Yeni VHIT Testi Nedir? 

Vertigo oluşturan Denge sisteminin hastalıkların tanısında Video Head İmpulse testi (vHIT) yeni olan çok önemli testlerden biridir. Birimimizde yer alan bu test ile her iki iç kulakta yer alan altı adet yarım daire kanalının fonksiyonu ve bozuklukları ayrı ayrı analiz edilebilmektedir. Son yıllarda denge sisteminin hastalıkların tanı ve tedavilerinde çok önemli ilerlememler olmuştur. Bu ilerlemelerle vertigo yaratan nedenlerin artık kolaylıkla tanısı koyuyoruz. Henüz bu tetkikler ülkemizde çok sınırlı birimlerde kullanılıyor. Yıllarca tedavi olamadan vertigo şikayeti ile dolaşan kişiler bizlere müracaat ediyorlar. Hâlbuki kısa bir süre içinde kontrol altına alınabilecek ve tedavi edilebilecek rahatsızlıkları için yıllarını kaybediyorlar. Diğer bir endişede hastalıklarının geçmeyeceğini kabullenip hayatlarını kabusa çeviriyorlar. Konuya hakim olmayan hekimlerden aldıkları yanıtları doğru kabul edip maalesef sıkıntılı hayatlarına vertigo ile devam ediyorlar. Doğru tanı konulmadan yanlış ve bilinçsizce manevralar yapılıp hastalıklarından kurulamıyorlar.

vhit-testiDenge sistemine bağlı vertigo tanılarında yanlış teşhisin % 40 ile 50 arasında olduğunu biliyor muydunuz? Bu her vertigo şikayeti olanın yarısının yanlış tanı konulduğunu ve yanlış tedavilere maruz bırakıldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle vertigo şikayetleriniz tedavi edilmemişse önce sorgulayınız, Bu sorgulamalarda hekim size tedavi yok diyorsa mutlaka hekiminizi değiştirip 2. bir fikir alınız. Hekimler vertigo için sizlerden muayenelerinizi yapıp, pek çok tetkik isterler. Vertigonun tanısında bu önemlidir. Ancak tetkikler sizin hastalığınızı belirlemeyecek düzeyde ise tanıda konulamacağı anlamındadır. Bu nedenle gelişen teşhis yöntemleri ile hareket etmek tanıyı kolaylaştırı, dolayısıyla tedavinizde kolay olur.

Günümüzde Denge testlerinden olan VHİT verigo tanısında çok önemlidir.   Merkezimizde uygulanan Video Head İmpulse testi (vHIT) ile iç kulaktaki denge sisteminin yüksek analiz kabiliyetini sağlar. Sistem detaylı bir bilgisayar analiz sistemiyle beraber yüksek çözünürlüğü olan video kameraya sahip gözlük yardımıyla, Sorunun kaynağını net olarak belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Video head impulse testin en önemli özelliği, her bir kulakta üçer tane bulunan yarım daire kanallarının ayrı ayrı değerlendirme ve analiz imkanı sağlar. Lateral semisirküler kanallar, sol ve sağ Posterior, sağ ve sol Anterior kanallar tek tek değerlendirilerek 3 boyutlu grafikler elde edilir. Yarım daire kanalları, vücudun her bir pozisyonunda bir su terazisi gibi hareket ederek beyine uyarılar gönderir ve vücudun kaslarını ve duruşunu düzenleyerek  dengede tutar.

VHIT  Altı yarım daire kanalının tamamını değerlendirebilen tek testtir. Bu, eksikliğin düzeltilmesi için rehabilitatif tedavinin buna göre özelleştirilmesi gerektiğinden çok önemlidir. Sistem aynı zamanda kanalların farklı frekans aralıklarında uyarılabileceği ek bir tedavi ünitesidir.

Video Baş İmpuls Testi (vHIT), kanal düzleminde başın ani dönüşüne gözün dönüş tepkisini ölçerek vestibülo-oküler refleks hakkında hızlı ve kesin bilgi sağlar. altı yarım daire şeklindeki kanalın ( Semisürküler kanallar : SSC ) her birinin işlevini ayrı ayrı test etmek için artık yaygın olarak kullanılmaktadır. İç kulak yarım daire Kanal yeterliliğinin ana ölçüsü, göz hareketi yanıtının baş hareketi uyaranına oranı, yani vestibülo-oküler refleks (VOR) kazancıdır. kafa hareketlerine yanıt olarak vestibüler oküler refleksin (VOR) hızlı ve objektif bir ölçümünü sağlar, bir anormallik yakalamayı amaçlar. Sonuçlar hemen bilindiği için tedavi çok daha erken başlayabilir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) hastalarını ICS Impulse ciahzı ile kliniğimizde  kullanarak değerlendirlendirmekteyiz. Baş konumu geri bildirimi ve gerçek zamanlı yavaş faz hızı (SPV) analizi ile konum testi ve yeniden Kalsiyum kristal partüküllerini yerine göndermede  manevraları daha yüksek doğrulukla gerçekleştir.

ICS Impulse okülomotor test modülü, hastanızda merkezi mi, periferik mi yoksa her ikisini birden mi kapsayan bir vestibüler bozukluk olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan basit ve hızlı testler sağlar. Video Frenzel, vHIT, Positional, Oculomotor dört modülü kullanılabilmektedir