Visual snow( VS )

VS, nadir olarak kabul edilen bir durumdur, ancak ne kadar toplumda yaygın olduğu konusunda kesin istatistiklerin elde edilmesi kolay değildir, çünkü bu rahatsızlığa sahip olan  kişiler durumlarının normal olmadığının farkında değildir.  Bu hasta grupları her hangi bir hekime gitseler bile VS bulgularında yaşadıkları  sorunları veya kendilerini ifade ederken yıllar boyunca birçok zorlukla maalesef karşılaşmaktadırlar. Genellikle  durumları hekimlerce  gerçek bir rahatsızlık olarak görülmediğinden teşhissiz kaldılar.

Görsel kar hastaları genellikle kronik ağrı ve fibromiyalji gibi durumlar düşünülerek bu rahatsızlıklara uygun ve benzer şekilde tedavi edilmeye çalışıldı. Çoğu zaman,  bunun psikolojik bir neden olduğu veya geçmişte ya da şimdiki yasadışı uyuşturucu kullanımının sonucu olduğu söylendi.

Visual Snow (VS)Nedir?

VİSUAL SNOW Türkçe'ye “Görsel Karıncalanma” ya da “Karlı Görüş” olarak çevrilebilir. Görüş alanında sinek uçuşmalarını andıran hareket edici noktalar visual snow’un en önemli belirtisidir. Hasta genel olarak parazitli görüntüden şikâyetçidir ve bu görüntüyü bozuk televizyon kanalına benzer.

VS,  kişinin görme alanındaki, genellikle çekmeyen bir tv kanalının ekrandaki görüntüsüne benzeyen küçük beyaz ve siyah noktalarla karakterize edilen bir durumdur. Görsel olarak ortaya çıkabilecek diğer bulgular arasında;  fotofobi, uzun süreli görüntü izleri, renk girdapları izi, parlak flaşlar, zayıf gece görüşü ve gözde uçuşmalar yer alır.  Uçuşan noktalar Bazen renklidir ve çok hızlı renk değiştirir.

VS  için klinik terim aeropsia'dır , ancak "görsel statik" veya "pozitif kalıcı görme bozukluğu" olarak da ifade edilebilir. Semptomların çoğu büyük ölçüde benzer olsa da, her hasta için biraz değişken olma eğilimindedir. Bununla birlikte, her hasta, durumunu kendilerine özgüdür ve bazı küçük farklılıklarla tanımlar. Görmede bu bozulmalar kalıcı olabilir, yani her zaman mevcuttur veya aralıklı veya geçici olabilir. Ayrıca görsel alanın tamamını veya sadece bir kısmını kapsayabilir.

Bu durum, belirli ışık altında ve daha koyu arka planlarda daha belirgin olmasına rağmen, genellikle tüm ışık koşullarında görülebilir. Loş ışık, karanlık gibi durumlarda daha da şiddetlendirebilir. Bazı hastalar okumaya çalışırken özellikle rahatsız edici olduğunu bildirmektedir.

Migrene eşlik edebilecek görsel bir aura ( ön belirtileri olan – haberci ) ile ilişkili olmasa da, VS'li birçok hastada migren de vardır. Bu nadir sendromun  bir migren varyantı ya da bir migren durumuna bağlı gelişen bir durum  değildir.

Hastaların %70’inde Kulak çınlaması (tinnitus), baş dönmesi (vertigo), yorgunluk-halsizlik, Anksiyete Bozukluğu (panik atak vs.) , depersonalizasyon, derealizasyon (gerçeklik dışı hissi) ve depresyon gibi durumlar bulgulara eşlik eder. Ayrıca yorgunluk hissi, konsantrasyon bozukluğu, kafada basınç hissi, baş ağrısı, bazen uyuşma, dikkat dağınıklığı, odaklanamama gibi sorunlar da görülebilir.

VS, tıbbi olarak benzersiz bir sendrom olarak belirlenir ve oldukça nadir olduğuna inanılır. Bununla birlikte,  sıklığı konusunda bir fikir birliği oluşmamıştır. Bunun nedenide birçok vakanın şikayetlerinin olmasına rağmen sağlık kuruluşlarına müracaat etmediklerine inanılır. Kişi yaşadıklarının anormal olduğunun farkında olmaması veya bulguların çok fazla rahatsız etmemesi bunun nedeni  olabilir.

Görsel Kar Türleri

Orada görsel kar iki ana türü: Pulse ve Broadband  (dalgalı / hareketli  tipi ve geniş bant ). Her biri görsel alanın nasıl bozulduğuna atıfta bulunur; hasta ne görür.

Pulse Tip: Bu tür VS de , aynı boyutta ve görsel alana dağılmış noktalar vardır. Noktalar aynı boyuttadır ve görsel alana eşit olarak dağılmıştır. Hafif yağmur sırasında bir arabanın ön camına düşen su damlalarına benzer olarak tanımlanmaktadır. Noktalar, hastanın izlediği sahnenin baskın veya genel renginden daha açık veya daha koyu olabilir. Ayrıca dönüyor veya titriyor gibi görünebilirler.

Broadband tip : Bu tür VS de, Görsel alan üzerinde statik bir görüntü efekti yaratan, daha yaygın görünen görsel kar türüdür. Televizyon da çekmeyen bir kanalın karlı görüntüsüne benzerdir ve görsel alan üzerinde bulanık veya karlı bir görünüm vardır. Tüylenmiş / poslanmış kumaş gibi görüntü genel renginden daha koyu veya daha açık olabilir, ancak görüşü biraz bulanıklaştırır. Noktalar boyut olarak değişebilir.

VS'nin birkaç alt türü veya ek görsel belirtileri vardır. Bu duruma sahip hastaların yaklaşık üçte birinde sürekli olarak bulunurlar. Ayrıca Hastaların yaklaşık üçte biri pulse veya Broadband tip şikayetlerden yakınır. Bu belirtiler 3 aydan fazla sürmesi VS olarak kabul edilir.

 • Nyctalopia (bozulmuş  gece görüşü)
 • Palinopsi (görüntülerden sonra, takip eden görsel)
 • Fotofobi (ışığa duyarlılık)
 • Entoptik fenomenler (gözün kendiliğinden ışığı, kendiliğinden fotopsi, mavi alan entoptik fenomeni, uçuşanlar)
 • Diğer visual bulgular

Baş ağrısı ve migren, özellikle başladığında veya kötüleştiğinde genellikle görsel karla ilişkilidir. Bir çalışmada, VS luların %59'unda migren gözlenmiştir. Hastaların %70’inde Kulak çınlaması (tinnitus), baş dönmesi (vertigo), yorgunluk-halsizlik, Anksiyete Bozukluğu (panik atak vs.) , depersonalizasyon, derealizasyon (gerçeklik dışı hissi) ve depresyon gibi durumlar bulgulara eşlik eder. Ayrıca yorgunluk hissi, konsantrasyon bozukluğu, kafada basınç hissi, baş ağrısı, bazen uyuşma, dikkat dağınıklığı, odaklanamama gibi sorunlar da görülebilir.

Palinopsia Nedenleri Nelerdir?

Palinopsla bir nevi after image yani Ardıl görüntü diyebiliriz, hareket eden cismin izi şeklinde görülebilir. Normal negatif ardıl görüntüler genellikle retinal bir fenomen olarak kabul edilirken palinopsia göz ile değil beyin ile alakalı bir durum olarak ele alınır.

Palinopsiye neden olan patoloji pek çok farklı nedene sahiptir. Nedenlerin çokluğu sebebi ile  hastanın palinopsia nın kaynağını tespit etmek oldukça zorlaşır. Palinopsia nın en yaygın görüldüğü durumların beyni etkileyen hastalıklar, uyuşturucular ve yaralanmalar eşliği ve diğer nedenlerden kaynaklanır.

Palinopsia tek başına sağlıklı bir insanda görülebileceği gibi farklı görsel bozuklukların veya beyni etkileyen durumların beraberde olabilmektedir.

Görsel Kar Nedenleri

VS  neyin neden olduğunu konusunda ortak bir fikir birliği olmamakla beraber,  Genel olarak  Beyinde  Talamokortikal disritmi önemli bir katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Talamokortikal disritmi, beyinde  talamus (beynin derinliklerinde merkezi olarak yerleştirilmiş bir röle istasyonu) ve beynin korteksinin diğer alanları veya dış yüzey tabakası arasındaki nöral aktivitenin bozulmasıdır.

Bazı uzmanlar, VS’nin , görsel girdinin  işlenmesi ve görsel anıların kodlanmasıyla bağlantılı bir alan olan beyindeki  lingual girus adı verilen yapıdaki görsel işlemenin işlev bozukluğunun bir sonucu olarak ortaya çıktığına inanmaktadır . visual-snow-da-talamusun-rolüVS  sendromunun arkasındaki mekanizmanın Görsel yollar, oksipital lobda birleştiğinden, görme işlemedeki bir anormallik olduğundan şüpheleniyorlar. Daha spesifik olarak, VS  sendromu olan kişilerin beyinlerinde, sinir hücreleri, görsel uyaranlara aşırı duyarlı olabilir. Bu son derece hassas sinir hücreleri daha sonra yanlış bir şekilde beyne sinyaller gönderir ve bu sinyaller onları gerçek görüntüler olarak yorumlar.

Aralık 2018 de yapılan bir derleme çalışmasında, görsel kar çalışmaları ve araştırmaları üzerine bu konuda yapılan literatür çalışmaları analiz edildi. VS gelişimine katkıda bulunan bir dizi faktör olduğunu çalışmada belirlendi. Kortikal hipereksitasyon ve subkortikal ağ arızası ana nedenler arasında listenin başındaydı. Bahsedilen olası (ve muhtemel) bir neden, duyusal işlemedeki önemli bir rahatsızlıktan kaynaklanan duyusal yanlış algılamaydı. İncelemeleri ayrıca, migren ve VS nin  ayrı durumlar olduğu VS bulgularından bir tanesinin migren olduğu ve VS nin bulgularında bulunduğu yani, migrenin VS neden olmadığına dair önemli kanıtlar sundu.

VS'nin semptomlarının olabileceği bazı tıbbi durumlar da vardır . En yaygın olanları migren veya kalıcı migren aurasını , halüsinojen kalıcı algı bozukluğunu ve multipl sklerozun (MS) bir semptomu olarak optik nevriti (veya optik sinir iltihabı) içerir.

Bir çalışmada bilgisayarın veya akıllı telefonun aşırı kullanımı da bu duruma bağlanmıştır. Bazı araştırmalar ayrıca görsel karın kalıtsal olduğunu öne sürülmüştür.

VS'nin komorbiditeleri gibi görünen hem fiziksel hem de zihinsel bir dizi sağlık sorunu vardır. Araştırmacılar arasında, görsel karın bazılarına yol açıp açmadığı veya durumun bir belirtisi olup olmadığı arasında bir bağlantı olduğuna dair bazı spekülasyonlar var. Görsel karla (nedensel bir bağlantı olduğu anlamına gelmez) en yaygın komorbid durumlardan bazıları şunlardır:

 • Halüsinojen sonrası algı bozukluğunun
 • kaygı
 • Uyku yoksunluğu (uykusuzluk, yorgunluk)
 • Lyme hastalığı
 • Otoimmün rahatsızlığı

Uyuşturucu kullanımından (liserjik asit dietilamid - LSD gibi halüsinojenik ilaçlar) kaynaklanan "geri dönüşler" olarak da bilinen halüsinojen sonrası algı bozukluğunun , görsel karın tek değilse de birincil nedeni olduğu uzun zamandır düşünülmüştür. Durum ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilirken, bazen hasta ilaç kullanmayı bıraktıktan çok sonra, araştırmacılar hastanın hiç ilaç kullanmadığında ortaya çıkabileceğini buluyor.

Eşlik Eden Diğer Belirtiler

Auralı veya aurasız migren, görsel kara eşlik eden en yaygın bulgulardan  biridir. Aurasız migren, auralı migrenden daha sık duruma eşlik ediyor gibi görünmektedir. Hastaların doğrudan VS ile ilgili semptomlar gibi göründüğünü bildirdiği başka bulgular da vardır. Tüm hastalar aynı semptomları yaşamaz ve bazı hastalarda görme bozukluğunun yanı sıra başka hiçbir bulgu görülmez.

VS  ye  eşlik eden yaygın Bulgular ;

 • Baş ağrısı
 • Kulak basınç hissi
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Karıncalanma
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Konsantrasyon sorunları
 • Kafa basıncı
 • "Sönük" görüş
 • Uyuşma
 • Duyarsızlaşma

Semptomları yönetmek veya azaltmak için hem doğal hem de çeşitli ilaç tedaviler kullanılabilir. Bazen bulguları hafifletmek görsel karın etkisini hafifletebilir. Bununla birlikte, özellikle eşlik eden bulgular görme bozukluğundan daha fazla dikkat çekiyorsa, tanı koymak zor olabilir.

Teşhis :

VS konusunda kesin bir teşhis koymak zordur. Altta yatan nedenler, komorbiditeler (bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumudur.)  ve eşlik eden semptomlar, gerçek durumu gölgeleyebilir ve gözden kaçabilir. VS  sendromu ile karıştırılabilecek başka VS ile ilişkisiz  durumlar da vardır.

Oftalmologlar, nörologlar ve pratisyen hekimler görsel karı teşhis edebilirken, bir nöroloğun durumu tanımlaması ve teşhis etmesi genellikle daha olasıdır. İlk tanıyı elde etmek için hastanın dört temel kriteri karşılaması gerekir:

 • Görüş alanında sürekli, dinamik noktalara sahip olunması
 • En az bir ek semptom göstermelidir:
 • Fotofobi
 • Palinopsi (görüntüden sonra bir birini takip eden  görseller )
 • Tinnitus (kulaklarda uğultu veya çınlama)
 • Gelişmiş entoptik fenomen (mavi alan entoptik fenomeni, uçuşan cisimler, gözün kendi kendine ışığı, fotopsi)
 • Bozulmuş gece görüşü
 • Semptomlar standart migren aurası ile ilişkili değildirSemptomlar, uyuşturucu kullanımı, MS, oftalmolojik hastalık veya diğerleri gibi başka bir tıbbi durum veya bozuklukla ilişkili değildir.
 •  
 • Hangi durumların ayrımı yapılmalıdır

Genellikle görsel karla bağlantılı birkaç tıbbi durum vardır. Bu koşullar VS ile komorbid olabilir veya durum bir semptom olabilir. Bu koşullar:     

 • Kalıcı migren aurası (PMA) – Migren aurası, migrenden önce gelebilen veya ona eşlik edebilen bir rahatsızlıktır. Genellikle bu auralar görseldir ve hasta ışık parlamaları, alevlenmeler veya diğer görme bozuklukları yaşayabilir. Tipik bir migren aurası nispeten kısadır ve birkaç dakika ile bir saat arasında sürer. Bununla birlikte, bir PMA'da aura günlerce sürebilir, hatta bir haftayı aşabilir.
 • Halüsinojen kalıcı algı bozukluğu - Bu bozuklukta hasta, ilacı yıllarca almamış olsa bile, hastanın LSD gibi halüsinojenik ilaçlar kullanmasının sonucu olan, genellikle görsel olan duyusal rahatsızlıklar yaşar. Bu duruma genellikle "geri dönüşler" denir.
 • Multipl Sklerozdan (MS) kaynaklanan optik nörit – Bu durum, optik sinir iltihaplandığında ve miyelini (siniri koruyan kaplama) kaybettiğinde ortaya çıkar. Sonuç olarak korumasız sinir olması gerektiği gibi çalışmaz ve beyne doğru mesajları gönderemez. Bu, görsel kar gibi görsel rahatsızlıklara yol açabilir.
 • Beyin Hasarı– Hastanın kafası sarsıldığında,  itildiğinde veya kafasına bir darbe aldığında travmatik bir beyin hasarı veya kafa travması meydana gelebilir. Yaralanmanın yeri ve ciddiyetine bağlı olarak, hasta sonuç olarak görme bozuklukları yaşayabilir.

VS  Etkileri

Görsel karla yaşayan birçok hasta, durum nedeniyle yaşamlarında fazla bir etki yaşamaz. Genellikle çocukluktan beri bu duruma sahipler ve onlara göre bu durumu normal gibi hissederler. Görme bozukluğunu telafi etmelerine izin veren adapte edici stratejiler oluşturduklarından günlük yaşamlarını birkaç aksama ile devam ettirebilirler.

Bununla birlikte, bazı hastalar görmelerini bozduğu ve inanılmaz stres yarattığı için önemli sorunlar yaşarlar. Bu durumlarda hem doktorlar hem de hastalar VS yi zayıflatıcı bir durum olarak görür.

VS'li bir hasta görme bozukluğu yaşayabilir ve bu kişiler için  stresli bir durum yaratabilmektedir. Her gün bununla yaşamak ve bu durumu yönetmek zorunda kaldıklarından, endişeler depresyona sürükleyebilir.  Işığa karşı hassasiyet, bazen şiddetli ve gece körlüğü yaşayabilirler. Bu zorluklar, hastanın sosyal olarak içine kapanık  ve izole olmasına neden olabilir, bu durum da depresyon içinde ise durumu dahada kötüleştirebilir. Bu durumlarda depresyonu yenmek için profesyonel bir psikolojik destek iyi olabilmektedir. 

VS  Tedavileri

Görsel kar için tedavi seçenekleri sınırlıdır. Genellikle, tedavi altta yatan neden yönelik uygulanır. VS'li hastaların için işe yarayan tek tip tedavi protokolü yoktur. Tedaviler bulgulara göre değişkendir.  Çoğu zaman,  teşhis net konulduktan sonra, hastayla zorlu bir tedavi süreci oalbilmekte ve bazende  tedavinin başarısız olunduğunda bir başka tedavi yöntemi denenebilmektedir.. VS tedavi seçenekleri içinde oturmuş bir tedavi şekli yoktur. Pek çok değişik uygulama yapılmasına rağmen bazen tedaviler teorik kalabilmektedir. Bu tedavi çeşitliliklerinden çoğu  kapsamlı klinik testlerle kanıtlanmamıştır,  Son zamanlarda tetkik yöntemlerinin gelişmesi VS li hastalara bakış açıları ve olaya neden olan sorunun bulunmasında büyük umut kaynağı olmuştur. Bu yeni çalışmalar dahilinde spesifik  Fonksiyonel multiparemetrik MR görüntüleme yöntemleri VS tanısında önemli bulgular sunabilmektedir. Ayrıca tıbbi literatür ve bilimsel çalışmalardan bazıları tedaviler konusunda önemli kazanımlar sağlamıştır.  2020 yılında yayımlanan bilimsel makalelerde rTMS (repetetif transcranial manyetik uyarı tedavisi) tedavisi VS de büyük umut kaynağı olmuştur. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), invaziv olmayan bir manyetik kullanımına dayalı teşhis ve tedavi yöntemdir. Manyetik alan, hastanın başını saran özel bir bobin aracılığıyla iletilir ve harekete geçer. Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon. rTMS'de çok sayıda manyetik hastanın beyin korteksine darbeler uygulanır. İki temel biliyoruz darbelerin frekansına dayalı rTMS türleri – düşük frekans rTMS (LF rTMS) ve yüksek frekanslı rTMS (HF rTMS).

Tedavilerden bazıları :

Hassas Renkli Gözlükler : Hassas renkli gözlükler veya  migren gözlükleri birçok insanın rahatlamasına yardımcı olmuştur. Görsel kar için tanınan bir tedavi yöntemi olmasa da, birçok hasta migren gözlüklerinin tüm farkı yarattığını iddia ediyor.  Migren hastaları bu gözlükleri kullanırken, benzer gözlükler Irlen Sendromlu (görsel bilginin algısal işleme bozukluğu) ve ışığa duyarlılığı olan hastalar tarafından kullanılır.

Görme rehabilitasyonu: Bu, görsel vertigolu hastaların tedavisinde çok faydalı bulunan görsel adaptasyon ve görsel alışkanlık dahil olmak üzere çeşitli stratejiler için geçerli olan bir terimdir. VS için rahatlama sağladığı henüz kanıtlanmamış olsa da, bazı doktorların takip etmeye değer olduğunu düşündüğü bir teoridir.

İlaç tedavisi : Altta yatan bir durum olduğunda, genellikle görsel karın nedenini tedavi etmek için ilaç verilir. Bazı çalışmalarda  propranolol ve lamotrijin gibi ilaçlar biraz rahatlama sağlamıştır.( Not: asla doktor önerisi olmadan kullanmayınız, durumunuzu dahada kötüleştirebileceğini ve vücutta başkaca srunlara da yol açabileceğini aklınızdan çıkarmayınız)

Hastaların çoğunda B12 ve D vitamini, magnezyum-kalsiyum eksikliği bulunmaktadır.

Diyet:  Diyet, çeşitli sağlık koşullarında anahtar olabilir ve gözleri ve beyni içerenler de farklı değildir. VS  hastanın diyet sorunlarına, özellikle gıdalardaki koruyucu maddelere karşı duyarlılıklarına tepkisinden kaynaklanabilir. Bir hastanın iyileşmek için atabileceği ilk adımlar, işlenmiş gıdalardan kaçınmak için diyetlerini değiştirmektir.

Cep telefonu, bilgisayar gibi ekranlara uzun süre  maruz kalmanın veya izlemenin  VS'yi tetikleyebileceğini, onu başlatabileceğini veya zaten mevcut olan semptomları şiddetlendirebileceğini düşünülmektedir.

VS den sıkıntısı olan kişiye  Nasıl Yardım Edilir

VS den muzdarip bir arkadaşınız veya aile üyeniz varsa, muhtemelen onların günlük olarak yaşadıkları zorlukları biliyorsunuzdur. Bu durumdaki birine yardım etmenin en iyi yolu, kendinizi eğitmektir. Görsel karın ne olduğunu ve özellikle o kişiyi nasıl etkilediğini öğrenin. Neyin daha kötü hale getirdiğini ve semptomları neyin azalttığını öğrenin. Kişiye nasıl yardım edebileceğinizi daha iyi anlamak için soru sormaktan korkmayın.

Unutmayın hasta kendi durumunu kontrol edemez ve onlar muhtemelen onlar sahip olabileceği herhangi bir altta yatan veya ek belirtiler kontrol edemez. Durumun bir sonucu olarak kaygı ve depresyon yaşayabilecekleri konusunda anlayışlı ve duyarlı olmaya çalışın.

İşverenseniz ve VS olan bir çalışanınız varsa, başlamanız gereken yer eğitimdir. Hastaya VS'lerinin onları nasıl etkilediğini ve çalışmalarını nasıl etkilediğini sorun. Çalışma ortamlarını daha konforlu ve daha üretken hale getirmek için makul bir düzenlemeye ihtiyaçları olup olmadığını sorun. Anksiyete, panik atak, migren ve diğer sağlık sorunları dahil olmak üzere VS’a  eşlik eden birçok koşul olduğunu anlayın.

Hastaların görsel kar gördüklerinde yaşadıkları, diğer sağlık durumları kadar gerçek ve geçerlidir. Durumları nedeniyle  farklı olma duyguları bazen akran gruplarına uyum sağlayamamalarına neden olur. Toplumdan ve arkadaş gruplarından koparlar, izole olurlar. Herhangi bir özürlülük kişi toplumdan kendini nasıl izole ediyırsa,  bu kişilerin etrafında yer alanlar  sabırla bu VS lileri  iyi anlamalı, telkin veya iyi davranışlı,yaklaşımlarla kişileri rahatlamasına, uyum sağlamalarına yardımcı olmaları gerekmektedir.

VS varsa

VS sendromunuz varsa veya olduğunu düşünüyorsanız  özel durumunuz için mevcut olan çeşitli terapiler ve tedaviler hakkında doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşun. Araştırmacılar, VS de ister kendi başına bir durum isterse altta yatan bir durumun belirtisi olsun, her gün ilerleme kaydediyorlar. En çok da kişi  kendine dikkat etmelidir. Genellikle herhangi bir sağlık sorunu  olduğunda, iyileşmenin ilk adımı kişinin kendine öz bakımdır. Sağlıklı beslendiğinin, düzenli egzersiz yapın, yeterli sıvı alımına dikkat ederek dengeli besleniniz. Bu adımlar tedavi için belkide ilk uygulamalar olacaktır.

Diğer Visual Bulgular:

Halos: örnek: güneşin etrafında gölge oluşması buna örnek verilebilir

Starbursts: Gece lambalarındaki ve araba farlarındaki ışıkların saçılması, büyümesi

Glare: Pencereden gelen kontrolsüz aydınlanma buna örnek verilebilir.

Not :  Visual snow ile ilgili paylaşımlarımız 2019 yılında yayına alınmış olup, Düzenli olarak son gelişmeler update edilip düzenlenip ile paylaşılmaktadır. Yukarıda yer alan bilgiler 2022 yılı son bilgilere göre düzenlenlemelerle sunulmuştur. 2023 yılındaki tıbbi literatür yayınlarına göre yeniden düzenlemelerle sunulacaktır.

* İzinsiz paylaşılamaz, Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza baş vurunuz.

Bunların dışında ghosting vision (hayalet) ve double vision da (çift görme) hastada görülebilir.

 

 rTMS tedavisi ile ilgili Bilimsel Yayımlar