Bademcik ağız içinden bakıldığında boğazın son Kısımında sağda ve solda yerleşim gösteren dokulardır. İltihabi durumlarda kırmızı ve şişkin bir hal alırlar. Bazen üzerlerinde beyaz veya sarı renkte değişimler gözlenebilir. Bu enfeksiyon sıklıklarının artması veya çocuğunuzda gece nefes alıp vermesini engelleyecek düzeyde tıkanıklık yaratması gibi durumlarda ameliyat kararı verilir. Bu karar en çok aileleri endişelendirir. Gözünün içi gibi baktıkları evlatları için bir karar vermek durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. Aileler böylesi bir kararı verirken bir takım çekinceler ve endişeler duyarlar. Neticede bir ameliyat olayı söz konusudur. Üstelik görsel ve yazılı basından nadirde olsa zaman zaman bu tür ameliyatlarla ilgili olumsuz yazılar okumuşlar ve akıllarının bir köşesinde bunlar yerleşmiştir. Bu karşılaşılan durumla baş edebilmek ve ameliyata karar verebilmek için bir takım unsurların yerine gelmesi gerekir. Önce ameliyat kararından emin olmaları gerekmektedir. Gerçekten, ameliyat kararı doğru verilmiş midir? Bu durumun doğru karar olup olmadığı konusunda tereddütleriniz varsa aşağıdaki, verdiğim ameliyat için belirlenmiş uluslararası kullanılan kriterler dikkatle okumanız önemlidir. Şayet durum bu kriterlere uyuyorsa bizlerden randevu alıp, muayene bulguları ile durumu pekiştirip, güvenilir hastanelerde, güvenle bu ameliyatı gerçekleştirebilirsiniz.

Bademcilerin uluslararası belirlenmiş ameliyat kriterler şunlardır;

  1. Sık tekrarlayan bademcik iltihapları: Yeterli medikal tedaviye rağmen sık tekrarlayan bademcik iltihapları ameliyat sebebidir. Bademcik iltihapları bir yılda 7 ya da daha fazla bademcik İltihabına sebep oluyorsa veya toplam iki yılda her bir yıla düşen 5 kez, ya da toplam 3 yılda her biri yıl için 3 veya daha fazla bademcik iltihabı geçirilmesi. Bu durum ileride eklem romatizması, kalp romatizması, böbrek hastalıkları gibi ciddi sorunlara neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

  2. Bademciklerin İleri derecede büyük olması: üst solunum yolu tıkanıklığına sebep olup uykuda solunum durmalarına neden oluyorsa, şiddetli disfaji (yutma sorunu ), uyku bozuklukları veya kalp ve akciğer problemlerine yol açıyorsa veya başka ciddi bir hastalığa davetiye çıkarıyorsa. Çocuklarda büyüme gelişme geriliklerine sebep oluyorsa.

  3. Bademcikte Peritonsiller apse adı verilen apseleşme durumlarında;  cerrah tarafından belgelenerek, medikal tedavi ve apse boşalmasına yanıt vermiyorsa, cerrahi süreç akut aşamada yapılabilmektedir.
  4. Bademciklerde Streptokok mikrobu taşıyıcılığının olması : A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu barındıran ve beta-laktamaz dirençli antibiyotiklere yanıt vermeyen kronik veya tekrarlayan bademcik iltihapları.
  5. Tek taraflı bademciğin normalden büyük olması: Ayrıntılı tetkiklerle beraberinde yapılarak karar verilir. Tek taraflı bademcik irilikleri nadir olsa da bademcik tümörünü akla getirmelidir.
  6. Ağız çene gelişimini bozacak düzey: Diş hekimi(ortodontist ) tarafından belgelenmiş ağız-yüz (ağız-yüz) farklı orantısal bozukluk veya gelişimini etkileyen nedene sebep olan bademcik irilikleri.