İşitme kayıpları için :

FX-322 

FX-322 çalışması altında  bir anti epileptik ve migren ilacı olan valporik asit  diğer bir başka ilaç olan glikojen sentez kinaz -3  üzerinden çalışmalar yapılmakta   fx- 322 çalışmaları Presbiakuzide (Yaşa Bağlı İşitme Kaybı ) ve senserineural tip işitme kaybında ( herhangi bir neden) işitme kazancının sağlanması için orta kulağa enjekte edilen bir formül olarak bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. faz 1b Çalışması tamamlayan ekip  sonuçlarının umut verici olduğunu bildirmiş ve çalışmalara devam ederek Faz 2b çalışmalarını tamamlamış sonuçlarının 2023 te yaymlanacağını bildirmişlerdir. Çalışmacılar, FX-322 nin % 10 ve üstü bir işitme kazancı sağladıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca formülasyonu hazırlayan araştırmalara sunan şirket ikincil bir işitme restorasyon programı olan FX- 345 in çalışmalarının başlayacağı bildirmiştir Tüm sonuçlar tamamlandığında ortaya bir yayın çıkaracak ardından bu yayın klinik çalışmalarla desteklenecek, Amerikan gıda ve ilaç idaresinden (FDI)kullanım onayı alacak. Bunun için daha uzunca bir sürece ihtiyaçları var.  Zira bu işitme kazancının sağlanması için tasarlanmış bir formül ve çalışmadır. Her işitme kaybı tinnitusla ilişkilendirilmemelidir. Zira  Bilimsel yüzlerce çalışmada göz önün de bulundurulduğun da subjektif çınlamanın % 25 i kulak problemlerine bağlı % 75 kulak sonrası işitme yolları, merkezi ve diğer ilişkili alanların sorunlarına bağlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Tinnitus için:

Keyzilen AM 101 , Auris Medikal  oto313  çalışmaları;

NMDA reseptör antagonisti oto313 veya AM-101 in, (Esketamin hidroklorür jel;  Otonomy inc. San dieogo, Amerika / Auris Medical AG, Basel, İsviçre)

Orata kulağa enjekte edilen ham maddesi  N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) receptor antagonistin özelliği jel tarzında olmasıdır. Jel tarzında olmasının amacı orta kulakta bu ilacın uzun süre kalmasını amaçlamışlardır. Zira sıvı şeklinde olan ilaçlar orta kulakta kısa süre kalmakta ve orta kulağın genze açılan östaki kanalından akıp gitmektedir. Tabi ki buda etki açısından bir efektiflik sunmaz. Bu çalışma dünyada dikkati çekince, sıvı formuna kolayca ulaşılabildiğinden gerek dünyada gerekse ülkemizde bu preparat denendi.  Ancak bu deneme sıvı olması ve kulaktan kolay atılması nedeni ile bir işe yaramadığı gözlemlendi. Bu nedenle formülün jel halde olmasının önemi gündeme geldi, zira ilaç olarak herhangi bir orta kulak enjeksiyonunda, etkinlik açısından orta kulakta uzun kalması önemlidir.  Bu ilacın jel teknolojisi çok ciddi bir çalışma ile geliştirildiği bilinmektedir.

NMDA (N-metil-D-aspartat) reseptörü, iç kulaktaki saç hücreleri tarafından iletilen işitme korteksine giden nöron üzerinde bir glutamat reseptörüdü.NMDA reseptör antagonisti fazla glutamatın nörona bağlanmasını bloke etmesi ve böylece glutamat eksito- toksisitesini ve takip eden nöronal ölümü önlediği bildirilmiştir. Bu akut tinnitusun erken evrelerinde işitsel nöronların yeniden rejenerasyonuna i ve sinaptik onarımını sağlayabileceği firmalar tarafından yapılan faz 1-2  çalışmalarında bildirilmiştir.

Erken dönem 3 ayı geçmemiş akustik travmaların tedavisinde ve ani işitme kayıplarında kullanılmak üzere daha ziyade tasarlanmış. Tinnitus  akustik travmaların tamamında,  Ani işitme kayıpların % 70 inde görülen durum olduğu bilinmektedir.

Hali hazırda kullanılan tedaviler ile bu sorunlar günümüzde erken hareket etmekle genellikle başarılı sonuçlar alınabilmekte ve hasar durumunun önüne geçilmesi ile fonksiyonlar geri döndürülebilmektedir.

Günümüzde mevcut  olan tedaviler en  geç 1-2 hafta içinde uygulanmalıdır. NMDA reseptör antagonisti AM-101'in (Esketamin hidroklorür ) piyasaya çıktığında tedavilerde bize süre kazandıracağı bildirilmektedir. Tedavi şansından faydalanma süresi 3 aya kadar uzayacağı söylenmektedir. Tabi faz  çalışma aşamanın tamamlanması ile bu yeni formülün piyasaya çıkması yeterli olmayacaktır ve iş burada da bitmeyecektir. Sonrasında onlarca klinik çalışmaya ayriyeten ihtiyaç vardır. Tabi ki bu hekimlerin denemeleri tecrübeleri ile net bir sonuca varılabilecektir. Tabiki yaklaşık 200 nedeni  olan tinnitusun,  kişilerin  hepsinde işe yaramayacağı da açık bir gerçektir. Yapılan bilimsel sonuçlarda tinnitus sadece % 25 inin kulağa ait nedenler , % 75 inin kulaktan sonraki yani beyin içinde seyreden ilerleyen işitsel yollar ( nöron fiberleri), beyindeki işitme merkezi ve diğer alanları ilgilendirdiği bilinmektedir. Bu bilinen gerçek dahilinde Bu tinnitusların % 25 lik kesimin sadece yarısında bu yeni formül uygulanabileceğini akla getirmektedir. Yani bu formül tüm tinnitusluların sadece % 10-15 lik kesimi için uygun olabileceği anlamını ortaya koymaktadır.  Ayrıca sosyal mecralardaki paylaşımlardan yola çıkarak herkesin algıladığı şekliye faz 3 tamamlandı piyasaya hemen sürülecek diye bir durumda söz konusu değildir. Sosyal medya mecralarında sıklıkla 3 ay sonra çıkacak 1 yıla kalmaz çıkacak gibi pek çok paylaşımlar olmaktadır. Genellikle her hangi bir ilacın 3. Faz çalışmasını tamamlasa bile ilaç haline gelmesi için alınacak onayların ve uygulamaların bir süreye daha ihtiyacı olmaktadır.  Tüm ilaçlar için bu süreçler aynıdır. Bu süreçler de  FDI onayının ve Avrupa ilaç idaresinin onaylarının alınmasını bekleyecekler. Bu sonraki sürecin ne kadar olacağı bilinmemekle beraber, herhangi bir ilaç için bu sürecin en az 5-6 yıl olduğu bilinmektedir.

***Ağustos 2022 tarihinde Otonomy firması oto 313 ün çalışmalarını 2 faz aşamsında durdurduklarını maalesef bildirmişlerdir. Çalışmalarda anlamlı bir sonuç elde edemediklerini ilan etmişlerdir. Ancak aynı formüle sahip Keyzilen (Auris Medical )İsviçre firması AM -101 in hala çalışmalarına devam etmektedir. Bu gelişmelerle ilaçların tedavi değerlerinin ne olacağını sonuçlarını merakla beklemekteyiz. Tüm bu süreçleri ve gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

https://aurismedical.com/about/leadership-team

https://investors.otonomy.com/news-releases/news-release-details/otonomy-reports-results-phase-2-clinical-trial-oto-313-patients

Blockade of cochlear NMDA receptors prevents long-term tinnitus during a brief consolidation window after acoustic trauma, Matthieu J Guitton 1, Yadin Dudai, Neural Plast. 2007;2007:80904. doi: 10.1155/2007/80904. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18301716/

***Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Yukarıda yer alan bilgiler İzinsiz paylaşımda kullanılamaz.