Uyku Endoskopisi Nedir?

Uyku endoskopisi tıbbi tanımlamalarda tıp çevrelerinde daha çok İngilizce anlatımı ile bilinir ‘’Sleep endoscopy’’ adı verilen bu girişim ameliyathane alt yapısı olan bir hastanede yapılır. Hasta tam anestezi şartları oluşturulmadan uyku haline yakın bir sınıra getirmek için uyku durumunu taklit edecek bir ilaç verilir. Uyku halini taklit eden bu basit anestezi sonrasında esneyebilen ve hareket kabiliyeti olabilen bir endoskop (flexbl endoscop) yardımıyla burundan girilir. Bu işlem hastaya sıkıntı vermez.

sleep-endoskopiflexbl endoscopların yapıları son derece incedir. Kalınlığı 3,6 -4 mm dir. Burun boşluğundan üst solunum yollar ve gırtlak bölgesindeki hareketler, tıkanma noktaları kayıt altına alınarak izlenir. Burada amaç uyku esnasına oluşan tıkanıklığı tam yerini belirlemektir. Tabi bu test muayeneler ve polisomnografi adı verilen uyku testi sonrası bir tereddüt hallerinde veya şüphe durumu varsa yapılmalıdır. Uyku endoskopisi tıkayıcı uyku hastada (OSAS: obstructive sleep apnea syndrome) uykuyu taklit eden bir anestezi sağlanarak buna eş endoskop adı verilen aletlerle tıkanan hava yolu kısımlarını incelemek ve kesin tıkanma noktalarını tespit için yapılır. Tıkanma noktaları bulunarak, hastanın tıkanma noktasına uygun cerrahi yöntemler uygulanır.

Uyku Endoskopisi (Sleep Endoscopy) Nasıl Değerlendirilir

Uyku endoskopisi yapılarak tıkanıklığın derecesi sınıflandırır. Tıkanıklık sırasıyla % 50 den az, Hafif, %50-75 Orta, %75 üstü Şiddetli olarak nitelendirilir. Hastaya taklit uyku düzeni sırasında, önce burun içi yapılar, damak, hipo farenks adı verilen daha alt seviyeler ve gırtlak içindeki ses tellerine kadar olan bölgeler içinde bulunan dil kökü, ses telleri hizasında bulunan yalancı bantlar, epiglot adı verilen solunum kapağı ve tüm yapılar hareketleri ve davranışları tespit edilerek kayıt altına alınır. Elde edilen sonuçlarla, uyku endoskopisi her hastaya uygun tedavi planı hazırlamak için hekime yardımcı olur. Bu cerrahi müdahalenin sonuçlarını daha iyi olmasını ve yapılacak ameliyatta müdahalenin sınırların en aza indirebilir. Böylece gereksiz ameliyatlardan kaçınılmış olunur.

uyku-endoskopisi-testiuyku-endoskopisi