Tinnitus Kitabında Yer Alan Bilgiler

Tinnitusla ilgili dünyada en son yazılan tıbbi kitaplardan birisi 2012 yılında New york / Springer kitab evi tarafından basılan tinitus kitabı. Kitabın adı ''TİNNİTUS (Sipringer handbook of auditory research) '' Dünyada bu konuda önde ve ilk sırada gelen araştırmacı, doktorların tümünün bölümü mevcut. Kitabın editörlüğünü, Kanada Calgary üniversitesinden Jos J. Eggermont, Amerika Maryland  üniversitesinden Artur N Pooper, Amerika Wool Hole den  Richard R. Fay, Gene Amerika California Üniversitesinden Fan- Gank Zeng yapmış. 259. sayfasında 265. sayfasına kadar olan bölümü r-TMS yöntem ve tedavisine ayrılmış. 

r-TMS yöntemi aslında tıbbi anlamda kitabi bilgilere girmiş bir tedavi şeklidir. Tinnitus tedavisinde yüksek başarı sunar. Bu yıllardan sonra r-TMS cihazları yılar içinde her yıl hem uygulanış hemde update edilerek günümüzde tinnitus tedavisinde en başarılı yöntem olarak sunulmaktadır.. 

tinnitus

tinnitus-1

tinnitus-2

tinnitus-3

tinnitus-4

tinnitus-5

tinnitus-6

tinnitus-7

tinnitus-8

tinnitus-9