Objektif Kulak Çınlamasında Nedenler

Objektif tinnitus (kulak çınlaması )kişinin kendinde duyduğu tinnitus sesinin, diğer kişiler tarafından da duyulabilmesi durumudur. Ancak bazen bu seslerin seviyesinin düşüklüğü nedeni ile karşı taraftaki kişi tarafından duyulmayabilir. Bu durumlarda objektif bir neden gözlemlenmişse, steteskop adı verilen dinleme aletleriyle net bir şekilde duyularak tespit edilir. Objektif tinnitusa sahip kişinin bazen 50 cm uzağında duran diğer bir kişi rahatlıkla sesleri duyabilir. Sesiz ortamlarda bu bir, birbuçuk metreye kadar duyulabilir.

Objektif tinnitusun tanımlanabilir bir nedeni vardır ve tedavi edilebilir.  Objektif tinnitusu olan hastalarda tipik olarak damar anamolileri ( beyin içi, beyin dışı veya orta kulak yapılarında) , nörolojik hastalıklar,  östachi borusu fonksiyon bozuklukları, kulak zarı yapısal bozuklukları, orta kulak içinde yer alan iletiyi sağlayan kemikçiklerle bağlantılı ligament ve küçük kaslarının fonksiyon bozuklukları ( Stapez kası, tensor timpani kası ) gibi nedenler ile olabilmektedir. Ayrıca kafa travması veya ameliyatlardan sonrada objektif tinnituslar ortaya çıkabilmektedir.

Objektif tinnitus nadir görülür, tüm tinnitus olgularının içinde görülme sıklığı % 1'in altındadır. Sesler genellikle ritmiktir, pulsatil tarzda nabız sesi ile senkronik şekildedir. Bazen rüzgar sesi, uğuldama bazen de ritmik tik tak şeklinde olabilmektedir.

Patulous östachi tüpü ile ilişkili objektif kulak çınlaması, Burnun arka tarafında nasofarenks adı verilen bölgede yer alan geniş veya normalden büyük (Patulous östachi) östachi kanalı ağızları objektif tinnitusa neden olabilir. Bu bozukluk sıklıkla önemli kilo kaybından sonra gelişebilir. Hastalar, kulakta nefes alma ile çakışan sesler duyabilirler. Burun solunumu ile senkronize artar. (genellikle vücut dik konumda, ayakta iken daha belirgindir ), Yatış pozisyonun da kaybolabilir. Burundan kulağa hava vermekle ( Valsalva manevrasıyla) geçici olarak azalır. Hastalar aynı zamanda kendi sesleri hakkında anormal bir farkındalıktan şikayet edebilirler (otofoni).

Anormal ritmik kasılmaları ile (klonik kas kontraksiyonlarıyla ) ilişkili objektif kulak çınlaması oluşmaktadır. Bu aralıklı keskin, düzenli tıklama serileri veya palatal miyoklonus ( yumuşak damak kaslarının tekrarlayan hızlı kasılmaları) ile oldukça düzenli ve sürekli bir tıklama sesi olarak ortaya çıkabilir. Palatal miyoklonusta ( palatal tremor ) östachi kanalını açıp kapatan iki kas ( levator veli palatini, tensor veli paletini), Ayrıca yumuşak damaktaki kas yapıları ( uvulanın kası gibi) kasılmalarda etkin rol oynamaktadır. Bu ritmik istemsiz çalışan kas hareketleri gene normal haddinden fazla östachi kanalının açılmasına kapanmasına neden olabilir. Palatal myoklonüs çok nadir olsada bazen patulous tuba durumu ile beraber olabilir. Beraber olduğunda sorun daha da artma