Vertigonun Nedenleri

Menier Sendromu

Kulak kaynaklı baş dönmesinin en önemli sebeplerinden biri menier hastalığıdır. Kulakta basınç dolgunluk hissi, zaman zaman pes tonlarda işitme kaybı ve tekrarlayan baş dönmesi, kulak çınlaması üçlüsüyle başvuran her hastada menier öncelikli olarak düşünülmelidir. Menier bir iç kulak hastalığıdır. Genelde evhamlı, stresli insanların hastalığıdır. Vertigonun sebepleri arasında bağışıklık sistemi, viral hastalıklar, travma öyküsü veya allerjik durum bile olabilir.

En önemli gösterge baş dönmesinin ataklar halinde gelmesidir. İlk atak çoğunlukla daha uzun sürmekte ise de baş dönmesi 20 dakika ile 24 saat arasındadır. Baş dönmesiyle beraber hasta kulakta uğultu basınç hissi çınlama vardır. Bunlara bulantı kusma eşlik eder ki bu şikayetlerle hasta acil servise dahi başvurabilir. Hastalığın uzun dönemde en korkulan tek tarafı kalıcı işitme kaybı yaratmasıdır. İşitme kaybı başlangıçta atak sırasındadır ki bu dönemde yapılan işitme testi çok değerlidir, fakat yıllar içinde kayıp kalıcı hale gelebilir.

Benign Pozisyonel Vertigo

Başın hareketi ile provoke olan ani baş dönmesi olması, baş dönmesinin çoğunlukla <1dk sürmesi. BPPV’nin meydana gelmesi için otokoniaların  utriküler maküladan kopması ve semisirküler kanallardan birine düşmesi gerekir Neden olarak Kupulolithiasis, Kanalithiasis, Vestibulolithiasis, (kupula, kanal içinde serbestçe hareket eden kalsiyum kristal  partikülleri) Kafa travması, geçirilmiş vestibuler nöronitis. BPPV erişkinlerde tekrarlayan vertigonun en sık nedenidir. Tanısı çok basit bir manevrayla (başa yapılan birtakım hareketler)konur ve tedavisinde yine çok basit manevralarla yapılır(manevralar  iç kulakta hasta olan yarım daire kanalına  göre değişir). Bu manevralara ilaveten, Bir takım ilaçlarla hasta şikayetlerinden tamamen kurtulabilir.

vertigonun-sebepleri vestibuler-norinit

Vestibüler Nörinit

Çoğunlukla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası iç kulaktaki denge sinirinin iltihabı sonrası oluşan baş dönmesidir. İşitme normal sınırlarda olup, baş dönmesi 3 haftaya kadar olabilir.

Labirentit (İç Kulak İltihabı)

Yine mikroplara bağlı iç kulağın tamamını tutan iltihaptır ki baş dönmesinin yanında işitme kaybı da vardır.

İç Kulak Fistüli (İç Kulaktan Dışarı Açıklık)

Çoğunlukla travma hikayesi vardır. Basınç artıran hareketler (öksürme, ıkınma, ağır kaldırma) sonrası şiddetli baş dönmesi, bulantı kusma ve işitme kaybı vardır. Kalıcı işitme kaybı riski vardır ki hızlı hareket edilmeli ve tanı kesinleştikten sonra cerrahi olarak fistül yeri kapatılmalıdır.

Vertigo için Hangi Doktora Gitmek Gerekir?

Yukardaki hastalıklar KBB açısından en çok karşılaştığımız baş  dönmesi yapan hastalıklardır. KBB dışında Nöroloji Kliniği, Göz Kliniği, FTR Kliniği, Psikiyatri Kliniği de Vertigo hastasını değerlendirmek zorunda kalabilir. Tanı ve tedavi mutlaka uzman bir hekim tarafından konulmalıdır. Baş dönmeleri aynı zamanda ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Böyle bir şikayetiniz varsa kısa sürede tıbbi birimlere baş vurmalısınız.