Vestibüler paroksismi, genellikle yüksek sıklıkta ataklarla ortaya çıkar. Aralıklarla ortaya çıkan ( epizotlar) bir vestibüler bozukluk durumudur.

Bu bozukluk ilk olarak 1975 yılında Jannetta tarafından tanımlanmıştır.

HASTALIK HAKKINDA

Mikro vasküler kompresyon sendromu (MVC) olarak da bilinir. Mikrovasküler kompresyon ( mikro damarların sinire baskısı nedeni ile) en yaygın  nedenlerden biridir.

Vestibüler sinirin sıkışmasından kaynaklanan klinik bir sendromdur. Ana klinik özellik kısa süreli tekrarlayan vertigo bulgularıdır.

Vestibül-koklear sinir için, bir nörovasküler temasın tek varlığı tek başına  yeterli değildir; bir veya daha fazla ortak kriterin varlığı olması , teşhisi için gereklidir. Bir başka önemli bulgu, vestibülokoklear sinirde bir baskı izinin varlığı ve siniri çevreleyen vasküler damarın loop u ile sinir çapının azalmasıdır ( [Şekil 1] ve [Şekil 2 ) ve son olarak interakustik kanalda bir arteriyel döngü varlığı olabilir. kulak çınlamasına veya vertigoya neden olabilir ( [Şekil 3] )

  

 

VESTİBÜLER PAROKSİSMİ NEDENLERİ

   

Aşağıdakilerden kaynaklanan sinir sıkışması veya hasar nedenleri:

 • Kan damarları - mikrovasküler kompresyon (MVC)
 • Vestibüler Nörit
 • Akustik nöroma gibi bir tümör
 • Radyasyon - gama knife işlemi sonrasında
 • 8. Sinir cerrahileri sonrasında

Bu sinir, iç kulağın denge kısmı ve işitme ile ilgili alanlarının siniridir. Bir kemik kanalda içinden geçer bu inter akustik kanal adı verilen yapı içinde aynı anda damarlar, yüz siniri ( 7. Sinir) ve vestibulokoklear sinir ( 8. Sinir – işitme denge siniri) bulunur.  Vestibüler paroksisminin sekizinci kraniyal sinirin (vestibüloklear -işitme denge siniri ) bir mikro arter tarafından sıkışması nedeniyle oluştuğu varsayılmaktadır.

 

Timothy Hain, bu sinir kompresyonunun kesin nedeni ile ilgili bazı  belirtilere dikkat çekmiştir. Bulguların sinire baskı nedeni ile sinirin dejenerasyonundan kaynaklandığını ve vasküler damar baskısının yanı sıra sinir iritabilitesinin birçok elektiriksel potansiyel uyarıma nedeni olduğunu belirtmektedir. Bu sendromun temel özellikleri sinirin damar tarafından baskıya uğraması ve Sonucunda da sinirin nöron fiberleri içinde yer alan sinir hücrelerinin taşıdığı elektirksel akımdaki bir elektrik problemi olduğu bildirilmektedir.

 

VESTİBÜLER PAROKSİSMİ BELİRTİLERİ :

 • Bir dakikadan az veya saniyeden biraz fazla süren baş dönmeleri veya olmaksızın dizzines şeklinde ataklar görülmektedir.
 • Ataklar genellikle çok sıktır, günde bir kaç kez tekrarlanmakta olup, ayda, 30 un üstünde atak gerçekleşir.
 • Çoğu kez, atak her hangi bir uyaran olmadan kendiliğinden gerçekleşir.
 • Bazı ataklar kafa hareketleri veya hiperventilasyon ile ortaya çıkabilmektedir.
 • Atakların Her hangi bir düzeni yoktur. Ayakta veya yürürken meydana gelebilir.
 • Atak sırasında duyulan kulak çınlaması olabilir.
 • Ataklar sırasında sese karşı duyarlılık olabilir.
 • Ataklar genellikle 3 ay veya daha uzun süre ise kronik kabul edilir.

TEŞHİSİ:

 

Teşhisi genellikle,  hastanın öyküsüyle beraber bulgularına dayalı konur.  

Durumu ve şiddetini değerlendirmek için aşağıdaki testler önerilir:

 • MRI Beyin - Varsa, FT-FISS veya CISS içeren 3D MRI tercih edilir. % 95 sonuca ulaştırır.
 • Videonistagmografi / Elektronistagmografi -% 66 oranında pozitiftir
 • EEG yapılabilir.  ( epileptik nöbetleri dışlamak için)
 • Odyometri % 50 pozitiftir
 • Açlık kan şekeri - dalgalanan şeker seviyesini dışlamak için yapılabilir.
 • Meniere hastalığı, vestibüler migren, iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), epileptik görsel aura, multipl skleroz (MS), inme / mikro tıkanmalara bağlı inme, superior kanal dehissans sendromu, perilenf fistülü, panik atak gibi diğer vertigo yapan nedenlerden ayrılması önemlidir.
 • Ayırıcı tanı tetkikleri yapılmalıdır.

TEDAVİ:

 

Medikal : karbamazepin / okskarbazepin tedavinin, atakların yoğunluğunu,  sıklığını ve süresini azalttığı gösterilmiştir. Bu ilaçlara olumlu bir  yanıt, vestibüler paroksismi tanısını desteklemeye yardımcı olur. İlaca yanıt varsa Cerrahi tedavi önerilmez.   

Cerrahi: Tıbbi tedavi istenen sonuca ulaşılamamış ise ameliyat yapılabilir.  Vestibüler siniri sıkıştıran bir vasküler lup ( katlanma – sıkışma yapan kısım) mikrovasküler dekompresyon adı verilen işlem ile sinire yansıyan  baskı ortadan kaldırılabilir. uzman ellerde minimal morbidite ile endoskopik olarak yapılabilir.  

Kesin ve olası vestibüler paroksismi için tanı kriterleri aşağıda listelenmiştir:

 

BELİRLİ VESTİBÜLER PAROKSİSMİ

 

 • En az 10 baş dönmesi veya olmadan vertigo atakları
 • Süre 1 dakikadan az
 • Kendiliğinden oluşur
 • hastada klişeleşmiş belirlileyici bulgular
 • Karbamazepin / okskarbazepin ile tedaviye yanıt
 • Ayırıcı tanıda her hangi i bir neden bulunmadan gelişen ataklar.

 

OLASI VESTİBÜLER PAROKSİSMİ

 • En az 5 dakika baş dönmesi veya olmadan vertigo atakları
 • Atakların 5 dakikadan kısa bir süre sürmesi
 • Kendiliğinden ortaya çıkar veya belirli kafa hareketleri ile uyarı başlaması
 • Hastada klişeleşmiş belirlleyici bulgular
 • Başka bir tanı ile bağdaşmayan daha iyi bir açıklaması olmayan bulgular.

REFERANSLAR

    Strupp M, Lopez-Escamez J, Kim J, et al. Vestibular paroxysmia: Diagnostic  criteria. J Vestib Res. 2016;26(5-6):409-415

    Strupp M, Hüfner K, Brémová T, Bayer O. A randomized double-blind,  placebo-controlled, cross-over trial (Vestparoxy) of the treatment of

    vestibular paroxysmia with oxcarbazepine. J Neurol. 2018; 265(2): 291–298. Jannetta PJ. Neurovascular cross-compression in patients with hyperactive  dysfunction symptoms of the eighth cranial nerve. Surg Forum. 1975; 26:467–469.

    Hain T. Microvascular compression syndrome, Vestibular Paroxysmia, and Quick Spins. Dizziness and Balance Website.

 

RESİMLER :

 

    Endoscopic criteria of offending vessel in neurovascular compression syndrome, Sherif Elaini , Jaques Magnan , Arnaud Deveze, The Egyptian Jornal of Otolaryngology ; Year : 2014,30,Issue : 4,Page: 305-310