soruna yol açabilmektedir. Hiç bir tıbbi vasıfa sahip olmadan veya konunun uzmanı olamayan pek çok kişi bilinçsizce bu tür uygulamaları yapmaktadır. Zaman zaman medya haberlerinde karaciğer, böbrek yetmezlikleri veya organ iflaslarına neden olan insanları sıklıkla duymuşunuzdur. Günümüzde bu araştırma laboratuvarlarında yirminin üstünde kulak çınlamasına iyi gelen bitki tespit edilmiştir. Bu bitkisel ürünler uzun çalışma ve denemeler sonucunda vücuda toksik olmayacak, zararı dokunmayacak olanlar ilaç haline getirilmektedir. Bitki iyi gelecek diye her ürünü kendinizde uygulamanız telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olabileceğini unutmayın. Ne geçmişimizde  nede Osmanlı tıp tarihinde günümüze kadar gelebilen böyle bir hastalıkta  bitki  ile tedavi şeklide yoktur. 

Tinnitusu Tetikleyen durumlar veya nedenler:

Tinnitus nedeni  aynı parmak izi gibidir. Tinnitus nedenleri ana başlıklar halinde bir araya gelse de Bulgulara bakıldığında, tinnitusun oluşma nedeni ve işitme sisteminde sorun oluşturan yer kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Bu nedenle ‘’ tinnitus kişiye özel dir’’ Aşağıda belli başlı nedenler sıralanmıştır. Tinnitusun daha pek çok nedeni olabilir. Dünyada yYapılan pek çok araştırmada tinnitus genel olarak % 25’i kulak ile ilgili % 75’ i iç kulaktan sonraki beyin işitme yolakları, işitme merkezi  ve ilişkili diğer nöral alanlardaki sorundan kaynaklandığı bilinmektedir.

Bizim yaptığımız 718 tinnitus hastasında yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucunda 200 civarı neden tespit edilmiştir. Gene çalışmamızda tinnitus yapan nedenler sıralandığında ülkemizde neden sıralamaları diğer ülkelerden farklı sıralamalarda olduğunu belirledik.

Genel Olarak Bakıldığında

 • Stres, yoğun iş aktivitesi
 • İç kulak bölgesinde sesi algılayan hücrelerin hasarı,
 • Sesin beyne taşınmasını sağlayan sinirlerde olan sorunlar.
 • Psikolojik nedenler, depresyon, anksiyete,
 • Beyin içinde işitsel bölgelerde  elektiriksel aktivite bozuklukları
 • Vücutta bazı vitamin, mineral eksiklikleri.
 • Kadınlarda hormonal değişikliklere
 • Kadınlarda menopoza girişte.
 • Vasküler, damarsal  nedenler ( özellikle beyin içindeki toplar damarlar)
 • Ototoksik sayılan bazı  ilaçlarla ( aminoglikozitler,gentamicyn, streptomsyn, kemoterapi ilaçları vs.)
 • Denge sistemi hastalıkları ile. Özellikle meniere.
 • Çene, diş sorunları. Çok nadirdir.
 • Kafa travmaları ile.
 • Osas ta. ( uyku apnesi)
 • Tiroid bezi (guatr) anormallikleri
 • Yaşa bağlı; Tinnitus bazen yaşlı kişilerde işitme kaybının ilk işaretidir
 • İlaçlara bağlı bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. 200'den fazla ilaç cinsi kulak çınlaması neden olduğu bilinmektedir.
 • Akut Akustik travma; Kuvvetli ses travmasına maruz kalma bunlar, topçu atışları, roket atar, bomba, ardışık piyade tüfeği atışı, vs. 
 • Akustik travma ; hafif silahlarla oluşan, avcılar, tüfek atışları, tabanca atışları, maytap vs.
 • Kronik Akustik travma, Gürültüye bağlı işitme kaybı ile  (Müzisyenler, gürültülü fabrika veya iş ortamında çalışanlar), hafif silahlarla atış
 • Hafıza ve konsantrasyon ile ilgili sorunlar sonradan tinnitusa neden olabilir.   
 • Orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesi
 • Kafa travmaları, başa alınan sert darbeler.
 • Kulak zarı delikleri
 • Diğer nedenler (östaki tüpü tıkanıklıkları, kulakta sıvı, lokal enfeksiyonlar).          
 • Kulak ve sinüs enfeksiyonları
 • Vücutta bazı sistemik hastalıklar
 • Kanda, Çinko, B vitamini, Bazı mineral eksiklikleri
 • Kalp veya kan damarları hastalıkları
 • Objektif tinnituslar; orta kulak patolojileri, palatal myoclonus vs.
 • Beyin içi damar hastalıkları, anevrizmalar, hemanjionlar, artero- venöz şantlar vs.
 • Beyin tümörleri
 • Baş dönmesi ile karakterize bazı hastalıklarda beraber olabilir (Meniere hastalığı)nda 
 • Ani işitme kaybı hastalığında ilave olarak görülebilir.
 • Kulak kirleri

Not :  Tinnitus ile ilgili gelişmeler ve paylaşımlarımız, 2019 yılında yayına alınmış olup, Düzenli olarak son gelişmeler update edilip düzenlenip ile paylaşılmaktadır. Yukarıda yer alan bilgiler 2022 yılı son bilgilere göre düzenlenlemelerle sunulmuştur. 2023 yılındaki tıbbi literatür yayınlarına göre yeniden düzenlemelerle sunulacaktır.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

Sayfa içeriğindeki bilgiler izinsiz kullanılamaz.