Tinnitus ve Uçak Yolculuğu

Tinnitus toplumda her 10 kişiden 2 sinde vardır. Tinnitusa sahip olan toplumun % 20 sini kapsayan grup içinden de % 3 ü ciddi anlamda tinnituslarından etkilenmekte ve rahatsız olmaktadırlar.  Tinnitusun pek çok nedeni olduğu bilinmektedir. İç kulak, orta kulak, östaki kanal problemlerine bağlı  basınçsal sorunlarla gelişen tinnituslar da, gerekse orta kulak kemikçik sorunlarına bağlı gelişen tinnituslar da risklere karşı tedbirler alması gerekmektedir.

Uçuş için özel tasarlanmış uçuş tıkaçları, kulak zarına etki eden basıncı düzenler ve sorunların oluşmasını önler. Bu tıkaçlar kulaklarınızı korur ve rahat bir uçuş geçirmenizi sağlar. Yeni hava basıncı kontrolü (HBK) özelliği ile bu tıkaç kulak zarına yapılan baskıyı yavaşça düşürür ve düzenler. Böylece, bu tıkaç kulakları basınçtaki güçlü değişimler sonucu oluşan sorunlara karşı korumaya yardım eder.

Bu tip basınç ayarlayabilen tıkaçlar için Berlin’deki Charite mitte kampüsündeki Kulak burun boğaz kliniğinde uçuş sırasında problem yaşadıklarını belirten bir grupla çalışılmıştır. Bu grup basınç odasında uçak kabin basıncına benzer bir ortam yaratılmış, yaratılan ortamda tatbik edilen bu kulak tıkacının kişiler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kulak tıkacının basıncın kulak zarına olan olumsuz etkisini ortadan kaldırdığını ve basıncı dengeli bir şekilde ayarladığı ve çalışmaya katılan kişilerin basınçtan kaynaklanabilecek ağrı ve olumsuzlukları yaşamadıkları gözlemlenmiştir. Gene Hannover’deki Leibniz üniversitesinin Hannover hava alanında 500 den fazla katılımcı ile yaptıkları çalışmada basınç problemi yaşayan kişilerin seyahat esnasında şikayetlerinin anlamlı ölçüde azaldığı kaydedilmiştir. Çalışma grubundakilerin % 80 nin rahat bir seyahat geçirdikleri rapor edilmiştir.

Erişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilen bu tıkaç kabin içi basınç farklılıklarından kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırarak, tinnitusta basınçsal etkilerden korunmayı sağlar.

kulak-basinc-tikaci