Horlayan ve uyku apne rahatsızlığı olan erkeklerde ve kadınlarda bu durumun cinsel ilgi azlığı ve isteksizlik (libido kaybı ) olabilmektedir. Bu durumun uykusuzluk ve artan gerginlik sonucu tükenmişlik ve uykusuzluğun verdiği kronik yorgunluğa bağlı gelişebilir. Bunun yanı sıra başka faktörlerden de etkilenilmiş olabileceği düşüncesiyle araştırmalar yapılmıştır.

 

Araştırmacılar, bu durumda gelişen  hormon eksikliği veya bozukluğuna bağlı olduğunu bilimsel çalışmalarda tespit ettiler. Çalışmalarda; Testosteron gibi cinsiyet hormonları ile ilgisi olabileceğinden şüphelendiler. Uyku bozuklukları ve özellikle uyku apnesi nedeniyle gece sık aralıkla uyanma ve kronik uyku yoksunluğunun bunun nedeni olduğu tespit edildi. Cinsel işlev bozukluğunun sebeplerinden birisinin de cinsel hormon eksikliğine bağlı olduğu ispatlanmış oldu. Şiddetli uyku apnesi olan çalışma grubundaki erkeklerin yaklaşık yarısının da gece boyunca testosteron hormon seviyelerinin anormal derecede düşük seviyelerde salgılandığı tespit edildi. Horlama ve uyku apnesinin cinsel işlev bozukluğu yarattığı biliniyordu. Fakat olayın sebebini bu araştırmacılar kesin olarak ispatlamış oldu.

Açıklama: uyku-apne-hastaligi-ve-cinsel-hayatDiğer bir bilimsel çalışmada 28 ile 64 yaşları arasında 240 kadın ile araştırmalar yapıldı. Bu grup uyku apnesi olan 80 kadın ile karşılaştırıldı. Hastalardaki apne ile cinsel işlev bozukluğu ve isteksizlik arasında anlamlı oranda sonuçlar elde ettiler.

Erektil disfonksiyon (ED), “cinsel performans için yeterli bir penil ereksiyona ulaşamama ve/veya bunu sürdürememe” olarak tanımlanan yaygın bir durumdur. İngiliz Cinsel Derneği tıp Kılavuzları birkaç büyük çalışmada %10 ila %52 arasında değişen bir yaygınlık ve yaşa bağlı dik bir artış bildirmektedir. ED, OSA ile birçok ilişkili fiziksel durumu paylaşır ve her ikisinin de psikososyal olarak sağlığı etkilediği gösterilmiştir.

2009 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar şüpheli uyku apnesi şikayetleri olan ve horlayan 401 erkek hasta üzerinde cinsel problemlerin belirtilerine baktı. Yaklaşık yüzde 70'lik bölümü de erektil disfonksiyon ( sertleşme) sorunu  vardı.  Cinsel işlevsel bozukluklarının normal kişilere göre 2 kat daha fazla olduğunu tespit ettiler.

ED ve OUA arasındaki ilişkiler, çok sayıda klinik ve epidemiyolojik çalışmada önerilmiş ve araştırılmıştır. Guilleminault ve ark. OSA tanısı konan 25 hastadan oluşan bir seride ED prevalansının arttığını ilk bildiren çalışma oldu . Daha sonraki çalışmalar, 41 ve% 80 arasında değişen görülme sıklığında ile benzer bulgular bildirmiştir. Chen ve arkadaşları  Uyku apnesi olan  hastalarda ED insidansının 9 kat daha yüksek olduğunu bildirmiştir.

  1. Vinnikov D, Blanc PD, Alilin A, Zutler M, Holty JC. Fatigue and sleepiness determine respiratory quality of life among veterans evaluated for sleep apnea. Health Qual Life Outcomes. 2017;15:48.
  2. Steinke E, Palm Johansen P, Fridlund B, Brostrom A. Determinants of sexual dysfunction and interventions for patients with obstructive sleep apnoea: a systematic review. Int J Clin Pract. 2016;70:5-19.
  3. Hackett G, Kirby M, Wylie K, Heald A, Ossei-Gerning N, Edwards D, et al. British Society for Sexual Medicine  Guidelines on the Management  of erectile dysfunction  in Men-2017. J Sex Med. 2018;15(4):430-457.
  4. Akashiba T, Kawahara S, Akahoshi T, Omori C, Saito O, Majima T, et al. Relationship between quality of life and mood or depression in patients with severe obstructive sleep apnea syndrome. Chest. 2002;122:861-865.
  5. Guilleminault C, Eldridge FL, Tilkian A, Simmons FB, Dement WC. Sleep apnea syndrome due to upper airway obstruction: a review of 25 cases. Arch Intern Med. 1977;137:296-300.
  6. Margel D, Cohen M, Livne PM, Pillar G. Severe, but not mild, obstructive sleep apnea syndrome is associated with erectile dysfunction. Urology . 2004;63:545-549.
  7. Kellesarian SV, Malignaggi VR, Feng C, Javed F. Association between obstructive sleep apnea and erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Impotence Research. 2018;30:129-140
  8. Chen KF, Liang SJ, Lin CL, Liao WC, Kao CH. Sleep disorders increase risk of subsequent erectile dysfunction in individuals without sleep apnea: a nationwide population-base cohort study. Sleep Med. 2016;17:64-6

uyku-apne-hastaligi-cinsel-hayati-nasil-etkiler