Uyku testi öncesinde muayenenin öncelikle yapılması gerekir. Ardından uyku apnesi düşünülen hastalarda uyku testi yapılmaktadır. Uyku testini evinizde yaptırmanın pek çok avantajı olacaktır. Zaman kaybından tasaruf sağladığı gibi, alışık olduğunuz uyku ortamında sonuçlar daha verimli olabilmektedir.

NOT: Öncelikle muayenelerinizin yapılması gerekecektir. Test muayene ve değerlendirmelerden sonra yapılmalıdır. Ayrıca test kendi hastalarımız için anlaşmalı olduğumuz birimlerce uygulanmaktadır. Bir başka sağlık kurumundan talep edilen veya kişisel olarak talep edilen testler için, sadece test uygulanması yapılmamaktadır.

Uyku testi (Polisomnografi ) bir uyku çalışmadır. Uyku anında yaşanan normal ve anormal durumların tespit edilmesi ve klinik değerlendirilmesi yapılan hastanın tanısında faydalanılacak   paremetrelerin kaydıdır.  Polisomnografi genellikle ağız ve burundan hastanın hava akışının izlenmesi, kan basıncı, EKG aktivitesi, kan oksijen seviyesi, beyin dalga hareketleri, göz hareketleri, solunum, kas ve bacaklarda hareket değişikliklerinin kaydını içerir.

EVDE VE KENDİ YATAĞINIZDA TEST NASIL YAPILIR?

Bir uyku merkezi yerine ev de test yapılabilir. Taşınabilir uyku cihazları uyku apnesi teşhis yardımcı olmak için kullanılabilir.  Eğitimli bir teknisyenler tarafından cihazı kurulumu yapılır. Sabah kayıt tamamlandıktan sonra cihaz bağlantıları sökülür ve merkezde analizleri yapılır. Ev  ortamınızda yapılan uyku  testlerinin bazı avantajları vardır. En önemlisi alışık bolmadığınız bir ortamda yani uyku merkezinde uyumaya çalışmak bazen zor olabilmekte ve test sonuçlarıda yanılmalara neden olabilmektedir. Her şeyden önemlisi yatağınızı ve ortamı yadırgamama gibi bir durum söz konusu olamaz. Uyku bozuklukların en büyük sebebi tıkayıcı uyku hastalığı yani uyku apnesi ve horlama ile kendini belli eden OSAS adı verilen kısmıdır. Genellikle muayene öncesinde bu tanı düşünülmüşse evde uyku testi en mantıklısıdır. Zaman kaybı olmaz, İstenilen ve kararlaştırılan bir tarihte yapılabilir. Uzun beklemeler gerekmez.

Taşınabilir cihaz uygulaması için bazı kurallar vardır. Bunlar; 

  • ·  Bir uyku uzmanının veya deneyimli teknisyeninin gözetiminde
  • ·  Doktorunuz sizde Tıkayıcı uyku hastalığı ( obstrüktif uyku apnesi )olduğunu düşünüyorsa
  • ·  Diğer uyku bozuklukları rahatsızlığı yoksa
  • ·   Kalp hastalığı veya akciğer hastalığı gibi diğer ciddi tıbbi durumlar, yoksa

Uyku Testinde Nelere Bakılır:

·         Solunum sırasında akciğerlerin içinde ve dışında hava akışı

·         Kan oksijen düzeyleri

·         Vücut pozisyonu

·         Beyin dalgaları (EEG)

·         Uykuda solunum durması ve oranı

·         Kasların elektriksel aktivitesi

·         Göz hareketi

·         EKG ( kalp elektrosu)

Testin Amacı Nedir:  Polisomnografi uyku bozukluklarının teşhis ve değerlendirilmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Uyku bozuklukları toplumda orta yaşlı ve yaşlı kişilerde, yaygın bir hastalıktır. Bu teslerde kişide Tıkayıcı uyku hastalığının olup olmadığı (obstrictif sleep apnea hastalığı ) araştırılır.  Bu hastalık yüksek sesle horlama ve gece nefes alamama, tıkanma (apneler) ile seyreder. Gündüzleri kişi aşırı uykulu olma ve uyuklamasına neden olabilir. Bu hastalığın ciddi ölümcül sonuçları nedeniyle uyku testi ile değerlendirilmesi gerekir.   

Test Niçin Yapılır:  Uyku bozuklukları da dâhil olmak üzere, Tıkayıcı uyku hastalığı ( obstrüktif uyku apnesi ) Genellikle, aşağıdaki şüpheli belirtiler varsa

·         Gündüz uykululuk hali  (gündüz uykuya dalma)

·         Gürültülü horlama

·         Uykuda Nefesin durması veya kesilmesi  

·         Huzursuz uyku

Polisomnografi de teşhis için yapılan, diğer uyku bozuklukları şunlardır:

·         Narkolepsi

·         Periyodik bacak hareketleri bozukluğu; huzursuz bacak sendromu (genellikle uyku sırasında bacaklarda hareket)

·         REM davranış bozukluğu 

Not: Uyku testiniz yapılacaksa test öncesinde herhangi bir uyku ilacı almayınız ve test öncesi alkol veya kafeinli içecekler içmeyin. Doktorunuzla irtibatta olun.