Çocukluk döneminde olan tinnitus son derece önemli olabilir. Sorunun altında ciddi bir neden olabilir. Mutlaka çocuk ebeveynine kulağında ses olduğunu söylüyorsa bu dikkate alınmalıdır. Çocuğa sesin neye benzediği, sürekli olup olmadığı, en çok ne zaman olduğu gibi basit sorularla durumu algılamak ve öğrenmek gerekir. Tinnitusla ilgili çocuklar üzerinde çalışmalar çok yaygın değildir, ancak bazı bilimsel çalışmalar oldukça önemlidir. Çocuklarda kulak çınlaması konusunda en büyük tarama Polonya’da 15199 çocuk üzerinde  yapılmıştır. Bu taramada Çocuklarda tinnitus görülme sıklığının % 6 oranında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda işitme kayıplarıyla çocuklar da çınlama görülmesinin önemli derecede ilişkisi olduğu görülmüştür. Genellikle çınlaması olan çocuklarda Orta derecede işitme kaybı olduğu tespit edilmiştir. Daha sıkta işitme engelli çocuklarda gözlemlenmiştir. Çocuklarda işitme kaybının derecesinin artması ile çınlama görülme sıklığı arasında yakın ilişki olduğu açıktır. İşitme kaybı yüksek frekanslara( tiz frekanslar) doğru fazla ise daha fazla gözlemlenmiştir.

Çocuklarda Tinnitus Nedenleri

Okul döneminde ve ergenlik döneminde Müzik ile ilgili uğraşan çocuklarda çınlamada risk olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Tercih açısından, yüksek ses seviyesine sahip bir müzik enstrümanı, müzik seçiminin çınlama oluşmasında önemli olabileceği bilinmelidir. Risk seçime göre artacaktır. Erken tedavilerde en önemli unsur gürültü, yüksek ses riskinin azaltılması olacaktır. Ayrıca bu yaşlarda yüksek sesle müzik dinlemeler ilerde işitme kaybı ve / veya tinnitus oluşmasına zemin hazırlayabilir.

2015 yılına yapılan diğer bir çalışmada,  çınlaması olan 65 çocuk MRI görüntüleme yöntemi ve işitme testleri ile taranmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Bulgu olarak 65 çocukta yapılan Beyin MRI görüntülerinde, dokuz çocukta sinirlerde demyelinizan ( sinir miyelin klıf bozukluğu) değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan üçünün multipl skleroz hastalığı ile uyumlu olduğu görülmüştür. Multipl Skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. Bu çalışmada İki çocukta kafa içi basınç artışı tespit edilmiştir. Bu iki çocukta aynı zamanda baş ağrısı ve çift görme şikayeti de varlığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın ana fikrinden yola çıkıldığında sonuç olarak  çocuklarda çınlama varsa önemsenmelidir.

Şayet çocuklarda Tek taraflı kulak çınlaması ve işitme kaybı varsa önemsenmeli ve mutlaka MRI tetkiki yapılmalıdır. Vestibular schwannoma adı verilen sinirin kötü huylu olmayan tümörü olma olasılığı ekarte edilmelidir. Bu durum iç kulaktan çıkan işitme ve denge sinirinin beyin içine girdiği kemik kanal ( interakustik kanal) içinde olan sorundur. Bu kemik kanalın anatomik sınırları nedeni ile kötü özellik taşımayan sinir klıfı tümörü büyüyerek siniri kanal içinde sıkıştırıp yapısının bozulmasına neden olmaktadır.

Özellikle düşme şiddetli darbe, trafik kazaları ( araç içi, araç dışı) sırasında işitme sinirinin içinden geçtiği şakak kemiği (Temporal kemik)  kırıkları olan çocuklar ve erişkinler yüksek oranda işitme kaybı ve/veya tinnitus eşlik edebilmektedir. Bu durumlarda tinnitus uzun sürmektedir. Bu tür durumlarda 12 ay kadar şikayetlerin kaybolmadığı bilinmelidir.  Kalıcı olma ihtimali yüksektir. Bu durumlarda anında müdahaleler yapılmalıdır.

Çocuklarda oluşan Ani işitme kaybı, rahatsızlığında işitme kayıplarının yanı sıra çınlama görülebilmektedir. Bu rahatsızlığı olan 37 çocukla yapılan bilimsel olgu serisinde Kulak çınlaması ve İşitme kaybını düzeltmede erken müdahalenin çok önemli olduğu bildirilmiştir.

Ayrıca pek çok durumun çocukta çınlama yapabileceği akıldan çıkarılmamalı ve çocuklarda olan çınlamalar yeterince araştırılmalıdır.

Çocukta çınlama ile ilgili pek çok değişik hastalık bilimsel çalışmalarda raporte edilmiştir. Kafa içindeki basıncın artması ( interkraniel hipertansiyon) ile hem işiteme kaybının hem de çınlamanın olabileceği bildirilmiştir. Şayet çocukta çınlama varsa artmış bir kafa içi basıncı olup olmadığı araştırılmalıdır. Kafa içindeki artmış basınç aynı zamanda vertigo, çift görme, bulantı, kusma gibi belirtiler verebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Ayrıca orta kulak iltihapları, epilepside (sara),Kalp rahatsızlıklarında, Jüvenil (genç) meniere de , lyme hastalığında çınlama olabilmekte bazen işitme kaybı da eşlik edebilmektedir.

Çınlama ve / veya işitme kaybı ile gelen çocuk hastalarda mutlaka gerekli olan FMRI ve işitme testleri yapılmalıdır. Neden olarak altta yatan sebep tespit edilmelidir. Tespit edildiğinde bir kısmında çınlamanın ve işitme kaybının düzelebileceği aklıdan çıkarılmamalıdır.

Bu bilgilerin bir kısmı tıbbi kaynaklara dayalı bilgiler olup, Bir kısmı da kendi bilimsel çalışmalarımız sonucunda tespit edilen durumlar ve bilgilerdir. Bilgi amaçlıdır ve Her hakkı saklı olup, Op.Dr.A.Ahmet Şirin'e  aittir.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kaynaklar;

[1] Piotrowska A, Raj-Koziak D, Lorens A, Skarzynski H. Tinnitus reported by children aged 7 and 12 years. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2015; 79(8), 1346-50. doi: 10.1016/j. ijporl.2015.06.008

[2] Nemholt S, Schmidt J, Wedderkopp N, Baguley D. Prevalence of tinnitus and/or hyperacusis in children and adolescents: study protocol for a systematic review. BMJOpen. 2015; 5(1), e006649. doi: 10.1136/ bmjopen-2014-006649

[3] Aarhus L, Engdahl B, Tambs K, Kvestad E, Hoffman H. Association between childhood hearing disorders and tinnitus in adulthood. JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery. 2015; 141(11), 983-9. doi: 10.1001/jamaoto.2015.2378

[4] Rodrigues M, Amorim M, Silva M, Neves P, Sousa A, Inacio O. Sound levels and risk perceptions of music students during classes. Journal of Toxicology and Environmental Health A. 2015; 78(13-14),82539. doi: 10.1080/15287394.2015.1051174

[5] British Tinnitus Association. Plug’em [Online]. Available: http://www. plugem.co.uk/ [Accessed 14 June 2016].

[6] Newton J, Shaheel M, Flatman S, Beattie C, Ram B. Magnetic resonance imaging screening in acoustic neuroma. American Journal of Otolaryngology. 2010; 31(4), 217–220). doi: 10.1016/j.amjoto.2009.02.005

[7] Levi E, Bekhit E, Berkowitz R. Magnetic resonance imaging findings in children with tinnitus. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology. 2015; 124(2), 126-31. doi: 10.1177/0003489414546605

[8] De Vivo D, David E, Romeo A, Costa A, Dotto P, Morabito R, Stroscio G, Mormina E, Granata F, Savasta S. Tinnitus and pediatric pseudotumor cerebri syndrome. Journal of Pediatric Neurology. 2015; 13(01), 038-041.

[9] Reitsma S, Stokroos R, Weber J, van Tongeren J. Pediatric idiopathic intracranial hypertension presenting with sensorineural hearing loss. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology. 2015; 124(12), 996-1001. doi: 10.1177/0003489415591999.

[10] Schteinschnaider A, Boccoli J, Bongiorni L, Binetti C, Gomez M, Yacovino D. Non-lesional partial epilepsy with vestibular disturbances in childhood. 31st International Epilepsy Congress. 2015. Istanbul Turkey.

[11] Pagnini I, Bason C, Simonini G, Giani T, Brucato A, Lunardi C, Cimaz R. Possible correlation between congenital heart block and autoimmune hearing loss. Annals of the Rheumatic Diseases. 2015; 74, 1227.

[12] Wu H, Gao Z. Vertigo with dysautonomia and serious allergy: An unusual case of juvenile Ménière’s disease. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2015; 79(12), 2438-41. doi: 10.1016/j. ijporl.2015.09.026.

[13] Ewers E, Dennison D, Stagliano D. A unique case of adolescent neuroborreliosis presenting with multiple cranial neuritis and cochlear inflammation on magnetic resonance imaging. Pediatric Neurology. 2015; 52(1), 107-9. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.10.009.

[14] Montava M, Mancini J, Masson C, Collin M, Chaumoitre K, Lavieille J. Temporal bone fractures: sequelae and their impact on quality of life. American Journal of Otolaryngology. 2015; 36(3), 364-70. doi: 10.1016/j.amjoto.2014.12.011.

[15] Chung J, Cho S, Jeong J, Park C, Lee S. Multivariate analysis of prognostic factors for idiopathic sudden sensorineural hearing loss in children. Laryngoscope. 2015; 125(9), 2209-15. doi: 10.1002/lary.25196

[16] British Tinnitus Association. The James Lind Alliance Tinnitus Priority Setting Partnership. 2012 [Online]. Available: www.tinnitus.org. uk/JLAtopten [Accessed 21 July 2016]

[17] British Society of Audiology. Tinnitus in Children - Practice Guidance. 2015

[18] Lawrence S, Smith K. Ellie, Leila and Jack have…Tinnitus. British Tinnitus Association, Sheffield. 2015

[19] Lawrence S, Smith K. Tinnitus (Key Stage 2). British Tinnitus Association, Sheffield. 2015