Posturografi testi kişinin vestibüler, vizüel ve somatosensor sisteminin koordinasyonunu ve bunun neticesinde dengesini test etmeyi amaçlayan kantitatif bir testtir. Test cihazı hastanın ayakta durduğu bir platformu içerir. Hasta platform üzerinde gözü açık ya da kapalı olarak dururken testleri yapar. Posturografi başlıca iki test gurubunu içerir. Bunlar sensori organizasyon testi (SOT) ve hareket koordinasyon testidir.  SOT sırasında durum için testleri yapılır. Bunlar:

  • Platform sabit, gözler açık, çevre sabit (tüm sistemler devrede)
  • Platform sabit, gözler kapalı, çevre sabit (görme devre dışı)
  • Platform sabit, gözler açık, çevre salınımda (vestibüler yanılgı)

Bu şekilde denge sisteminin belirli unsurlarını devre dışı bırakılarak ve sonuçlarını analiz edilerek denge sisteminin hangi birleşeni zayıf olduğunu tespit edilir. Hasta her basamak testi en az 3 defa takrar ve her durum için bir denge skoru bilgisayardaki özel yazılım tarafından saptanır, karşılaştırılır ve analize eder. Ayrıca test olası simülasyonların tespitinde de yardımcı olur. Postürografi, anamnez ve diğer vestibüler değerlendirme yöntemleriyle birlikte önemli ipuçları sağlamaktadır ve hastayı bir bütün olarak değerlendirmemize olanak sağlamaktadır. Postürografi vestibüler rehabilitasyon tedavisi alan hastaların takibinde oldukça yararlıdır

Posturografi  statik veya dinamik koşullarda dik duruş ve  postural kontrol ölçmek için kullanılan bir tekniktir. Denge bozukluğu yakınması ile başvuran hastalarda, problemin ya da patolojinin hangi sitemi etkilediğinin belirlenmesinde yardımcıdır. Hastaya ayakta uygulanan bu yöntemle 18 ayrı testin sonuçlerının, kendi içinde analiz edilmeleri neticesinde; hastanın denge bozukluğu, somatosensoriel sistem etkilenmesinden, vizuel sistem etkilenmesinden ya da vestübiler sistem etkilenmesinden hangisi ve / veya  hangilerinden kaynaklanıyor ise, bu üç sistemden alınan verileri birbirine oranlayarak etkilenme derecelerini sayısal veri olarak verir. Denge rehabilitasyonu postürografi cihazı ile de yapılmaktadır.

Değerlendirme öncesinde, hasta baş dönmesi veya denge bozukluğu için medikal tedavi görüyor ise en doğru sonuçlar için test günüden iki gün önce kullandığı ilaçlara ara vermelidir

  • Somatosensoriel sistem etkilenmesine bağlı denge kaybı yaşayan hastalar
  • Vestibüler sistem etkilenmesine bağlı, dengesizlik hali devam eden,
  • Ayak bileği ve diz yaralanmalarına bağlı fonksiyon kaybı yaşayan hastalar ve postoperatif rehabilitasyon gereken hastalar,
  • Denge bozukluğuna bağlı düşme problemi olan hastalar, birimimizce değerlendirilmekte ve gerekirse tedavi edilmektedir.

Vertigo kliniklerinde baş dönmesi olan hastalar değerlendirilirken genellikle Vestibülo-oküler refleks (VOR) ve refleksindeki bozukluklar incelenmekte ve ölçülmektedir. Hal bu ki VOR dengeyi sağlayan tek refleks mekanizması değildir. Sadece kolay  değerlendirilebilen bir yöntemdir. Denge sisteminin diğer bileşenleri olan merkezi sinir sistemi, görme fonksiyonu ve kas iskelet-somatosensör sistem dahil olmak üzere tüm sistemler birlikte hem de ayrı ayrı değerlendirme olanağı veren yöntem postürografidir.