FHIT (Functional Head Impulse Test) Nedir? 

FHIT (Functional Head Impulse Test )   hastanın vestibüler ( Denge ) siztem bozukluğu yapan, vertigo yapan hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. İç kulakta yer alan 3 sağda 3 solda bulunana her bir yarım daire kanalı ( semisirküler kanal )  fonksiyonunun ve beyindeki denge sisteminin yüzdelik değer olarak ne kadar iyi veya ne kadar bozuk olduğu konususnda bilgi veren ileri teknolojik tanı cihazıdır. FHIT (Functional Head Impulse Test ) Vertigo konusunda  uzmanlaşmış kulak burun boğaz uzmanlarının kullanımı  için tasarlanmış detay bilgi veren cihazdır. 

FHIT cihazı 6 semisürküler kanalı ve fonksiyonlarını ( iç kulak yarım daire kanalları) incelemek için en hassas cihazdır. FHIT hastanın vestibüler  ( Denge )semptomlarını tam olarak araştırmak için her semisirküler kanal fonksiyonunun doğru bir şekilde incelenmesini yapabilme imkanı sağlar.

Bilateral vestibulopati (BV), her iki kulakta vestibüler ( denge sistemi)  fonksiyonun ciddi şekilde bozulduğu veya hiç olmadığı kronik bir durumdur. Osilopsi, BV'nin ana semptomlarından biridir. FHİT testi fonksiyonel olarak etkili bakış stabilizasyonunu değerlendirmek için yakın zamanda önerilen bir tekniktir.

fHIT tarafından elde edilen nitel değerlendirme, daha sonra detaylandırılacağı gibi nicel olarak da belgelenebilir.

fHIT, yarım daire biçimli kanal fonksiyonunu, VHIT'e çok benzeyen bir frekans aralığında, ancak VHIT'den daha geniş bir frekans aralığında değerlendirir. Rotasyonel vestibülo-oküler refleksin (rVOR) fonksiyonel durumunu değerlendirir rVOR'un hangi kanalda yetersiz olduğunu belirler, yani hangi semisirküler kanalın,  hangi vestibüler stimülasyon frekansında normalin altında performans gösterdiğini bilebilir.

fhit

fhit-test