Yenidoğan (bebekler) işitme taraması testi (transient otoakustik emisyon testi) tüm doğum sonrası çoğunlukla hastaneden taburcu olmadan önce özel bir cihaz yardımı ile yapılır. Testin sağlıklı yapılabilmesi için bebeğinizin test esnasında sakin ve ortamın sessiz olması gerekir. Bebeğiniz testten kaldı ise bu duymadığı anlamına gelmez. Bunun işitme kaybı dışında farklı nedenleri olabilir. Örneğin; doğumdan önce anne rahminde bulunan amniyon sıvısının doğumdan sonra bebeğin kulağında kalıntılarının olması, kulak kanalının dar olması ya da test esnasında istenen düzeyde sakin olmasının sağlanamaması, testin dikkatli yapılamaması, test esnasında ortam gürültüleri gibi, birçok bebekte işitme kaybı olmamasına rağmen ilk denemede testten geçemeyebilir. Bir süre sonra testin tekrar edilmesi gerekebilir. Tekrara rağmen testten kalır ise farklı testler yapılarak işitme daha detaylı değerlendirilir.

Yenidoğan İşitme Tarama Testi Nasıl Yapılır? 

Testten olumlu yanıt alınmadığında ilk aşamada aileler çok büyük endişe duymaktadır. Tek bir tarama testi işitme kaybı tanısı koymamıza yetmez.  Bu konuda işitme testini yapan kişi ya da ilgili doktorunuz sizi bilgilendirecek ve yönlendirecektir. Bu durumda ailenin yönlendirmelere uyarak mevcut durumun kulakta testi yapmaya engel bir durum mu var, yoksa bu bir işitme kaybı mı belirlenebilmesi için gerekli testleri yaptırması gerekmektedir. Unutmamalıyız ki tarama testlerinde amaç erken tanıdır. Şüpheli bir durumda değerlendirme yapılarak olası durumlar gözden kaçırılmamalıdır.