TANI VE TEDAVİMİZDE BİRİMİMİZDEKİ CİHAZLAR

TİNNOMETER - TİNNİTUS SEVİYE, DESİBEL, FREKANS, KARAKTER ÖLÇME CİHAZI 

Tinnometer, MedRx tarafından geliştirilmiş, tinnitus ölçümü için dizayn edilmiş tek ve benzersiz bir üründür. Bu cihaz Aralık 2017 tarihinde Dünyada kullanıma girmiştir.

Birimimizde her hastaya uygulanan bu ölçme cihazı ile artık tinnitus tedavi öncesi ve tedavi sonrası objektif olarak takip edilmektedir. Tinnitusta iyileşme oranlarını görmekteyiz. 

Tinnitusun karekteri, Frekansı (tınısı/ özelliğini ), desibeli ( Gücü ) ölçmekteyiz.

Bunun yanı sıra gene Tinnometer ile tinnitusun gerçek / reel maskeleme seviyesi belirliyoruz. Maskelem seviyesi belirlendiğinde tüm bu bulguları matbu olarak bastığımızda cihaz otomatik olarak size özgün bir barkodu da kağıda ekliyor. Bu barkodu cep telefonunuzdan okuttuğunuzda sizi Youtube yönlendirerek ve youtube de size özel kayıtlı yani tinnitusunuzu baskılayacak maskeleme  sesi telefonunuza kayıt ediliyor. Sonrasında akşamları uykuya geçerken, şayet tinnitus nedeniyle uyku sorununuz varsa bu gerçek maskeleme sesi sizin uyumanıza ve tinnitus sesinin baskılanmasına yardımcı oluyor. 

Tinnometer’in odyometreden farklı bir test olup Odyometrik tetkiklerde yapılan işitme ölçümleri ile karıştırılmaması gerekir. Çok farklı özellikler sunmaktadır.

Kısaca Tinnitus Değerlendirmesi, frekans eşleştirmesi, seviye eşleştirmesi, eşik belirleme ve minimum maskeleme düzeylerinin belirler.

 • Sadece tinnitus için dizayn edilmiştir.
 • Tinnitus için benzersiz uyaranlar kullanır.
 • Tinnitusun frekans ve seviyesinin tespitine ek olarak formunu belirlemenizede olanak sağlar.
 • Oktavlara kadar genişletilmiş frekans aralıkları sunar.
 • Aynı kulakta birden fazla frekansta oluşan tinnitusların tespit edilmesine olanak sağlar.
 • Anket ve raporlar oluşturularak kaydedilmektedir.

Hastanın tinnitusunu belirledik, şimdi ne olacak?

 • Sonuçları bir danışma aracı olarak kullanılr. ( tedavi öncesi ve sonrası )
 • Tinnitus ölçümü ile elde edilen sonuçlar ile tinnitus tedavisi için klinik protokollerini uygulanır.
 • Uygulanan tinnitus tedavi / terapinin etkilerini takip edilir.
 • İşitme cihazı üreticilerinin sunduğu maskeleme / terapi protokollerinin hastanız için uygun olup olmadığını sadece tinnometer’i kullanarak test edilebilir ve hastaya uygulanacak bu test ile hangisinin hasta için uygun protokol olduğunu tespit etmektedir.
 • İşitme cihazı üreticilerinin sunduğu maskeleme / terapi protokollerinde yapılması gereken programlama ayarlarını tespit ederek uygulamanın doğru yapılmasını sağlar.
 • Tinnometer ile tinnitus ölçümü sonucunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda tinnometer’in hasta için önereceği özel ses terapisini, hastanın karekod ile akıllı telefonlarından kullanmasını sağlanır.

tinnometertinnometer

r-TMS (repetetif transkranial manyetik stimülasyon) cihazı

 ahmet-sirinTinnitus tedavilerinde en yeni ve başarılı tedavilerden biridir. Dünyada önemli tinnitus merkezlerinde  ve ünivarsitelerde   2011 yılından bu yana yoğun olarak  kulak çınlamasında kullanılmaya başlanmışken, son iki yılda daha da geliştirilerek tinnitus tedavisindeki etkileri artıran özellikler kazandırılarak yeni versiyonu olan son şeklini almıştır.  Kliniğimiz de gelişmiş olan yeni jenerasyon r-TMS cihazını tedavilerde kullanmaktayız. Tinnitus tedavisinde yüksek tedavi başarısı sunanan r- TMS cihazı ile  % 65 - 70 lere varabilen tedavi sonuçları elde edilir. Ülkemizde çınlama alanında ileri tinnitus tedavi kliniği olarak bilimsel bakış açısıyla hastalarımızı r-TMS yöntemi ile tedavi etmekteyiz.  Günümüzde  yüzde yüz çözüm sağlayan bir tedavi şekli henüz  bulunmamaktadır. Yeni gelişmelerle tinnitus da tedavilerden başarı sağlama önemli oranda artmıştır. Güçlü iyileştirici elektromanyetik uyarıların bozulan sinirsel hiperaktiviteyi azalttığı bilinmektedir.  Tinnitusun sebeplerinden birinide  beynin sinir korteksinde hiperaktivitenin bir fonksiyonu olduğu bilinmektedir. Ayrıca, işitsel yollar üzerindeki işitsel nöron fiberlerinin, işitme hücrelerinin, işitme merkezindeki yapıların tüm sorunlarında tinnitusun oluşabileceği bilinene bir gerçektir. Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım, elektromanyetik iletimleri beyin dokusuna iletmek için kafatası üstünde konumlanmış güçlü, noninvazif bir manyetik sargı ( bobin ) kullarak sağlanır. r-TMS’nin  klinik etkinliğini için ve etkinliği yeterince sağlayabilmek için ideal bobin yerleşimi, stimülasyon frekansı, stimülasyon yoğunluğu ve hasta tedavilerinin sıklığı gibi tedavi protokollerini çok önemlidir. Bu nedenle işlem konuya hakim birimlerde bilinçli yapılması sonuçların başarısı için önemlidir.


Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım (rTMS), beynin içindeki odaklanmış bölgelerde elektrik akımları indükleyebilen manyetik darbeler içerir. Darbelerin frekansı (ne kadar hızlı veya yavaş) beyin hücrelerini etkinleştirir veya inhibe eder. Yüksek frekanslı rTMS, tinnitus regülasyonunda rol alan beyinde yer alan İşitme korteks  ( işitme merkezi)   nöronları uyarırarak bozulan nöron ve alanaların elektriki aktivitelerini normale döndürür

High Definition Transcranial Direct Current Stimulation (HDtDCS)

rtms

High Definition Transcranial Direct Current Stimulation (HDtDCS) : Transkraniyal Doğru Akım Uyarısı, kulak çınlamasına neden olan sinirsel hiperaktiviteyi asgariye indirir. noninvaziv tedavinin bir başka formudur. Hastalar saçlı derisinde uyarı atımları kafatasından alttaki beyin dokusuna ileten elektrotlarla uygulanır. Elektriksel uyarı miktarı, her bir elektronun altındaki sinirsel uyarılmaya bağlı olarak değişir. Tinnitusta , HDtDCS  ile yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Amerika Teksas ve Avusturalya’dan yapılan bilimsel çalışmalar, hastaların% 48 oranına kadar tedaviden yararlandığını göstermiştir. Kliniğimizde Bu yöntem tinnitus tedavilerinde kullanılmaktadır. Kliniğimizde bu tedavi yöntemi uygulanmaktadır. 

TITAN 3D-WBT - wide-band-tympanometry-/ 3D- Acustik reflex

 • TITAN 3D-WBT - Geniş Bant  Timpanometri / Acustik reflex

  3D-WBT Tinnitus analizlerinde orta kulak fonksiyonları konusunda yegane bilgi sunabilen 3 boyutlu sonuç veren cihazdır. Akustik travma, orta kulak sorunları, Otoskleroz ( kireçlenme, östaki kanal problemleri  ile oluşan tinnituslar da tanısal değeri çok yüksek ileri düzey cihazdır. Birimimizde mevcut olan bu cihaz sayesinde tinnitus nedenlerini bulmada faydalanmaktayız.

  Standart timpanometrelerde orta kulağın ölçümü için tek bir prob ton frekansı kullanılmaktadır. Bu frekans yetişkinlerde 226 Hz, 6 ve 6 aydan küçük bebeklerde ise 1000 Hz’dir. Geniş Bant timpanometri 226 – 8000 Hz aralığında frekans spektrumuna sahip dar bant klik uyaran ile 226 – 8000 Hz aralığında yüzlerce timpanogramı 3 Boyutlu bir düzlemde gösterir.

 • Geniş Bant Timpanogram (3D-WBT) ile tek bir ölçüm ile 226 - 8000 Hz arasında yüzlerce timpanogram ölçümü ve bunların dökümente edilmesidir.
 • Orta Kulak Rezonans Frekansı Timpanogramı
 • Y, B, G ve Faz bilgileri
 • 3 Boyutlu Görünüm
 • Ortam Basıncında Absorbans Ölçümü
 • Timpanik Tepe Basıncında Absorbans Ölçümü
 • Araştırma fonksiyonu ile detaylı veri analizi
 • Geliştirilebilir platform.
 • Otoskleroz tanısında ayrıntılı analiz.
 • Kulak kemikçiklerinin durumu hakkında detaylı bilgi.
 • Orta kulak fonksiyonları hakkında detaylı bilgi.
 • Akustik taravmalarda detay analiz
 • Östaki kanal fonksiyonları hakkında detaylı analiz.

gorselgorsel 

Klinik Yüksek Frekans Odyogram

MADSEN Astera 2,

Yüksek frekanslı odyometri; klinikte eksiksiz odometri testleri yelpazesini içeren hassas ve gelişmiş bir klinik odyometridir.

kulak çınlaması değerlendirmesi için özel test modülleri ile tinnitus etkinlik ve hassasiyetle değerlendirmesini  entegre edilmiş OTO suite yazılımı yapılmaktadır.

Tam entegre tinnitus anketleri (THI, THS, TFI,) değerlendirme sırasında verileri kaydını sağlar.

Psikoaakustik testler ile tinnitus seviyesini eşleştirir ve Minimum Masking seviyesi ile  (MML), baskılayıcı seviyeyi bulur.

Yüksek frekanslı odyometri cihazımızın yaptığı odyometre testleri

 • LIPread™
 • Pediatrics
 • Tinnitus
 • TEN Test
 • Bekesy
 • QuickSIN™
 • ABLB
 • SISI
 • Stenger
 • Tone Decay
 • Multiple Frequency Weber
 • Masking level difference (MLD)
 • High frequency 20 kHz
 • Lüscher/DLI (Difference Limen Intensity)
 • Specifications

 • İki ayrı ve aynı kanallar
 • Frekans aralığı:
 • Hava iletimi
 • TDH39 kulaklıklar: Standart frekanslar: 125 - 12500 Hz
 • HDA 300 kulaklıklar: Standart frekanslar: 125 - 20000 Hz
 • Otometri kulaklık takma: Standart frekanslar: 125 - 8000 Hz
 • Kemik iletim: Standart frekanslar: 250 - 8000 Hz
 • Ses alanı: Standart frekanslar: 125 - 20000 Hz
 • FRESH gürültü uyaranı *: 125 - 20000 Hz
 • NBN maskeleme: Tüm frekans aralığında mevcuttur.odyogram

gorsel-2 yuksek-frekans

mp-FMRI ( Multi paremetrik fonksiyonel MR )

Dünyada ileri tinnitus tanı ve tedavi merkezlerinde bu alandaki son gelişmeler ile birlikte artık klasik MR görüntüleme işlemleri kullanılmamaktadır. Bu tetkikler yerini yeni jenerasyon, ileri teknolojiler ve yazılımlar ile donatılı  fonksiyonellikte sunabilen mp -  FMRI (multiparemetrik fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazı) görüntüleme işlemleri kullanılmaktadır.

Bizim kendi tedavi protokolümüzde bu yeni görüntüleme işlemini tanı aşamasında kullanmaktayız.  Bu yeni tanı yöntemi ile işitme sinir hücrelerinin, nöron fiberlerinin görüntüleme işlemleri yansıra aynı zaman da  aktiviteleri tespit edilebilmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda yeterli sonuç alabilmek için klasik MR lardan farklı olarak, bu cihazların tinnitus alanında çalışmalara uygun modifiye edilmesi gerekir. Bunların yanı sıra özellikle işitsel yollarının FMRI da ayrıntılarını sağlayabilecek tinnitus görüntüleme yöntemleri konusunda uzmanlaşmış radyoloji ekibi ile çalışmak çok önemlidir. Bu işi yapacak olan radyoloji ekibinin nöro-radyoloji konusunda yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olması önemlidir. Böylelikle titiz bir şekilde yapılacak olan fonksiyonel FMRI görüntülemeleriyle tinnitus oluşturan işitsel yollar ve merkezlerdeki sorunlu bölgelerin tespiti mümkün olabilmektedir.

Bizim çalışma klinik grubumuz ile tanı aşamasında yer alan radyoloji ekibi senkronize çalışmaktadır. Bu birlikte çalışmalar  sonucunda kulak çınlamasının gerçek nedenine ulaşabiliyoruz. Artık % 100 e varabilen oranlarda net bulguları tespit edebiliyoruz. .  Bu multiparemetrik FMRI çalışmaları ile beynin haritalandırmaları yapılabilmektedir. Bu haritalanmalar sayesinde kulak işitsel alanı ile beyin içinde devam eden işitsel alanların tüm parçalarını, işitsel nöron fiberlerini, beyindeki işitme merkezini ayrı ayrı detaylarını verir iken bunun yanı sıra bu yapıların beyin içindeki diğer alanlarla etkileşimlerinin detaylarını inebilmekteyiz ve fonksiyonları tespit edebilmekteyiz. Ayrıca diğer tinnitus yapan kafa içi veya dışı mikro düzeylere dahi ulaşabilen damarsal veya tinnitusa neden olan  diğer nedenlerde tespit edilebilmektedir.  

Tüm bu detay çalışmalarla FMRI ile elde edilen bulgular çok önemlidir. Tedaviler de hem klavuz olamakta hemde tedavinin süreci konusunda bize fikir vermektedir. Artık bu spesifik çalışmalarla  kulak çınlamasında neler yapabileceğimizi ve nasıl tedavi edebileceğimizi daha iyi biliyoruz, Tedavi başarımızı artırıyoruz. mp-FMRI protokolü aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır. Beyinin detaylı haritalanmaları yapılarak, Tüm bu detayların yanı sıra daha pek çok paremetreye bakılmaktadır.

NOT. İLİŞİK RESİMLER KENDİ HASTALARIMIZA AİTTİTİR. BU İÇERİKLERİN İZİNSİZ VE KAYNAK BELİRTİLMEDEN  KULLANILMASINA İZİN VERİLMEZ. HER TÜRLÜ YASAL HAKKI SAKLIDIR.

madde

gorsel-1

gorsel-1gorsel-2gorsel-2

gorsel-4gorsel-5gorsel-6

VHIT  (Video Head Impulse Test) 

Tinnitus yapan nedenler arasında denge sistemi bozukluklarınınzda olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.  Vertigo atakları sonucunda gelişen tinnitus için detaya ve ayırıcı tanılara ihtiyaç vardır.   Vertigo oluşturan Denge sisteminin hastalıkların tanısında yeni olan Video Head İmpulse testi (vHIT) çok önemli testlerden biridir.  Merkezimizde uygulanan Video Head İmpulse testi (VHIT) ile iç kulaktaki denge sisteminin yüksek analiz kabiliyetini sağlar. Sistem detaylı bir bilgisayar analiz sistemiyle beraber yüksek çözünürlüğü olan video kameraya sahip gözlük yardımıyla, Sorunun kaynağını net olarak belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Video head impulse testin en önemli özelliği, her bir kulakta üçer tane bulunan yarım daire kanallarının ayrı ayrı değerlendirme ve analiz imkanı sağlar. Bu kanallar; Lateral semisirküler kanallar, sol ve sağ Posterior, sağ ve sol Anterior kanallar tek tek değerlendirilerek 3 boyutlu grafikler elde edilir. Yarım daire kanalları, vücudun her bir pozisyonunda bir su terazisi gibi hareket ederek beyine uyarılar gönderir ve vücudun kaslarını ve duruşunu düzenleyerek dengede tutar.

Son yıllarda  denge sisteminin hastalıkların tanı ve tedavilerinde çok önemli ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemelerle vertigo yaratan nedenlerin artık kolaylıkla tanısı koyuyoruz. Henüz bu tetkikler ülkemizde çok sınırlı birimlerde kullanılıyor. Yıllarca tedavi olamadan vertigo şikayeti ile dolaşan kişiler bizlere müracaat ediyorlar. Halbuki bir hafta kısa bir süre içinde kontrol altına alınabilecek yeni tedaviler varken, rahatsızlıkları için yıllarını kaybediyorlar. Diğer bir endişede hastalıklarının geçmeyeceğini kabullenip hayatlarını kabusa çeviriyorlar. Konuya hakim olmayan hekimlerden aldıkları yanıtları doğru kabul edip hayatlarına vertigo ile devam ediyorlar. Doğru  tanı konulmadan yanlış ve bilinçsizce manevralar yapılıp hastalıklarından kurulamıyorlar. Denge sistemine bağlı vertigo tanılarında yanlış teşhisin % 40 ile 50 arasında olduğunu biliyor muydunuz? Bu her vertigo şikayeti olanın yarısının yanlış tanı konulduğunu ve yanlış tedavilere maruz bırakıldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle vertigo şikayetleriniz tedavi edilmemişse önce sorgulayınız, Bu sorgulamalarda hekim size tedavi yok diyorsa mutlaka hekiminizi değiştirip 2. bir fikir alınız. Hekimler vertigo için sizlerden muayenelerinizi yapıp, pek çok tetkik isterler. Vertigonun tanısında bu önemlidir. Ancak tetkikler sizin hastalığınızı belirlemeyecek düzeyde ve yetersiz ise tanıda koyulamacağı anlamındadır. Bu nedenle gelişen doğru teşhis yöntemleri ile hareket etmek tanıyı kolaylaştırır, dolayısıyla tedavinizde kolay olur.

FHIT (Functional Head Impulse Test) 

Tinnitus yapan nedenler arasında denge sistemi bozukluklarının da olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.  Vertigo atakları sonucunda gelişen tinnitus için detaya ve ayırıcı tanılara ihtiyaç vardır. FHIT (Functional Head Impulse Test )   hastanın vestibüler ( Denge ) sistem bozukluğu yapan, vertigo yapan hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. İç kulakta yer alan 3 sağda 3 solda bulunana her bir yarım daire kanalı ( semisirküler kanal )  fonksiyonunun ve beyindeki denge sisteminin yüzdelik değer olarak ne kadar iyi veya ne kadar bozuk olduğu konususnda bilgi veren ileri teknolojik tanı cihazıdır. Ayrıca beyindeki denge merkezi fonksiyonları konusunda değerli bilgiler sunmaktadır.

FHIT (Functional Head Impulse Test ) cihazı ile Vestibulo-Oküler Refleksi (VOR) 6 semisürküler kanalı ( iç kulak yarım daire kanalları) ve fonksiyonlarını incelemek için en hassas cihazdır. FHIT hastanın vestibüler  ( Denge )semptomlarını tam olarak araştırmak için her semisirküler kanal fonksiyonunun doğru bir şekilde incelenmesini yapabilme imkanı sağlar.

FHIT, farklı günlük yaşam derecesiyle karşılaştığında VOR'un performansını değerlendirir. VOR'un işlevi, kafa hareketleri sırasında görmeyi stabilize etmektir. FHIT, kafa uyarıları sırasında okuma yeteneğini test ederek hastanın VOR'unun bu hedefte ne kadar iyi olduğunu teyit eder

fhit

fhit-test

Sanal gerçeklik teknolojisi Virtual reality

gorsell

Birimimiz vertigo hastalarını tedavi etmek için yenilikçi sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaktadır.

Sanal gerçeklik teknolojisinin vertigo hastaları için iyileşme süresini azaltmaya yardımcı olabileceğine kanıtlanmıştır. Rehabilitasyon terapisi, hastaların dijital bir manzara ve sanal gerçeklik uygulamalarını kullanarak semptomları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Vertigo, farklı somatosensoriyel, görsel ve vestibüler sistemler arasında bir uyumsuzluk olduğu durumdur. Bu durum gözün hareketini ve duyusunu kontrol etmeyi zorlaştırır. Sonuç olarak, hastalar genellikle görsel olarak zorlu ortamlarla ( denge kabiliyeti gereken ) baş edemezler. Hastaların görsel zorluklara uyum sağlaması gerekir. Bazı iş kollarında bu durumlar çok önem arz eder. İtfaye, inşaat işlerinde çalışanlar, denge kabiliyetinin gerekli olduğu iş kolları gibi.

Nüfusun yaşlanması ve yaşam kalitesini iyileştirmeye ilgi ile kulak burun ve boğaz alanındaki baş dönmesine odaklanma artmıştır.  Bilimsel bir çalışma, yetişkinlerin% 21.7'sinin baş dönmesi yaşadığını ve baş dönmesinin düşmeler için önemli bir risk faktörü olduğunu bulmuştur Gelecekte nüfus yaşlanması ile baş dönmesi tanı ve tedavisi daha önemli hale gelecektir.(1)

ahmet-sirin-gorselVestibüler rehabilitasyon, egzersiz yoluyla vestibüler sistemin açıklarını  telafi etmeyi teşvik, duyusal girdinin değiştirilmesini,  hareketin veya postür ve hareket stabilitesini arttıran, düşme riskini azaltan vertigoyla  ilişkili kaygı ve depresyonu düzenlenmesi, baş dönmesine neden olan durumun değiştirilmesini sağlayan bir tedavidir. Yakın zamanda geliştirilen kişiye özel vestibüler rehabilitasyon tedavisi, hastanın semptomlarına ve koşullarına bağlı olarak çeşitli egzersizleri birleştirerek tedavi sağlar.

Sanal gerçeklik (VR), insanlar ve bilgisayarlar arasında, gerçek zamanlı simülasyon ve görme, işitme, dokunma, koku ve tat gibi çeşitli duyusal kanallar aracılığıyla etkileşimi içeren bir arabirimdir. VR kullanımının kapsamı çok değişkendir ve son çalışmalar anatomi, üç boyutlu hasta modelleme, sanal cerrahi ve rehabilitasyon dahil olmak üzere tıp alanında VR teknolojilerini uygulamıştır. VR teknolojilerini kullanan rehabilitasyon sistemleri yakın zamanda araştırılmış ve geliştirilmiştir.  Ayrıca, hastaları sürekli olarak rehabilitasyona motive etmek için oyunlar gibi içerikler uygulayarak ve tedaviyi zevkli ve ilgi çekici hale getirerek tedaviye katkısını artırtmıştır. Halen rehabilitasyon ile VR'yi birleştiren çalışmalar devam etmektedir.

Vestibüler rehabilitasyonun etkinliğini artırmak için VR kullanımı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Daha önce bir denge rehabilitasyon ünitesi, kuvvet platformu ve Nintendo Wii Fit kullanılıyordu, ancak son zamanlarda kafaya monte ekranı (HMD) kullanan sürükleyici ekipman geliştirildi. Rosiak ve diğ.  göz izleyicileri ve HMD ile birleştirilmiş VR cihazının vestibüler rehabilitasyon sağlarken hedefe yönelik dikkati ve beyin ağlarının aktivasyonunu geliştirebileceğini göstermiştir.

Bu VR cihazları, geleneksel ekipmanların aksine, eğlenceli, konsantrasyonu artıran ve hastanın sürekli tedavisini sağlayan olan oyunlar kullanır. Ayrıca, birden fazla duyu aynı anda uyarmak rehabilitasyonun etkinliğini artırabilmektedir ve görsel vertigo hastalarının tedavisinde yardımcı olmaktadır. 

Statik Posturografi

statik-posturografi

posturografi testi kişinin vestibüler, vizüel ve somatosensor sisteminin koordinasyonunu ve bunun neticesinde dengesini test etmeyi amaçlayan kantitatif bir testtir. Test cihazı hastanın ayakta durduğu bir platformu içerir. Hasta platform üzerinde gözü açık ya da kapalı olarak dururken testleri yapar. Posturografi başlıca iki test gurubunu içerir. Bunlar sensori organizasyon testi (SOT) ve hareket koordinasyon testidir.  SOT sırasında durum için testleri yapılır. Bunlar:

 • Platform sabit, gözler açık, çevre sabit (tüm sistemler devrede)
 • Platform sabit, gözler kapalı, çevre sabit (görme devre dışı)
 • Platform sabit, gözler açık, çevre salınımda (vestibüler yanılgı)

Bu şekilde denge sisteminin belirli unsurlarını devre dışı bırakılarak ve sonuçlarını analiz edilerek denge sisteminin hangi birleşeni zayıf olduğunu tespit edilir. Hasta her basamak testi en az 3 defa takrar ve her durum için bir denge skoru bilgisayardaki özel yazılım tarafından saptanır, karşılaştırılır ve analize eder. Ayrıca test olası simülasyonların tespitinde de yardımcı olur. Postürografi, anamnez ve diğer vestibüler değerlendirme yöntemleriyle birlikte önemli ipuçları sağlamaktadır ve hastayı bir bütün olarak değerlendirmemize olanak sağlamaktadır. Postürografi vestibüler rehabilitasyon tedavisi alan hastaların takibinde oldukça yararlıdır

Posturografi  statik veya dinamik koşullarda dik duruş ve  postural kontrol ölçmek için kullanılan bir tekniktir. Denge bozukluğu yakınması ile başvuran hastalarda, problemin ya da patolojinin hangi sitemi etkilediğinin belirlenmesinde yardımcıdır. Hastaya ayakta uygulanan bu yöntemle 18 ayrı testin sonuçlerının, kendi içinde analiz edilmeleri neticesinde; hastanın denge bozukluğu, somatosensoriel sistem etkilenmesinden, vizuel sistem etkilenmesinden ya da vestübiler sistem etkilenmesinden hangisi ve / veya  hangilerinden kaynaklanıyor ise, bu üç sistemden alınan verileri birbirine oranlayarak etkilenme derecelerini sayısal veri olarak verir. Denge rehabilitasyonu postürografi cihazı ile de yapılmaktadır.

Değerlendirme öncesinde, hasta baş dönmesi veya denge bozukluğu için medikal tedavi görüyor ise en doğru sonuçlar için test günüden iki gün önce kullandığı ilaçlara ara vermelidir

 • Somatosensoriel sistem etkilenmesine bağlı denge kaybı yaşayan hastalar
 • Vestibüler sistem etkilenmesine bağlı, dengesizlik hali devam eden,
 • Ayak bileği ve diz yaralanmalarına bağlı fonksiyon kaybı yaşayan hastalar ve postoperatif rehabilitasyon gereken hastalar,
 • Denge bozukluğuna bağlı düşme problemi olan hastalar, birimimizce değerlendirilmekte ve gerekirse tedavi edilmektedir.

Vertigo kliniklerinde baş dönmesi olan hastalar değerlendirilirken genellikle Vestibülo-oküler refleks (VOR) ve refleksindeki bozukluklar incelenmekte ve ölçülmektedir. Hal bu ki VOR dengeyi sağlayan tek refleks mekanizması değildir. Sadece kolay  değerlendirilebilen bir yöntemdir. Denge sisteminin diğer bileşenleri olan merkezi sinir sistemi, görme fonksiyonu ve kas iskelet-somatosensör sistem dahil olmak üzere tüm sistemler birlikte hem de ayrı ayrı değerlendirme olanağı veren yöntem postürografidir.