Tinnitus ile İlgili Yayınlar

Şimdiye Kadar Sunduğumuz Ulusal Ve Uluslar Arası Kongrelerdeki Kendi Bilimsel Sunum Ve Yayımlarımız

 1. An unknown type of tinnitus induced by valsalva  practical diagnosis with 4D- MR-Angiography. Id Number 56 ,  I World Tinnitus Congress and the XII International Tinnitus Seminar. 22-24 May 2017. Warsaw, Poland
 2. An unusual case of pulsatile tinnitus caused by an aberrant artery at tympanic membrane. Id Number 192,  I World Tinnitus Congress and the XII International Tinnitus Seminar. 22-24 May 2017. Warsaw, Poland
 3. Advanced Tinnitus Imaging Protocol :  Is there any possible “one stop shop” algorithm? I World Tinnitus Congress and the XII International Tinnitus Seminar. 22-24 May 2017. Warsaw, Poland
 4. Tinnitusta  repetetif transcranial manyetik stimülasyon / KBB ve Başboyun cerrahisi Vakfı, 3. İlkbahar toplantısı 12-15 Nisan 2018 / Antalya
 5. Tinnitus tedavisinde Güncellemeler, 8. Solunum zirvesi toplantısı 6-8 Eylül 2018  Arhavi / Artvin
 6. Vessel Wall Imaging Sequence: An invaluable solution for some difficult non-vessel wall pathologies? european society of radiology. C-1943 / doi: 10.1594/ecr2018/C-1943/ ECR 2018 congress
 7. Palatal myoklonus + patuloz östaki tüpünün  minimal invaziv cerrahi ile çözümü. Video konferans Salon 8-Copernics 40. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7-11 Kasım 2018 / Antalya
 8. Kranial venöz dönüş anomalileri ve tinnitus ilişkisi / S-052 -40. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7-11 Kasım 2018 / Antalya
 9. Is There Any Association between Jugular Venous Reflux and Nonpulsatile Subjective Tinnitus? A Preliminary Study of Four‐Dimensional Magnetic Resonance Angiography / Nig.Journal of Clinical Practice,  2019, Volume 22, Issue 10 [p. 1430-1434] DOI: 10.4103/njcp.njcp_128_19 PMID: 31607735
 10. İşitme sağlığında tanı, tedavi ve teknolojik yaklaşımlar sunumu. 1. Otoloji & odyoloji kongresi -1 / 26-27 Nisan 2019 - Doğuş Üniversitesi
 11. Tinnitusta yeni tetkik ve tedavi yöntemleri  9. Solunum Zirvesi Kongresi  13-15 Haziran 2019/ Isparta  
 12. Tinnitusta yeni tanı ve tedavi prensipleri. 2. Otoloji & Odyoloji Kongresi (sanal) / Yeni yüzyıl üniversitesi 2021 / İstanbul
 13. Tinnitusta 2022 de gelinen nokta ve gelişmeler, Corono virus tinnitus ilişkisine kısa bakış. 3. Otoloji & Odyoloji Kongresi (sanal) Yeni yüzyıl üniversitesi 2022 / İstanbul