Tinnitus konusundaki son yıllardaki bilimsel anlamdaki gelişmeler ile çınlama - uğuldama şikayetleri artık tedavi edilebilir hale gelmiştir.  Artık yeni tanı ve tedavi yöntemleri, çözümler mevcuttur.

Tinnitusta Yeni Tanı Yöntemleri 

Bu yeni tanı metotlarının ve yeni   tedavi cihazları ile, tedavi şansı % 70 lere kadar çıkarılmıştır. Halbuki klasik alışageldik tedavilerle en fazla % 5 oranlarında tedavi şansı sunmaktadır. Bu yeni uygulamalar uygulamaları henüz ülkemizde çok sınırlıdır. Sağlık çalışanlarının pek çoğu yeni metotları ya duymamışlar yada uygulamalara geçmemişlerdir.

Kapsamlı çalışama gerektiren tinnitus günümüzde aynı zamanda ekip ve ekipmanlar ile yürütülmesi gerekir. Yeterli birikim ve donanıma  sahip olmadan hareket edilmesi durumunda çözümlerinde olamayacağı kaçınılmazdır. Tinnitus çalışmaların da profesyonel ekip çalışmaları yanı sıra yeterli çözüm sunabilecek tıbbi ekipman ve cihazlara ihtiyaç vardır. Günümüzde tinnitusun kontrolü ve tedavisinde  pek çok yeni cihaz gelişmiş ve tetkik aşamalarında yerini almıştır. 

Tinnitusla uğraşacak birim ve hekimlerin profesyonel yaklaşımlara sahip olmaları gerekmektedir. Biz  profesyonel çalışma ekip ve organizasyonumuzla bu işi yürütüyoruz. Üstelik sahip olduğumuz tanı cihazları da Tanılarımızı kolaylaştırıyor. Tedavileri bulgulara uygun yapmakla tedavi başarısını daha da artırıyoruz. Ekibimizi oluşturan ana çekirdek kadro yanısıra, multidisipliner çalışma şekli ile diğer branş hekimleri ile de sinerjist çalışmalar sunuyoruz. Ekibimiz de 1 Kulak burun boğaz hekimi, 1 Odyolog , 1 klinik psikolog yer almaktadır. Muttidisipliner çalışma ekibimizde psikiyatrist, girişimsel radyolog, gammaknife ekibi, beyincerahisi, nöroloji, radyoloji, nöroradyoloji ekipleri yer almaktadır.

Birimimiz  ekipmanlarımız ve kapsamlı tinnitus merkezimizle şu an için dünyada sayılı bu işi yapan merkezler içinde yer almaktayız. Ayrıca  ülkemizi uluslar arası bilimsel makale ve yayınlarla aynı zamanda toplantılar ile temsil etmekteyiz. Ülkemizde de bu konuda hekim arkadaşlarımızı bilinçlendiren bilimsel toplantılar yapmaktayız ve yeni tinnitus tedavileri için yardımcı olmaktayız. Hekimlerimiz hala eski düşünce tarzı ile geride kalan klasik yaklaşımları uyguladıklarına ve inandıklarını müşahede etmekteyiz. Biliyoruz ki yeni geçişler her zaman bir süre alır. Tinnitus konusunda yeniye adaptasyonda ülkemizde biraz zaman alacaktır. Ayrıca bu yeni ekipmanlara ve cihazlara sahip olmanın maddi boyutları nedeni ile diğer birimlerin bir müddet daha gecikmelerine ve konuyu geriden takip etmelerine neden olacaktır.

Ayrıca diğer bir durumda hastaların bu girdabın içinde olduğudur. Hastaların Gerek civarlarındaki kişilerin umutsuz söylemleri bunun yanı sıra eski bilgilere sahip internet yazıları, kes kopyala yapıştır şeklinde devam etmekte ve internet daha da bu şekilde kirlenmektedir. Kişilerin karşına bu eski bilgilerin sıklıkla çıkmakta,  daha az olan doğru ve yeni bilgileri daha zor karşılaşmaktadırlar.

Tinnitusta diğer bir sorunda yenilikten uzak hekimlerin yaklaşımları ve bakış açılarıdır.  Bu yaklaşımlar hastaları girdaba sokan ikincil bir unsurdur. Kişilere ‘’ bunun tedavisi yok’’ ‘’ bununla yaşamaya alış ‘’ gibi talihsiz açıklamalar son derece yanlıştır. Yapılan tıbbi çalışmalarda;  bu açıklamalara maruz kalan tinnitusluların durumlarının % 10 -20 oranında daha kötüleştiği gözlemlenmiştir. Bu konuda hekimleri eleştiren bilimsel makaleler yayımlanmıştır.

Tedavilere kalkışmadan önce klasik bir bakış ile bu işi yürütecek ve  yeterli bir çalışma  merkezi değil iseler,  hekimlerin profesyonel üniteleri hastalara işaret etmeleri, yönlendirmeleri çok önemlidir. Günümüzde branş hastalıkları da kendi içinde profesyonelleşen birimlere ayrılmakta ve spesifikleşip daha başarılı tedaviler sunabilmektedir. Bu günümüzün tıp yaklaşımları  artık ultramodern tıp anlayışıdır. Bizlerde tinnitusun profesyoneli olarak İstanbul’daki birimimizde modern yenilikçi tanı ve tedavilerimizle hizmet sunmaktayız.

Bir ekip başkanlığımızda, çalışma grubumuz; KBB,   1 klinik psikolog, 1 odyolog, 1 yönetici asistant, Beraberinde senkronize multidipliner yaklaşım çalışmamız içinde dış ünitde girişimsel radyolog, nörolog, psikiyatrist, beyin cerrahları, 4 radyolog ve teknisyenlerden oluşan sırf bu işe odaklanmış, tinnitusta ordu sayılabilecek çözümleyici profesyonel sağlık çalışanlarını barındırmaktadır.

Ayrıca tıbbi ekipman olarak, birimimizde yer alan  yeni olan ve tanıda bizleri sonuca ulaştıran Multifrekans 3D-WBT ( 3 d wide bant tympanometri/ acustic reflex), Yüksek frekans odyometrik tetkikler, Tinnitus seviye karakter ve desibelini ölçen ''Tinnometer '' testi, VHİT(Video Head İmpulse testi ) , FHIT (Functional Head Impulse Test ), Yüksek frekans odyometri, mp- FMRI ( multiparemetric functional MRI görüntüleme)  cihazlarını kullanıyoruz. Bu cihazlar ile Tanı koyulması, tinnitusta sorunlu ve oluşturan alanların  yerin tespitinde net olarak belirleme şansı sunmaktadır.

Tedavi olarak gene zengin bir tedavi çeşitliliği sunmaktayız. Günümüzde tedavi başarıları % 70 lere kadar ulaşmaktadır. Bu tinnitus tedavilerinde çok yüksek bir orandır. Klasik modasını yitirmiş tedaviler % 5 lerde kalmaktadır. Bu nedenle % 30 başarısızlık olduğu düşünüldüğünde % 70 başarıyı yakalamada yardımcı olacak tıbbi ekipmanlar gerekir. Biz bu ileri tıbbi  ekipmanlara sahip olan birim olarak tedavilerimizde yüksek başarı oranlarını yakalamaktayız. İleri tedavi birmlerinde r-TMS tedavisi HD-tdcs, t- RNS, Tc-VNS, TRT, CBT, notch terapi, gibi tedavi çeşitliliği de bulguya göre uygulanmaktadır. Birimimizde de ileri tedaviler kişilerin bulgularına uygun olarak uygulanmaktadır. Kişinin bulgularına bağlı olarak tedavi şansı % 65-70 kadar çıkabilmektedir. 

 * Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Yukarıda yer alan bilgiler İzinsiz paylaşımda kullanılanılamaz. 

İlgili Makaleler