Uyku Apnesi Veya Tıkayıcı Uyku Hastalığı

Uyku sırasında solunumun durması ve oksijenlenmenin azalması, gündüz uyuklama  ile kendini belli eden bir hastalıktır. uyku apnesi orta yaşlı erkeklerin %4'ünde, aynı yaş grubundaki kadınların %2'sinde bulunmasına rağmen toplumda bu oranların çok daha fazla olduğu düşünülmektedir.

Uykuda nefesin 10 saniye ve daha fazla kesilmesi Apne olarak adlandırılır. Solunumun yavaşlamasına ise Hipopne denir. Uykuda nefes kesilmelerinin sayısı saatte 5’in üstüne çıkarsa, tıkayıcı tipte uyku apnesi sendromundan bahsedilir. Tüm bu olumsuz etkilerin yanı sıra bu hastaların sosyal hayatlarında ciddi sıkıntılar vardır. Basit horlamada gece boyu solunumda anormallikler görülmez ve apne sayısı beşin altındadır.. Normal erişkin insanların en az % 45’i zaman zaman horlamaktadır.% 25’ I sürekli horlamaktadır. Uyku apnesi olan bu hastalar genellikle şiddetli horlarlar, bu özellikle aileleri ve arkadaşları tarafından uyarılmakta ve hatta dışlanmaktadırlar. Horlama problemi sıklıkla kilolu erkeklerde görülür. Yaşla birlikte artış göstermektedir.

uyku-apnesi

Üst solunum yolunda oluşan dokuların yaşla sertliğinin kaybolup yumuşaması ağız yolu ile nefes alındığında yumuşak damak ve küçük dil çevresinde titreşime, bu titreşimde horlama sesini oluşturmaktadır. Apneli hastalarda hem bu bölgedeki darlık hem de dokuların yumuşaması nedeni ile horlama şiddeti artmakta ve hava geçişi de bloke olmaktadır. Böylelikle solunum durmaları da bu olaya eklenmesiyle bu hastalık tıkayıcı uyku apne rahatsızlığı adını alır. Bu hastalarda gece istenen uyku derinliğine inememe, baş boyun terlemeleri, uykuda nefes kesilmeleri, sabah yorgunluğu, sabah baş ağrıları, gün içinde uyuklama isteği, cinsel isteksizlik, dikkat azalması, gece idrara sık çıkma, gündüz uykululuk hali şikayetleri vardır. Horlama uykuda nefes kesilmeleri ile seyreden tıkayıcı uyku hastalığı haline dönüşmüştür. Bu hal İleri boyutlarda ise hayatı tehdit eder hale gelebilmektedir. Bunun sonucunda; açıklanamayan ani gece ölümleri, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, felç, kalp krizi, gibi son derece önemsenmesi gereken bir hastalıktır. . Şiddetli obstrüktif uyku apnesi olan erkeklerde koroner arter hastalığı gelişme olasılığı yüzde 68 daha fazladır. ve OSAS ( Tıkayıcı uyku hastalığı) olmayan erkeklere oranla kalp yetmezliği gelişme olasılığı yüzddaha fazladır. Gece uykuda ölümlerin Kalp enfaktüsün den sonra 2. büyük sebebi tıkayıcı uyku hastalığıdır.

 uykuda-tikanma-nefessiz-kalma-horlama.