Şimdi tabi burada her türlü yeniden yutulan cisimler e içilen veyahut da birtakım maddeler bu bölgelere ya tıkanmak suretiyle ya da birtakım yanmalar suretiyle içilen maddeler de olabiliyor bu apayrı bir konu o da gerçi. bu solunum yollarının tıkanmalarına nefes almama problemlerine ciddi problemlere yol açabiliyor. Şimdi tab burada en e sık gördüğümüz objelerden bir tanesi para ama çocuklar her şeyi yutabiliyorlar. Özellikle diş çıkarma sürekli dişlerini bir şeylerle kaşırlar. Her türlü objeyi ellerinde hissetmek ve ağızlarını götürmek suretiyle dişlerini kaşılar. Tab bunların olması yutulması anlamına da gelebiliyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü objeleri yırtmayacak şekilde biz sapının veyahut da bir ipten geçirilmiş olması veyahut da irice bir obje olması önemli. hazır diş kaçırma pek çok maddeleri var piyasada. onlar tercih etmek. ortalıkta pek fazla bir şey bulundurmamak, işte özellikle oyuncak parçaları, yutulabilen parçalar. her şeyi yutulabiliyor. Yani inanılmaz geniş bir skalası var. Biraz önce gördük. Erişkin yutmuş ama istemeden tab koskoca bir protez yani. neredeyse tarafındaki protezi düşünün. Yani şeyiyle beraber yutulmuş yani yutulabiliyor. bakın işte para ondan sonra şurada mesela hemen solunum yolları veyahut da yemek borusu bunu yan grafilerle de anlayabiliyoruz biz. ikisi aynı hizadan geçtiği için . Yutulmuş bir parayı görüyorsunuz. Diğer tarafta protezi görüyorsunuz. çok ilginç ve nasıl yutmuş? Yani yani işte bu görülebiliyor. Biz de gördük yani görülmez diye bir şey yok. Çok nadir görüyoruz ama görüyoruz zaman zaman. Aman dikkat yani. Ağzınıza protez yerleştirirken itinalı bir şekilde yerleştirin. Şimdi protezler yapıştırılabiliyor.