Bebeğinizin İşittiğinden Emin Misiniz?

Acaba Çocuğunuzun İşitmesi Normal Mi?

İşiterek konuşmayı öğrenme açısından ilk altı ay kritik bir dönem olduğundan, bebeklerdeki işitme kaybının yaşamın ilk üç ayı içinde belirlenmesi gerekmektedir. Ne denli ağır işitme kapıplı olursa olsun bir çocuğun yaşıtlarına yakın dönemde konuşabilmesi için, doğum sonrası ilk altı ayda tanısının konması, işitme cihazı kulllanmaya başlaması ve eğitiminin başlatılması gerekir.

Normal işiten bir bebek çevresindeki insan seslerine ilgi göstererek konuşmayı öğrenir. Özellikle annesinin konuşma sesine ilgi göstermesi beklenen bir bebeğin bu ilgiyi göstermemesi oldukça anlamlı bir bulgu olarak kabul edilir. Doğduğundan itibaren bebeğinizin çevresindeki insan seslerine bakıp bakmadığı izlenmeli ilgisiz kalan bebeklere kısa sürede bilgisayarlı işitme testleri uygulanmalıdır.

Çocuğunuz için uygulanan işitme testi çocuğunuza hiç bir zarar vermeyecektir. Eğer çocuğunuzda işitme kaybı varsa ve geç tanınırsa bunun konuşma ve lisan gelişimi üzerine olumsuz ve kalıcı etkileri olabilecektir. Kısaca söylemek gerekirse, işitme kaybının varlığını hangi yaş döneminde düşünürseniz düşünün çocuğunuza hiç bir zarar vermeyen nitelikte basit işitme testleri ile işitme kaybının olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

En değerli varlığınız olan çocuğunuzun işitebilmesi ve konuşmayı öğrenebilmesi, onun en doğal hakkıdır. Bu nedenle her çocuğa doğduktan hemen sonraki ilk üç aylık dönemde işitme tarama testlerinin uygulanmasını öneriyoruz

Ancak çocuğunuz aşağıda sıralanan işitme kaybı risk faktörlerinden bir veya birkaçını taşıyorsa, sadece tarama testleri yeterli olmaz,ayrıntılı işitme testlerine tabi tutulması gerekir.

bebeklerde-ve-cocuklarda-isitme-kaybi

İşitme Kaybı Yönünden Risk Faktörleri Şunlardır:

Doğum Sonrasında ;

Bir Bebeğin Duyarak Konuşması Nasıl Gerçekleşir?

0-6 Ay Ağlama sesleriyle başlayıp cıvıldama ile devam eder. Sembolik tanımlama yoktur

6-12 aylar alıcı dil, refleks bir noktadan başlayarak gelişir. 6.aydan itibaren, sosyal gülümseme başlar. İşitme kayıplı çocuk sesin yönünü tayin edemez, sosyal gülümsemeyi görsel uyarılar doğrultusunda yapabilir. 6.ay sonrasında duygularını ses tonuyla ifade etmeye başlar. Bu dönemde işitme engelli bebeklerin tüm gün cihaz takması dil kazanma becerisi yüksektir.

12-18 aylar 1.yılın sonunda çocuğun davranışları genellikle hedefe yönelik ve taklit edicidir. Sembolik kavram gelişmiştir. İçsel dil gelişimiyle bellek gelişir ve çocuk tanıdık objelerin isimlerini aklında tutmaya başlar. Tek sözcüklü cümleler kullanmaya başlar.

18-24 aylar Bebekler bu dönemde diğer insanlarla ve nesnelerle ilgili aktivitelerin ayırımını yapabilir. Çocuk insanlarla birlikte iletişim aktivitelerini ve objelerle motor aktiviteleri geliştirir. 16 aylık çocuk objeler sözel yanıtları geliştirir. 18 aylık çocuk resimdeki nesne ile ismini ilişkilendirir. Her hafta anladığı kelime sayısı artar. 18 ayda yaklaşık 20 kelime söyleyebilir. Telefonu kulağa götürme, ayakkabı giyme, ikinci yılın son aylarında oluşur. 18. ayda iki kelimelik cümleler ve çevresel seslerin taklidi yapılabilir. 22. aylarda üç-dört kelimeyi taklit edilebilir, kendiliğinden söyleyemez.

24-36 aylar 3.yılda çocuğun “N” li soru kelimeleri (nasıl? neden? nerede? gibi) ürettiği gözlenmektedir. Çocuk, sıfat, ekler ve cümle içinde kullanılan diğer kelimeleri kullanmaya başlar. İçinde, dışında, önünde, arkasında gibi kavramlar gelişir ve sahiplenme duygusuyla karışık “Ben” ve “Benim” kavramları gelişir.

4-5 yaşlar Çocuk nedensellik, nitelik, nicelik ve zaman kavramlarını algılar. Bu dönemlerin zamanında ve olması gerektiği gibi gelişmesinde aile ve sosyal çevrenin çok büyük rolü vardır.

 • Anne ile baba arasında 1. veya 2. derecede akrabalık bağı var mı?
 • Ailede çocukluk çağında başlayan, kalıcı ve kalıtsal geçişli işitme kaybı öyküsü var mı?
 • Anne işitme kaybına neden olabilecek ilaçlar kullandı mı?
 • Anne hamileliği sırasında yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği vb. sistematik bir hastalık geçirdi mi?

bebek

 • Bebeğiniz doğum anında kordon dolanması vb nedenlerle oksijensiz kaldı mı?
 • Bebeğiniz doğum sonrası bir süre solunum zorluğu yaşadı mı?
 • Bebeğinizin doğum ağırlığı 1500 gramın altında mı?
 • Bebeğiniz yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 2 günden fazla kaldı mı?
 • Bebeğinizin kafa ve kulak yapısında normal dışı bir durum söz konusu mu?
 • bakteriyel menenjit, ensefalit, kızamık, kızıl, havale gibi yüksek ateşle seyredebilen hastalıklardan birini geçirdi mi?
 • Uzun süren sarılığı oldu mu? Bu yüzden kanının değiştirilmesi gerekti mi?
 • Doğum sonrasında çocuğunuza kulağa zararı dokunabilecek herhangi bir ilaç verildi mi?

belge